Starozámecký pivovar a zámek Votice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Potravinářský
Stav: K záchraně
Cena: dohodou
památkový katalog
Adresa mapa
Kaplířovo nám. 62
25901 Votice
Benešov
49° 38' 18.5'', 14° 38' 39.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Areál zámku, později pivovaru, se rozkládá na poměrně rozlehlém území jižně od děkanského kostela. Plocha areálu je po většině svého obvodu obestavěna budovami. Hlavní vstup do areálu je veden v severozápadním nároží. Vstup je situován mezi dvěma velkými budovami, jejichž hlavní průčelí svírají ostrý úhel. Na západní straně dvora je to budova čp. 17 - západní, původně obytné křídlo sídla, na severní straně hospodářská budova, přestavěná na pivovar. Východní průčelí dvora je tvořeno hospodářskou stavbou s novodobými úpravami. Jižní stranu uzavírají stavení dnešních dílen. Západní průčelí dvora v sousedství dílen tvoří velká budova špýcharu. Severně od špýcharu se nalézá dům čp. 18 s přilehlým podsklepeným pozemkem. Dům vystupuje výrazně do prostoru dvora, takže jej rozděluje prakticky na 2 části - severní a jižní. Areál utrpěl řadou velmi rušivých stavebních zásahů ve 2. pol. 20. stol. (zřízením nevhodných novostaveb, demolicemi), památka jako celek, ale i jednotlivé stavby byly v této době výrazně degradovány. Předmětem ochrany jsou: původní obytná budova zámku - západní křídlo, pivovar na severní straně dvora - severní křídlo, hlavní brána, dům čp. 18 včetně terasy se sklepem, lihovar na východní straně areálu, špýchar a pozemky vymezeného areálu. [1]

Časová osa

2017 K záchraně

Pivovar je delší dobu zbaven veškeré technologie. Přilehlá sušárna brambor je ještě vybavena zbytky zařízení, ale je v dezolátním stavu (propadlé střechy). Jedna budova je využita jako prodejna nábytku. V areálu byla ještě nedavno pěkně selsky zařízená čarodějnická restaurace, ta je už taky mimo provoz. Prostory jsou na webu společnosti rodiny Maceškových nabízeny k pronájmu, viz odkazy.
4/2013 Prázdný

Areál je stále ve zhoršujícím se stavu, opravena a využívána je pouze sýpka v hospodářském dvoře, dříve částečně využíván byl také dům čp.18, ale ten opět nemá odpovídající využití a jeho stav se tak bude pravděpodobně opět zhoršovat, vlastní budova zámku je zajištěna položením nové střešní krytiny, ale další potřebné úpravy zde nepokračují, další části, zejména hospodářské stavení s chlévy a budova pivovaru jsou ve špatném stavebním stavu, některá místa jsou již zcela zdevastována. [1]
1992 Areál byl po revoluci vrácen potomkovi Emanuela Macešky. Rodině byl vrácen i Maceškův palác v Praze.
5/1958 Používaný

Pamatkově chráněn od 3.5.1958. [1]
1955 Prázdný

Vařit se zde pivo přestalo roku 1955, ale ještě nějakou dobu fungovala sladovna a sušárna obilí.
1948 Za socialismu byl majetek rodině Macešků znárodněn a zdejší budovy areáu sloužily jako byty a skladiště. Po znárodnění patřil pivovar Středočeským pivovarům n.p. a další část areálu byla využíta Středočeským obchodem ovocem a zeleninou společně se Státním statkem.
1931 Emanuel Maceška se stal dokonce na několik let starostou města a zasloužil se mimo jiné o dokončení stavby vodovodu a vodojemu. Na jeho popud byly také pořádány votické výstavní trhy, na kterých se pravidelně scházelo až sto vystavovatelů.
1915 Zdejší velkostatek koupil úspěšný podnikatel a uzenář z Prahy Emanuel Maceška . Kvůli první světové válce zde založil vlastní chov vepřů. Votice si brzy velmi oblíbil a snažil se napomoci jejich celkovému rozvoji.
1746 Zámek vyhořel a nikdy už nebyl zcela obnoven. Panstvo se přestěhovalo do nového zámku a starý zámek sloužil k ubytování úředníků a jako pivovar, který před požárem stával ve dvoře. V části budovy byla až do 18. století šatlava.
1653 V rekonstrukci

Na zámek byla tvrz přestavěna za hraběte Ferdinanda Františka z Vrtby v roce 1653. Prameny uvádějí, že zámek tvořilo 25 pokojů, 13 komor, palác, 2 sklepy, 2 špižírny, "marštale" na 30 koní, kašna a pivovar, který zde také nechal tento hrabě vystavět.
1542 Vznik

Další panské sídlo – tvrz, dnes zvaná „starý zámek“ – vzniklo jihozápadně od kostela v 15. století a poprvé bylo uváděno roku 1542. Byla to původně dvojkřídlá budova, opevněna valy a příkopem.
1318 Votice jsou poprvé připomínány v roce 1318 jako majetek Diviše, považovaného za zakladatele rodu Votických z Votic. Nejstarší votické panské sídlo stávalo pravděpodobně v místě zvaném „Na Hradčanech“, nedaleko kostela. Toto sídlo zaniklo nejpozději v 16. století a beze stop zmizelo.

Články

16. října 2006
Filmy s vůní salámu

Knihy

Externí galerie (foto / video)

25. února 2018
lotusesprit.rajce.idnes.cz
Autor externí galerie: lotusesprit
3. července 2016
Autor externí galerie: Rendy

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

1. ledna 1915
Maceška Emanuel
profil

Mapa

Autor karty Rendy (Radomír Kočí) Spoluautoři: sierracz, Monika W. aktualizováno: 12. července 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.