Zámek Rožmitál pod Třemšínem

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: K záchraně
Cena: dohodou
památkový katalog
Adresa mapa
Ing. Lízla 1
26242 Rožmitál pod Třemšínem
Příbram
49° 36' 7.6'', 13° 51' 45.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: TRINITY COOP, s.r.o. (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Zámek je zařazen na seznam ohrožených památek, chráněn jako kulturní památka České republiky [5] [19] [21] (nesprávně často zmiňován jako národní kulturní památka). Rozsáhlý areál (zámecké budovy s nádvořím a hosp.-správním zázemím, most a park) jehož jádrem je zámecká budova s několika paláci. Pův. vodní hrad ze 13 st. byl v 1. čtvrtině 16. st. přestavěn a následně dále upraven. [1]

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
15.06.2019 Ostatní Slavnost královny Johany z Rožmitálu FB událost Další odkaz
30.06.2019 Ostatní Jóga na zámku v Rožmitále FB událost
27.07.2019 Brigáda Dobrovolná brigáda FB událost
07.09.2019 Koncert Koncert na podporu zámku v Rožmitále pod Třemšínem FB událost
05.10.2019 Divadlo Divadlo Merlot - Jezinky Bezinky FB událost
09.11 - 09.11.2019 Ostatní Zámek děkuje! FB událost
08.12.2019 Ostatní Být užitečný lidem FB událost
15.12.2019 Ostatní Tekutá doba a úkol myšlení | Anna Hogenová FB událost
22.12.2019 Ostatní Trubači na věži FB událost
28.06.2020 Ostatní Jóga na zámku v Rožmitále pod Třemšínem FB událost
30.05.2020 Ostatní Otevíráme zámek a přijede Aurora! FB událost

Časová osa

3/2020 K záchraně

V březnu byla odvezena poslední suť z okolí zámku a na část byla zavezena nová hlína. Od severozápadní strany je nově oplocenka. Do budocna by se měla celá pravá strana pozmků uzavřít.
7/2019 Během brigády byl s povolením památkářů odstraněn nepůvodní přístavek za zámkem, který byl staticky nestabilní a nebezpečný. V rámci úklidu se brigádníci zaměřili také na hledání starých schodů schody do pivovarních sklepů - povedlo se, byly odkryty. Vzhledem k tomu, že jsou stejné jako schody vedou na věž, lze usuzovat, že pochází z doby Floriána Grispeka a jeho renesanční přestavby zámku. Původně nad schody stála stodola, kterou mnozí ještě pamatují a která definitvně spadla kolem roku 2014. Sklepy zřejmě vznikly z původního hradního příkopu. [28] [29]
6/2019 Na zámku se pravidelně konají akce, výtěžek ze vstupného bude použit na jeho záchranu. V červnu se opět konala Slavnost královny Johanky, poprvé tato akce probíhala také v areálu zámku. [26] [27]
4/2019 K záchraně

Dvacet let chátrající národní kulturní památka zámek v Rožmitále pod Třemšínem je na prodej. Českému rozhlasu to potvrdila menšinová majitelka. [16]
4/2019 Téměř dvě stovky návštěvníků se v sobotu odpoledne 20.4.2019 shromáždily na nádvoří zámku v Rožmitále pod Třemšínem, aby jim neunikla ojedinělá příležitost, jak se podívat do útrob této jinak nepřístupné historické památky. Návštěvní den zorganizoval spolek Rožmitálský zámek, který se po dohodě se spolumajitelkou o objekt stará. [17]
3/2019 V rekonstrukci

Po víc než dvaceti letech se lidé během mimořádných akcí podívají do zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Stane se tak díky dobrovolníkům, kteří udržují léta chátrající památku. [15]
6/2018 V rekonstrukci

