Zámek Petrovice u Miličína

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Zaniklý
památkový katalog
Adresa mapa
Petrovice 1
25786 Miličín – Petrovice
Benešov
49° 33' 15.3'', 14° 43' 3.1''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Obec Miličín (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Areál se zámkem a pozůstatky parku a ohradní zdi. Patrový zámek o půdorysu písmene L s mansardovou střechou. K jižnímu křídlu zámku se připojují pozůstatky hospodářského křídla. Barokní zámek ze 17. st., dostavba v 1. polovině 18. st. Zámek v Petrovicích představuje v kontextu české zámecké architektury velmi hodnotné venkovské panské sídlo z doby kolem poloviny 17. století (poprvé připomínané v roce 1662) a první poloviny 18. století. Zároveň je dokladem nejstaršího jádra obce, zjevně také jediným hmotným dokladem předbarokní vývojové fáze ve zdivu přilehlého hospodářského křídla. Výraznou uměleckohistorickou hodnotu vykazuje zámecká kaple, situovaná ve středu patra východního křídla, s dochovanými nástropními malbami. Zámecká stavba, stále s cennými architektonickými prvky a detaily, je hodnotná jako celek, tedy i s částí zdiva a klenby přilehlé hospodářské stavby. Zámek v Petrovicích je dlouhodobě veden v Seznamu ohrožených nemovitých památek, kde patří mezi nejvážněji postižené objekty. [1]

Časová osa

8/2019 Zaniklý

Životní etapa zámku v Petrovicích u Miličína se uzavřela, proběhla jeho demolice [3] .
2018 Objekt zámečku je ve vlastnictví obce. Pozemek pod objektem, rozsáhlé pozemky v okolí a hospodářský dvůr vlastní pan Václav Váhala, který žije v Austrálii (vnuk bývalého majitele statku Karla Bachracha), správou majetku je pověřen jeho bratranec, Ing. Antonín Váhala. Polovina lesů patří vnučce bývalého majitele Janě Traplové, rozené Bachrachové.
8/2016 Ministerstvo kultury ČR rozhodlo o zrušení památkové ochrany i přes nesouhlas NPU a Krajského úřadu Stř.č. kraje. [2] [1]
11/2012 Situace se nemění, jedná se o nejvyšší stupeň ohrožení památky.[2]
12/2011 I přes provedení dílčích oprav silně chátrajícího zámku je situace i nadále vzhledem k vlastnickým vztahům bezvýchodná.[2]
2005 Částečné provizorní havarijní zajištění budovy zámku provedla v roce 2005 firma Jiří Bílek s.r.o. Brandýs nad Labem, nejedná se však o zajištění dostatečné (předběžný celkový odhad nákladů na uvedení stavby do pořádku činí 25 mil. Kč). Také bylo v tomto roce dokončeno rozsáhlé odbahnění větší části petrovického rybničního systému, který byl již téměř před zánikem.
1989 Prázdný

V restituci po roce 1989 byl rodině majetek navrácen. Rodina nepřevzala zdevastovanou budovu zámku.
1958 Areál zámku s parkem a přilehlými hospodářskými budovami je zapsán na státním seznamu nemovitých kulturních památek.
1948 V důsledku trvale zanedbávané údržby po r. 1948 se budova zámku dostala do vážného havarijního stavu.
1939 Karel Bachrach zemřel roku 1939 ve vězení gestapa v Táboře, jeho syn Viktor byl umučen v koncentračním táboře Mauthausen.
1911 Majitelem statku se stal Dr. Ing. Karel Bachrach, předseda Družstva hospodářských lihovarů v Praze. Statek měl po pozemkové reformě 177 ha rolí, 17 ha zahrad, 4 ha pastvin, 100 ha lesů, 3 ha rybníků. Ve vile v zámeckém parku byla škola a byt učitele.
1725 Vznik

Původně byla v Petrovicích nevýznamná tvrz. Na jejím místě vznikl barokní zámek vybudovaný krátce po r. 1725 Františkem Leopoldem Voračickým z Paběnic (ten zde r. 1737 zemřel). Zámek je dvoukřídlou budovou s mansardovou střechou a s věží, ve které je umístěna kaple. Hlavní vchod do zámku je v křídle obráceném do dvora. Součástmi dvora byly kravín, ovčín, konírna, dvě stodoly, pivovar se sladovnou, lihovar, pila, součástí statku byl i dvůr Slapsko s cihelnou a dvůr v Nových dvorech.

Články

6. června 2008
Má smysl zachraňovat petrovický zámek u Miličína? [rozhovor se starostou Miličína Jiřím Zíkou]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

28. srpna 2019
Životní etapa zámku v Petrovicích u Miličína se uzavřela, proběhla jeho demolice.
[3]
1. listopadu 2013
voticko.rajce.idnes.cz
8. květen 2006
Fotoreportáž z návštěvy zámku v Petrovicích
 
Zámek P. -DN Foto 2018

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

8. srpna 2017
Obec Miličín

Mapa

Autor karty bez_autora Spoluautoři: Rendy, Spirala aktualizováno: 7. prosince 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.