Pivovar Brumov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
- Pivovar
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Pivovarská 955
76331 Brumov-Bylnice – Brumov
Zlín
49° 5' 27.1'', 18° 1' 14.8''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

V centru města v jedné z nejstarších osídlených částí města pod skálou hradního vrchu se rozkládá nevelký areál brumovského pivovaru. Komplex budov pivovaru, který prošel složitým stavebním vývojem od svého založení v roce 1573 až po poslední velkou přestavbu koncem 19. století, která mu dala v podstatě dnešní vzhled. Pod budovami jsou mohutné sklepy, vyhloubené v úpatí hradního vrchu. [2]

Časová osa

4/2017 Prázdný

Deklaratorním rozhodnutím již není památkově chráněno (č. MK 23993/2017 OPP, deklaratorní rozhodnutí § 142 odst.1 zákona 500/2004 Sb, správní řád - není kulturní památka. Ze dne: 31. 3. 2017. Nabytí právní moci: 19. 4. 2017.
2002 Prázdný

Novým vlastníkem je společnost ELSEREM a.s. Ležácké tanky skončily ve sběrně kovových surovin a technologické zařízení je veškeré zlikvidováno. Pivovar je dlouhodobě veden v seznamu nejohroženějších nemovitých památek. [1]
2001 Prázdný

V listopadu 2001 byl pivovar uzavřen.
2000 Používaný

Na přelomu let 1999 – 2000 se v Brumově pivo vůbec nevařilo. Gerhard a.s. bohužel skončil v konkurzu. V letech 2000 - 2001 byla nájemníkem pivovaru společnost SALMA-CZ, s.r.o. Společnost musela investovat nemalé finanční prostředky do obnovy dodavatelské sítě. Začalo se vařit oblíbené pivo Valach 10%. Z neznámých důvodů byla Salmě na podzim 2001 vypovězena nájemní smlouva. [1]
1998 Používaný

Výstav piva činil 14 070 hektolitrů. [7]. V minulosti vyvážel pivovar téměř polovinu své produkce na Slovensko, v tomto roce byl ale export omezen kvótami jen na 400 hl. [6]
1994 Používaný

V letech 1994 - 2000 byla majitelem pivovaru společnost KM Komod, spol. s r. o., která pivovar pronajala společnosti Soukromý rodinný pivovar a sodovkárna Gerhard Brumov-Bylnice (1994-1995) a následně společnosti Gerhard, a. s. (1996-2000). Pivovar v té době snad jako první v ČR začal vařit ochucená piva. Citace z dokumentu společnosti: "Ředitel pivovaru Gerhard a.s. (Zdeněk Kožuský) je výhradním držitelem užitného vzoru evidovaného u Českého úřadu pro vynálezy a užitné vzory. Svůj užitný vzor dává k dispozici jen pivovaru Gerhard a.s. , Brumov-Bylnice. [1]
1992 Používaný

V roce 1992 pivovar vystavil 57 650 hl piva, což bylo nejvíc v celé jejo historii.
1990 Používaný

V letech 1990 - 1993 se majitelem staly Pivovary Brno, státní podnik. Pivovar byl dán do pronájmu ZD Javorník Štítná nad Vláří. Byly provedeny rekonstrukční práce a výměna některých technologických zařízení.
1989 Používaný

Po revoluci se střídají majitelé a nájemníci - ZD Javorník Štítná n. Vláří.(1990-1992), za něj vše fungovalo a do oprav bylo podle některých zdrojů investováno až 20 000 000 Kčs. , Tyto rekonstrukce jsou poslední, pivovaru vtiskli současnou podobu a vzhled / barvu fasády.
12/1987 Používaný

Od 31.12.1987 již není památkově chráněno.
1973 Používaný

Pivovar slaví své 400. výročí od založení. Vyrábělo se pouze pivo 8 a 10 stupňové. Teprve v 80. letech 20. století se začala vyrábět jedenáctka pod názvem Brumovský Rychtář. [1]
1968 Používaný

V roce 1968 byla ve varně vyměněna scezovací káď a pro vysoké náklady byla zrušena sladovna. Ta byla o čtyři měsíce později přebudována na sodovkárnu s kapacitou 25 000 hl. [1]
1967 Používaný

Provozovnou pivovaru se stal Jarošov. Toto časté střídání vedoucích podniků nebylo příliš racionální. Tudíž výstav poklesl, ale jakost piva stále stoupala. Tím samozřejmě stoupala i poptávka.
1966 Používaný

V roce 1966 bylo dosaženo rekordního výstavu v dosavadní historii pivovaru - 56 988 hl. V pivovaru tehdy pracovalo 53 zaměstnanců s průměrnou mzdou 1281,- Kčs. měsíčně. [1]
5/1958 Používaný