Zámek v Rožmitále pod Třemšínem výrazně prokoukl, v posledních dnech se na úpravách chátrající památky podílela skupina brigádníků, která podstatným způsobem zasáhla svou prací do jeho okolí. Oprav by se měl například dočkat, jako jeden z prvních, můstek vedoucí k bráně a je pravděpodobné, že se začne hledat cesta k opravě stávajících střech a dokončovat zastřešení zbývající části budov, které dosud chátraly vlivem povětrnostních vlivů. Alespoň část plánů a svých myšlenek nám představil nově jmenovaný mladý správce rožmitálského zámku pan Trávníček. [13]
2018 Situace kolem zanedbané památky, kterou vlastní konsorcium reprezentované Američanem Roederickem Marshallem, je více než dvacet let patová. Nyní by se mohla začít měnit. „Došlo k jednání s majiteli v Praze, zatím jde o malé krůčky, nicméně po dlouhých letech zmaru je to úspěch. Dosadili jsme správce, který má od zámku klíče a začal tam uklízet. S dobrovolníky už uklidil park,“ říká Eva Heyd, která z funkce ředitelky dobročinné organizace za záchranu památek Czech National Trust, o. p. s., zaštítila iniciativu za záchranu zámku. [7] [3]

9/2017 v září začala ve městě z iniciativy několika občanů podpisová akce na záchranu zámku pod otevřený dopis jeho majitelům. Za dva měsíce se pod dopis podepsali 3 632 lidé, a to nejen z Rožmitálu. Složka s dopisem, podpisy a články z tisku, který o iniciativě psal, byly zaslány Národnímu památkovému ústavu, odboru památkové péče na Městském úřadě v Příbrami, starostovi Rožmitálu p. Tř. a samozřejmě majitelům panu R. Marshallovi a paní Z. Mruškovičové. [7] [11] [12]
8/2017 V srpnu vzniká z iniciativy Občanské iniciativy za záchranu rožmitálského zámku Otevřený dopis pro pana Marshalla a paní Mruškovičovou [11] .
2017 Majitel Trinity Coop už za nicnedělání zaplatili na pokutách přes milion korun. Město rozmístilo kolem zámku cedule oznamující, kdo je jeho majitelem, aby turistům bylo jasno. Také pověřilo své projektanty, aby vypracovali projekt na zabezpečení zámku, aby nedošlo k ohrožení životů a cizího majetku. Náklady s projektem cca 300 tis. Kč bude vymáhat na majiteli zámku. Ze správcovského domku se odstěhoval správce, takže objekt zůstává na pospas vandalům a zarůstá býlím. [7]
4/2016 V dubnu přijíždí na jednání znovu, tentokrát už s plnou mocí a panem Bohumilem Vurmem a památkáře seznamuje se svojí vizí, co by se dalo se zámkem dělat. [7]
3/2016 V březnu se uskuteční jednání s většinovým vlastníkem R. Marshallem na odd. památkové péče MÚ v Příbrami, ovšem bez relevantního závěru, neboť pan Marshall nemá plnou moc minoritního vlastníka Ing. Zuzany Mruškovičové, která je jediným jednatelem firmy. [7]
2/2016 Na konci února vyklízí stavební firma RIOS trosky zborceného pivovaru. [7]
2016 Televizi Prima píše Roderick Marshall, že „ve firmě Trinity Coop, která zámek vlastní, pouze zastupuje americké investory. Ty donedávna zaměstnávaly spory v zahraničí, ale teď už se hodlají věnovat zámku“. [7]
2015 Oddělení památkové péče Městského úřadu v Příbrami udělilo panu Marshallovi pokutu ve výši 800 000 Kč. Majitel zámku se sice odvolal ke Středočeskému krajskému úřadu, ale ten pokutu potvrdil a tak ji byl R. Marshall nucen zaplatit. V létě končí Roderick Marshal s těžbou nerostů ve Rwandě, neboť stát mu jeho firmu Natural Resources Development vyvlastnil. Vrací do Česka, paní Mruškovičová firmu ve Rwandě likviduje. [7]
12/2014 V prosinci proběhlo na Městském úřadě v Příbrami, odboru Koncepce a rozvoje města, oddělení Památkové péče jednání s většinovým vlastníkem zámku Roderickem Marshallem ve věci zahájeného správního řízení. [7]
11/2014 Zřícená střecha přiměla stavební úřad MěÚ Rožmitálu p. Tř. ke kontrolní prohlídce, která se uskutečnila v listopadu za účasti pracovníků stavebního úřadu MěÚ, oddělení památkové péče odboru koncepce a rozvoje Městského úřadu v Příbrami, Památkové inspekce Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu v Praze. Město podle stavebního zákona a památkáři podle památkového zákona budou od teď vůči Trinity Coop postupovat mnohem razantněji. [7]
