Úřední dům Claryho velkostatku - Teplice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Administrativa
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Zámecké náměstí 526
415 01 Teplice
Teplice
50° 38' 14.7'', 13° 49' 28.7''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Nárožní dvoupatrová budova (dříve vrchnostenský dům) s užším sedmiosým průčelím se otevírá do Zámeckého náměstí a širším patnáctiosým průčelím do ulice U Zámku. V centrálních osách obou průčelí klenutý průjezd s půlkruhovým záklenkem. Od nároží přes průčelí do náměstí zvyšující se výrazný sokl se svislým žlábkováním povrchu kopíruje sklon ulice a náměstí. Fasáda přízemí členěna pásovou bosáží přerušenou pouze okenními otvory. Patro od přízemí odděleno výrazně profilovanou mohutnou mezipatrovou římsou, krytou z vrchu oplechováním. Ta je v průčelí do náměstí přerušena záklenkem průjezdu, v průčelí do ulice tento půlkruhový záklenek průjezdu obíhá včetně oplechování. Fasáda patra je hladká bez ozdob, pouze okenní otvory – menší, téměř čtvercové - jsou lemovány štukovými obdélníkovými šambránami. Ve středních osách přerušena záklenky průjezdů. Patra mezi sebou oddělena profilovanou vytaženou mezipatrovou římsou, přerušenou v centrální ose průčelí do náměstí balkonem (se železným kovaným zábradlím), neseným čtyřmi jednoduchým konzolami. Okenní otvory druhého patra (vyšší obdélníkovité) jsou taktéž lemovány obdélníkovou štukovou šambránou, mají průběžnou podokenní římsu s páry malých konzolek nesoucích každé okno. Jednotlivá okna mají rovné nadokenní římsy. Všechna okna jsou dřevěná, dvojitá, dvoj a čtyřdílná, dovnitř a ven otevíravá. Ve středových osách jsou okna trojitá – sdružená. Všechna jsou dělena na šest okenních tabulek. Průčelí jsou zakončena širokou profilovanou korunní římsou, na kterou dosedá sedlová (valbová) střecha s lichým počtem vikýřů do každého z průčelí (5 a 3), krytá pálenou bobrovkou. Krytina dosti poničená, časté trhliny a mezery pro zatékání, zcela chybí hřebenáče – nahrazeny provizorním zakrytim. Stejně tak zcela chybí okapy a svody. Komínová tělesa poničená, roztrhaná – hrozí sesutím. Vnitřní dvorní průčelí vykazují osovou souměrnost ve všech patrech a jsou prostá architektonického členění a ozdob, rytmizovaná pouze okenními otvory. Omítka dvorní fasády z velké části opadaná – odhaluje smíšené zdivo. Objekt je v části průčelí do náměstí a nároží podsklepen dvěma sklepy – menším s valenou klenbou a větším sklenutým na středový pilíř. Oba mají zvýšenou podlahu. – pozůstatek po starší zástavbě v tomto místě. [1]

Časová osa

9/2019 Prázdný

Dům má na katastru nemovitostí jiného vlastníka, společnost HIT Invest s.r.o.
5/2018 K záchraně

Objekt je na prodej za 13.000.000 Kč.
2016 K záchraně

Prázdný a chátrající objekt je nyní nabízen k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Cena okolo 15 milionů korun.
2010 Před lety objekt koupili Italové a přišli s megaprojektem na přestavbu domu na rezidentní bydlení s kancelářským provozem a malými obchůdky v přízemní části. Projekt na rekonstrukci Italové ale nerealizovali. Podle neoficiálních informací se Teplice pro ně nakonec staly investičně nezajímavé a to s odkazem na proběhnuvší ekonomickou krizi.
1991 Prázdný

Od devadesátých let je objekt bez využití. [1] (letopočet je pouze odhad)
1989 Prázdný

Dům se stal po revoluci předmětem majetkových spekulací a zůstal prázdný.
1972 Používaný

V sedmdesátých letech 20.století byla budova adaptována na byty. [1] (letopočet je pouze odhad)

1958 Dům je na seznamu kulturních památek.
1945 Po druhé světové válce dům postupně zchátral.
1810 Vznik

Nárožní budova, která byla postavena mezi roky 1810-11. Empírový objekt o dvou patrech má výrazně protáhlý půdorys a sedlovou střechu. Původně se jednalo o vrchnostenský dům se sklady potravin v přízemí a reprezentativními prostory v druhém patře. Nahradil několik objektů, poškozených velkým požárem města roku 1793, včetně Bílinské brány městského opevnění.

Články

23. června 2017
Úřední dům, kus historie Teplic, chátrá. Je na prodej
5. července 2010
PODÍVEJTE SE! Italové zrenovují Úřední dům

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy (Radomír Kočí) Spoluautoři: karaspatrik, maricern, Monika W. aktualizováno: 20. října 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.