Památkově chráněno. Nabytí právní moci: 9. 2. 1989.
1958 Používaný

Brumovský pivovar a sladovna byl znovu přičleněn ke Slováckým pivovarům n.p. Jarošov. Toto přičlenění trvalo jen do roku 1960, kdy byl pivovar následně přičleněn pod Jihomoravské pivovary n.p. Brno. [1]
1953 Používaný

Pivovar byl v rámci reorganizace přičleněn pod Valašské pivovary n.p., Uherský Brod. [1]
1948 Používaný

28.4.1948 byl brumovský pivovar podřízen národní správě a 20.7.1948 byl znárodněn. Zároveň byl přičleněn pod ″Slovácké pivovary n.p. Jarošov″. V tomto roce obdržel pivovar diplom za nejlepší kvalitu sladu a piva v rámci Slováckých pivovarů. Bylo vystaveno 19 146 hl a sladovna zpracovala 35 vagonů ječmene. [1]
1944 Používaný

Za protektorátu se zde vařilo pro Moravu čtyřstupňové pivo, pro Slovensko 8 a 10 stupňové. Výstav díky dodávkám na Slovensko stoupal, až v roce 1944 dosáhl 21 280 hl piva. [6]
1935 Používaný

V roce 1935 byla postavena nová varna. Výroba rok od roku stoupala. V roce 1938 výstav piva činil 18 382 hektolitrů, což bylo doposud nejvíc v historii pivovaru. [1], [5]
1924 Používaný

Novým vlastníkem se stala akciová společnost (Pivovar a sladovna. akc. spol. v Brumově), založená při prodeji pivovaru, které pivovar patřil až do znárodnění v r.1948. [1], [5]
1922 Používaný

Pivovar byl prodán Adolfu Merrelovi, řediteli velkostatku Brumov. [1], [5]
1912 Používaný

Anton Dreher ml. nechal roku 1912 instalovat strojní zařízení. To posléze umožnilo zvýšení produkce piva. Zavedením strojního vybavení bylo zároveň ulehčeno hlavně dělníkům, kteří veškerou práci do teď vykonávali manuálně. Pivovar si začal vyrábět též svůj vlastní el. proud. Měl jednu z prvních elektráren v okolí. [1], [4]
1909 Používaný

Byla velmi mírná zima a pivovarské rybníky nezamrzly. To zapříčinilo dovoz zmrzlého sněho z asi 5 km vzdáleného Holého Vrchu (830 m.n.m.), rozprostírajícího se nad Brumovem-Bylnicí. [1]
1900 Používaný

Kolem roku 1900 se započalo s budováním rybníků za pivovarem. Od té doby se ledovalo právě na těchto čtyřech rybnících. [1]
1894 Používaný

Brumovský pivovar a statek koupil známý pivovarník ze Schwechat u Vídně – Anton Dreher ml. Posléze byl pivovar dán opět do nájmu H. Formanovi staršímu už bez Brattmana. Ten jej vedl až do své smrti (1905). [1]
1889 Používaný

Roku 1889 si pivovar pronajali Hugo Forman a Fr. Brattman. [1]
1874 Používaný

V letech 1573-1874 pivovar vždy patřil k brumovskému panství, které však změnilo několikrát majitele. [1]
1873 Stavební úpravy

V letech 1872-1873 byl starý pivovar přebudován (ve varně železná káď) a zčásti znovu vystavěn (přední humna a hvozd, byt sládka). Technicky zdokonalen a zařízen na podkvasničné pivo. Vybaven novými sklepy a ledovnami. [1]
1862 Stavební úpravy

Byl položen základní kámen ke sklepu ležícímu na západní straně. Tento sklep však brzy svou kapacitou nestačil, a proto bylo k 13. březnu 1869 (v tomto roce byl sládkem František Kittl, Matěj Pešek piv. pomocníkem a Karel Macků bednářem) povoleno vyhloubit druhý sklep. Ten se nachází na východní straně. Sklep je vyhlouben pod hradem ve skalním masivu. [1], [4]
1662 Stavební úpravy

Podstatné stavební úpravy začaly až roku 1662, kdy byl položen základní kámen ležáckého sklepa. [3]
1573 Vznik

Tradice brumovského pivovaru byla založena v roce 1573 panem Zdeňkem Kavkou z Kravař, avšak v zemských deskách je zapsán až v roce 1575. (V r. 1973 pivovar slavil 400 let od svého založení - článek v Kvasném průmyslu 8/1973 - příl. Kvas).

Náhled galerie

Články

13. srpna 2013
Ohrožené památky ve Zlínském kraji
19. dubna 2012
Pivovar Brumov | Glosy | Pivní.info
[3]
15. dubna 2011
Pivovar v Brumově Bylnici stále čeká na rekonstrukci - Zlínský deník

Knihy

 
Likovský Zbyněk, 2006. Pivovary československého území 1900 - 1948. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
ISBN 80-86576-21-3
[5]
 
anonym, 1998. Pivovarský kalendář 1999. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
ISBN 80-238-3097-X
[7]

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty maricern Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 1. února 2023

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.