10/2014 23. října se na zámku zřítila v délce 15 metrů střecha. K havárii střechy včetně krovu došlo v nejstarší části, která byla později přestavěna na pivovar. [7]
4/2014 17. dubna odvysílala Česká televize reportáž, ve které zástupce Památkové asociace žádal Arcibiskupství pražské, aby si vzalo zámek zpátky do svého vlastnictví. To vedoucí Správy majetku arcibiskupství Karel Štícha rozhodně odmítl slovy: „Zámek nemůžeme převzít, nemůžeme ho spravovat a nemůžeme ho obnovovat poté, co byl takto zdevastován“. [7] [9]
3/2014 6. března uvalil Finanční úřad v Příbrami na nemovitost v katastru plombu, a to pro neplacení daní ve výši 40 000 Kč. [7] [10]
9/2013 V září zveřejňuje Nadační fond proti korupci analýzu s názvem Podivnosti kolem církevních „restitucí“, v níž ilustruje hospodaření církví s majetkem m. j. na příkladu rožmitálského zámku. Česká biskupská konference a Arcibiskupství pražské se s analýzou neztotožňují a v případě zámku tvrdí, že jim byl v roce 1998 vnucen, aby si město Rožmitál mohlo řešit své problémy s výstavbou společenského centra. Arcibiskupství však ponechává zcela stranou, proč americký investor, kterého pro zámek sehnalo, za 15 let do nemovitosti nic neinvestoval a nechává ji chátrat. [7]
6/2013 9. června se zřítila střecha i se stropy chátrající stodoly patřící zámku. Stodolu nechalo město z bezpečnostních důvodů strhnout. [7] [5]
2013 Arcibiskupství pražské se už odmítá o zámku bavit, neboť podle Karla Štíchy, správce arcibiskupského majetku, už mu nepatří, a nemá ani podíl v obchodních firmách, které ho teď vlastní. [7]
12/2012 Od 27. prosince sídlí Trinity Coop ve stejné budově jako The Spalena Company, tedy ve Spálené ulici 81/6-8 v Praze 1, kterou vlastní Arcibiskupství pražské. [7]
11/2012 Od 2. listopadu je jediným jednatelem společnosti Trinity Coop Ing. Zuzana Mruškovičová. [7]
2/2012 10. únorem se vzdává Ing. Pavel Havlas jednatelství a firma Trinity Coop je tak podle obchodního rejstříku až do listopadu bez jednatele. [7]
2012 Pan Marshall se věnuje podnikání ve Rwandě, nekomunikuje nejen se správcem zámku, ale ani s jednatelem své firmy. Osud zámku je mu zcela lhostejný. [7]
8/2011 23. srpna na valné hromadě v budově Arcibiskupství pražského v Praze na Hradčanech převádí za přítomnosti Rodericka Marshalla Arcibiskupství pražské zastoupené generálním vikářem Michaelem Slavíkem celý svůj obchodní podíl ve firmě Trinity Coop o velikosti 20% a tomu odpovídající vklad ve výši 1 320 000 Kč na nového společníka – společnost The Spalena Company s.r.o. která má jako předmět činnosti uveden pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Jedinou majitelkou firmy, která byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 2006, je Ing. Zuzana Mruškovičová (*1965) z Bratislavy. [7]
2010 Roderick Marshall odlétá do Rwandy, kde investuje do těžby nerostných surovin. Zakrátko se k němu přidává i Zuzana Mruškovičová. Ve Rwandě podniká až do roku 2015, kdy jeho působení neslavně skončí. Se zámkem se nic neděje. [7]
2007 Starosta města Ing. Josef Vondrášek informuje o neutěšeném stavu kardinála Miloslava Vlka při jeho červnové návštěvě Rožmitálu. O setkání říká: „Kardinál mi sdělil, že zámek je v dezolátním stavu už dávno, ještě od doby, kdy v něm lesní závod nechal postavit byty. Už tenkrát tam prý vznikla škoda řádově za 200 milionů korun. To se prý nemělo stát. Je to všem známá věc. Jenomže dnes je majitelem někdo jiný a za památku nese odpovědnost. Pan Roderick Marshall musel vědět, jak zámek vypadá, a přesto měl o něj zájem. Věříme, že své představy o památce a jejím využití nakonec uskuteční." [7]
8/2006 Občané Rožmitálu podepisují petici za záchranu zámku. „Jestli nám petici pošlou, říká Jan Žižka z Národního památkového úřadu, „tak s tím stejně nemůžeme nic dělat, protože objekt je v osobním vlastnictví.“ [7] [8]
