Zámecký areál Vlčkovice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Zámek
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Vlčkovice 1
257 03 Neustupov
Benešov
49° 37' 54.5'', 14° 42' 59.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

První zmínky o zdejší tvrzi jsou už z roku 1546. V roce 1948 byl areál majitelům vyvlastněn nastupující totalitní mocí. Dále byl scénář podobný jako u jiných „buržoazních“ sídel. Hospodařili zde státní statky, spolu s tehdejšími obyvateli Vlčkovic si brali z vybavení, co se jim hodilo, až zde nic nezbylo. Od 80. let zůstal prázdný, zchátralý areál byl v 90. letech vrácen potomkům původních majitelů, prochází postupnou rekonstrukcí, majitelé pomáhají sociálně znevýhodněným osobám, pořádají se zde kulturní a společenské akce. 

Architektonický / technický popis

Zámek tvoří uzavřený areál skládající se z tříkřídlé budovy a oblého hrazení s hospodářskými přístavky. K hlavnímu severnímu zámeckému křídlu na východě s posunem na rohu přiléhá křídlo východní, na západě s natočením navazuje věžovité křídlo. Na jihu uzavírá malý dvůr zalomená zeď, k níž jsou přistavěny dva podružné přízemní hospodářské přístavky s valbovými střechami. Mezi přístavky je jižní branka. Věžová stavba snad s jádrem zalomené zdi by mohly být pozůstatkem gotické tvrze, k níž bylo dostavěno renes. křídlo severní (s průjezdem u západního čela, přeřešené a klenuté v baroku v přízemí plackami a valenými klenbami s pětibokými výsečemi, na plochých stropech patra jsou ve 3 místnostech vykrajované štukové rámy). Při jižním průčelí křídla byla v baroku přistavěna chodba s původně otevřenou arkádou v patře. Východní křídlo je barokní (přízemí klenuté valeně a plackami, ploché stropy patra ve 2 místnostech se štukovými rámy). Průčelí zámeckých budov mají zjednodušené klasicizující členění fasád s lisenovými poli s vysazenými plastickými poli, ve starších vrstvách jsou však zjevné pozůstatky starších barokních, a nejspíše i renesančních fasád, a to především na severním a východním průčelí severního a východního křídla. V interiéru zámku je řada autentických prvků a detailů (dveře s barokními zárubněmi, snad raně barokní malba s budovami na západní stěně místnosti nad průjezdem apod.). Pod východním křídlem jsou také barokní sklepy klenuté valeně s trojbokými výsečemi a přístupné původně od severu dnes polozasypaným schodištěm. Krov je nad západním křídlem hambalkový s podporou stojatých stolic, na zbytku zámku vaznicový. Po jižní, jihovýchodní a jihozápadní straně zámku je vodní příkop, který je nepravidelně zaplavovaný spodní vodou a také z rybníku za hrází na jihozápadní straně. Další dvojice rybníků, ovšem vyschlých, je na jihovýchodní straně. [2]

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
12.07 - 14.07.2019 Festival Letní VlčkoviceFest FB událost Další odkaz
10.07 - 12.07.2020 Festival VlčkoviceFest 2020 FB událost Vstupenky Další odkaz
09.07 - 11.07.2021 Festival VlčkoviceFest 2021 FB událost Vstupenky
15.07.2022 Festival VlčkoviceFest 2022 FB událost Další odkaz
11.02.2022 Festival Zimní VlčkoviceFest 2022 FB událost
14.07 - 16.07.2023 Festival VlčkoviceFest 2023 FB událost

Časová osa

9/2016 Používaný

Majitelé se vedle hospodaření, coby vystudovaní sociální pracovníci věnují rovněž pomoci lidem v nouzi. V jednom z objektů pak vybudovala nezisková organizace sociální bydlení pro rodiny, které se dostaly do nesnází. Jim je nabízena sociální a psychologická pomoc s tím, že jsou zapojeni i do pracovního dění na statku. Krom toho pořádá nezisková organizace Statek Vlčkovice v létě festival VlčkoviceFest, při němž pomáhá 80 dobrovolníků. Celý výtěžek z akce jde na opravy objektů. [1]
11/2013 Stavební úpravy

Dříve využívaná stavba byla ponechána delší dobu bez potřebné péče. Výsledkem byl špatný stavební stav. Tento rychle chátrající objekt s narušenými nosnými konstrukcemi má být nyní postupně zachraňován, provedena již byla oprava střechy. Památka je částečně zajištěna (2010), je ale bezpodmínečně nutné, aby opravy dále pokračovaly. XII/2011: práce na postupné opravě pokračují, ale jejich tempo je dosti pomalé, památka však přestává být bezprostředně ohrožena; XI 2012: postup opravy se sice nijak nezrychluje, ale památka je postupně zachraňována. [2]
1995 Stavební úpravy

V silně zdevastovaném areálu zámku začínají postupné opravy. Například se podařilo opravit střechu a staticky zabezpečit klenby zámečku. V celém areálu vzniká obecně prospěšná společnost Statek Vlčkovice. Ta má za cíl pomáhat sociálně znevýhodněným osobám a postupně rekonstruovat celý areál.
1993 Statek byl v restituci vrácen potomkům Františka Počepického, Janovi Počepickému a jeho sestře. Statek byl značně zchátralý, protože od 80.let do restituce bydlela v zámečku jen příroda, která k demoliční práci také přispěla svým dílem.
1948 Statek byl majitelům vyvlastněn nastupující totalitní mocí. Dále byl scénář podobný jako u jiných „buržoazních“ sídel. Soudruzi z vlčkovických nemovitostí udělali státní statky a hospodařili zde, jak nejlépe uměli. V zámečku se střídali různí zaměstnanci státních statků a spolu s tehdejšími obyvateli Vlčkovic si brali z vybavení, co se jim hodilo, až tam nic nezbylo.
1925 Vlčkovický statek a tedy i zámek koupil dlouholetý nájemce František Počepický.
1869 K budově ovčína nechal tehdejší majitel statku (od r. 1857) hrabě Otto Chotek z Chotkova a Vojnína vystavět krásný štít s věžičkami. Uprostřed štítu je ze žuly tesaný znak chotkovských s letopočtem 1869.
1857 Majitelem Vlčkovic se stal hrabě Otto Chotek z Chotkova a Vojnína, jemuž patřilo také sousední janovské a ratměřické panství.
1750 Stavební úpravy

Dnešní podoba zámku pochází zčásti z barokní přestavby ve 2. polovině 18. století a dále z klasicistních úprav v 1. polovině 19. století. Zámek je slohově nevýrazná stavba s krátkými postraními křídly.
1650 Prázdný

V polovině 17. století byla tvrz zchátralá.
1546 Vznik

Z let 1546 a 1549, je zmínka o tvrzi s dvorem ve Vlčkovicích. Stará tvrz byla údajně dřevěné stavení, obsahující nahoře 2 světnice, dole 5 komůrek, kuchyni se světničkou, pekárnu, spižírnu a sklep.

Články

23. září 2016
Redakce portálu se vypravila pomoci statku Vlčkovice
[1]
11. července 2014
Záchrana památky ve Vlčkovicích se stala pro rodinu životním posláním

Knihy

Externí galerie (foto / video)

5. října 2015
O projektu VlčkoviceFest
27. července 2015
lotusesprit.rajce.idnes.cz
Autor externí galerie: lotusesprit
28. prosince 2012
voticko.rajce.idnes.cz

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: pe.zeman, Monika W. aktualizováno: 27. listopadu 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.