2006 Rožmitálská radnice žádá ministerstvo kultury o pomoc a možnost dotace k řešení neutěšeného stavu. Se zámkem se už dlouho nic neděje. Do doby, než byl zámek převeden do vlastnictví arcibiskupství, přispívalo totiž na jeho obnovu ministerstvo kultury dotacemi. Z ministerstva přišla překvapivá odpověď: "Ministerstvo kultury může finančně přispět na obnovu kulturních památek pouze jejich vlastníkům. Vzhledem k tomu, že současný vlastník zámku v Rožmitále p. Tř. o finanční pomoc nepožádal, není možno na obnovu zámku přispět ze státních prostředků“. [7] [4]
1/2006 V pořadu ČT Reportéři 9. ledna říká redaktor Michal Komárek: „Arcibiskupství pražské odpovědnost za stav zámku odmítá, v písemném prohlášení tvrdí, že k převzetí památky bylo městem nuceno a souhlasilo až poté, kdy našlo nového investora. Ten prý zámek opravuje v souladu se svými ekonomickými možnostmi.“ [7]
2005 Příbramský deník se v listopadu dotazuje Ing. Havlase, proč rekonstrukce postupuje velmi pomalu. Odpověď zní: "Jako noví majitelé jsme nemohli čerpat státní dotace. První možnost jsme měli v loňském roce. Ale neuspěli jsme. Za ty roky jsme vypadli z Programu záchrany architektonického dědictví. Letos jsme o dotaci znovu požádali. Potřebovali bychom zhruba 6 až 7 milionů korun ročně. Naše společnost je však schopná investovat do rekonstrukce za rok dva, maximálně tři miliony. Musíme doufat, že uspějeme s žádostí o státní dotace.“ [7]
8/2004 V srpnu je majitelem vybrán správce zámku, který se stěhuje do znovu vybudovaného správcovského domku.
2004 Do pěti až deseti let, hodlá Trinity Coop dát zámek do takového stavu, aby byl ve větším rozsahu přístupný veřejnosti. Společnost slibuje, že kromě oprav za účelem zpřístupnění věže, už letos, ale především v příštím roce, hodlá pokračovat v renovaci malého paláce. Proč zatím jen minimálně investovala?: „Jako noví majitelé máme tříletou blokaci na veškeré státní dotace a granty. V příštím roce už můžeme žádat o příspěvek. Myslím si, že velká naděje je i u některých fondů Evropské unie, pokud přijdeme se zajímavým projektem." [7]
2003 Město žádá na kardinálu Vlkovi (do roku 1978 sloužil devět let jako farář na zdejší farnosti) vysvětlení proč váznou opravy zámku. Správce majetku Arcibiskupství pražského Karel Štícha za něj odpovídá: „V roce 2001 se církev rozhodla převést objekt zámku společnosti Trinity Coop pro zajištění jeho oprav a následného využívání. Tímto krokem se Arcibiskupství pražské snaží docílit zlepšení podmínek financování oprav v minulosti zdevastované památky." [7]
2002 Vložením zámku arcibiskupstvím se navyšuje kapitál firmy Trinity Coop na 5 400 000 Kč, přičemž ale obchodní podíly zůstávají zachovány: Arcibiskupství pražské jenom 20 % a Roderick Marshall 80 procent. Připravuje se projekt pro opravu střechy a krovu nad pivovarem, kam dlohodobě zatéká. Zahájení oprav se však neustále odkládá. Nebyly zahájeny ani další uvažované projekty, jako byla rekonstrukce dlažby a odvodnění nádvoří a oprava obvodového pláště malého paláce. [7] Marshall v tomto roce postavit v areálu domek pro správce za asi 3 mil. Kč. [5]
2001 Arcibiskupství pražské převádí zámek na společnost Trinity Coop, kterou církev podle Ing. Havlase založila společně se zahraničním partnerem kvůli zlepšení podmínek pro financování a využití zámku. "Církev do společnosti vložila majetek v hodnotě zhruba šesti milionů, což je soudní odhad zámku," řekl o tři roky později. Dodal, že opravy zámku jsou závislé na státních dotacích a grantech, ale i na penězích Rodericka Marshalla, který „nemá rozhodně zájem se z Ameriky nastěhovat do zámku, ani tady po okolí rajtovat koně“. Jeho ctižádostí je objekt opravit, aby sloužil i veřejnosti. [7]
2000 Do obchodního rejstříku je z iniciativy vedoucího ekonomického odboru Arcibiskupství pražského Ing. Karla Štíchy 17. února zapsána firma Trinity Coop, s.r.o. s předmětem podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Arcibiskupství má ve firmě dvacetiprocentní podíl, Roderick Marshall (* 1956) osmdesát procent. Jednatelem se stává Ing. Pavel Havlas, na jehož soukromé adrese v Praze 6 má firma sídlo. Základní kapitál činí 100.000 Kč. [7]
1998 Prázdný

Město Rožmitál pod Třemšínem v březnu daruje zámek, pro který platí blokační paragraf týkající se církevního majetku, Arcibiskupství pražskému. Zámek je součástí dohody mezi městem a církví, kdy město potřebovalo, aby se arcibiskupství vzdalo do budoucna kinosálu, kde chtělo vybudovat společenské centrum. Obě strany se dohodly, že kinosál od tohoto okamžiku bude města, hotel Panský dům a zámek církve, ať už jednou restituce budou nebo nebudou. Arcibiskupství představuje na městském úřadě amerického investora dr. Rodericka Marshalla, s nímž je dlouhodobě v kontaktu. [7]
1989 Po politických změnách v roce 1989 se zámek - národní kulturní památka - stal majetkem města Rožmitál. [5] [10]
1970 Československé státní lesy využívali zámek do 70. let, pak přešel do správy Místního národního výboru v Rožmitále. [5]
1948 Po znárodnění v roce 1948 byly v zámku zřízeny byty pro zaměstnance lesního závodu a také kanceláře. [22]
1941 V rekonstrukci

S opravami po požáru je vybudován kamenný ochoz na věži, na hlavní bráně je odhaleno kamenné ostění a obnoven dosud zazděný malý vchod. Na věži jsou pod vrstvou omítky odhalena sgrafita.
1940 Zámek byl opět poškozen požárem, který zasáhl 2. patro. [5] [20]
1938 Za 2. světové války byli v zámku ubytováni vojáci wehrmachtu. [5]
1893 V rekonstrukci

Opravy nebyly dostatečné a v roce 1893 stavební ředitel arcibiskupských panství hodnotil jeho stav jako velmi špatný a zanedbaný. A tak počátkem 20. století arcibiskupství opravilo střechy a fasády, nechalo zavést vodovod a zastřešit ochoz na věži.
1724 Zámek znovu vyhořel.
1660 Zámek vyhořel.
1623 Zámek dostal darem pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch z Harrachu. [5]
1622 Gryspekové zámek zvelebovali až do roku 1622, kdy jim bylo za účast v protihabsburském povstání císařem Ferdinandem II. zkonfiskován [5] [22]
1612 Po Floriánovi zdědil zámek jeho syn Jan Jiří a v roce 1612 majetková práva k panství v Rožmitále ve věku pouhých 15 let přebírá jeho vnuk, taktéž Florián. [6]
1565 Florián zahájil roku 1565 rozsáhlou přestavbu hradu na renesanční zámek. Nechal přistavět renesanční Grysperovský palác. Již tehdy byla součástí zámku chmelnice, kaple, kašna, pekárna, pivovar, sladovna, sýpky a zahrada. [23]
1555 Zdeňek Lev z Rožmitálu panství nákladnou přestavbou zadlužil a tak jej musel jeho syn Adam prodat. Získal jej šlechtic a královský úředník Florián Gryspek, který ho nechal přestavět na renesanční zámek. [6] [1] [5]
1550 V rekonstrukci

Hrad získal šlechtic a královský úředník Florián Gryspek, který ho nechal přestavět na renesanční zámek. [5]
1545 Panství se znovu spojilo v roce 1545. [22]
1535 Po smrti Zdeňka Lva z Rožmitálu v roce 1535 jeho synové zadlužené panství prodali.
1513 Panství bylo znovu spojeno až roku 1513 za Zdeňka Lva z Rožmitálu. [6]
1436 Roku 1436 zastavil král Zikmund arcibiskupskou polovinu bratřím Zmrzlíkům ze Svojšína. [6]
1436 Církev držela polovinu zámku do roku 1436, kdy jej král Zikmund zastavil Janovi a Václavovi Zmrzlíkům ze Svojšína. Druhá polovina stále patřila pánům z Rožmitálu. [22]
1347 Pánům z Rožmitálu patří celý hrad až do roku 1347, kdy zde spolu seděli bratři Oldřich a Sezema. A právě Sezema uvedeného roku daroval svou polovinu hradu a panství pražskému arcibiskupství, které je spravovalo prostřednictvím dosazovaných purkrabí. [6] [23] . Toto rozdělení vlastnictví později vyvolalo neshody mezi Sezimovým bratrem Zdeňkem a arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. [5]
1250 Vznik

Na místě dnešního zámku postavil již v letech 1250 – 1265 syn Budislava z Březnice, Oldřich hrad, podle nějž se on i jeho potomci nazývali z Rožmitálu. [6]

Články

29. srpna 2019
S úklidem rožmitálského zámku pomáhají i brigádníci ze zahraničí - Příbramský deník
29. července 2019
Rožmitálský zámek se probouzí k životu za pomoci dobrovolníků - Příbramský deník
17. července 2019
Dobrovolníci zachraňují zámek v Rožmitále, zapojit se můžete i vy | Zprávy Příbram
[28]
16. června 2019
Rožmitál opět navštívila královna Johanka - Příbramský deník
[27]
21. dubna 2019
Rožmitálský zámek navštívilo přes 200 lidí - Příbramský deník
[17]
14. dubna 2019
Zámek v Rožmitále pod Třemšínem je na prodej. Skončí příběh chátrajícího areálu šťastně? | Zprávy Příbram
11. dubna 2019
Zámek v Rožmitále pod Třemšínem je na prodej. Skončí příběh chátrajícího areálu šťastně? | Plus
[16]
29. března 2019
Zámek v Rožmitále pod Třemšínem se otevře veřejnosti
[15]
12. dubna 2018
Rožmitál je bez života, potýká se s odlivem turistů i živnostníků
[3]
20. února 2018
Zkáza rodiště královny Johany. Co ničí už léta zámek v Rožmitálu?
[4]
2. října 2017
Navštivte Rožmitál - místo, odkud pochází první česká královna | ČtiDoma.cz
[22]
19. září 2017
Rožmitálští se naštvali: Místní zámek se rozpadá, majitel je nezvěstný
26. srpna 2017
Rožmitálem koluje petice za záchranu zámku - Příbramský deník
[12]
21. srpna 2017
Petice za záchranu zámku v Rožmitálu pod Třemšínem
[11]
23. září 2016
PO STOPÁCH SERIÁLU CHALUPÁŘI II: Při putování po Příbramsku navštivte zámek Orlík nebo město Rožmitál pod Třemšínem! | Ahaprozeny.cz
17. dubna 2014
Rožmitálský zámek chátrá, nemá se k němu vlastník současný ani minulý
[9]
20. března 2014
Finanční úřad zablokoval zámek v Rožmitále pod Třemšínem
[10]
9. ledna 2006
Reportéři ČT - Zámek na odstřel

Knihy

Externí galerie (foto / video)

13. července 2019
Zámek Rožmitál, brigáda červen
[29]
29. dubna 2019
Zámek Rožmitál - Reportéři ČT — Česká televize
21. října 2018
Autor externí galerie: Rendy
25. června 2018
VIDEOOHLÉDNUTÍ: Slavnost královny Johanky | Zprávy Příbram
17. června 2018
Slavnost královny Johanky v Rožmitále pod Třemšínem - YouTube
14. srpna 2016
Rožmitál pod Třemšínem – Lotus Esprit – album na Rajčeti
Autor externí galerie: lotusesprit
24. září 2011
jirka-suchomel.rajce.idnes.cz
Autor externí galerie: Jikis
31. květen 2009
Zřícenina hradu Rožmitál pod Třemšínem, Výlet v povodí řeky Vltavy
6. února 2005
Rožmitál pod Třemšínem - zámek - YouTube

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
TRINITY COOP, s.r.o.

Mapa

Autor karty Vivi Spoluautoři: Rendy, Spirala aktualizováno: 30. září 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.