Zámek a pivovar Střelské Hoštice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Střelské Hoštice 1
38715 Střelské Hoštice
Strakonice
49° 17' 53.1'', 13° 45' 18.8''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Obec Střelské Hoštice (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Zámek

První písemná zmínka, která se dochovala, je z roku 1318. V této době vlastnil ves, ve které pravděpodobně byla i tvrz, Oldřich z Potštejna. Zámek v renesančním slohu nechali postavit v 2. pol. 16. století až Pešíkové z Komárova. Jejich rod o zámek a celé panství po Bílé hoře přišel. V roce 1624 dostal panství řád jezuitů, za kterého byl v roce 1721 zámek upraven v barokním slohu. Jezuité užívali zámek až do zrušení jejich řádu v roce 1773. Po nich se zde vystřídalo několik majitelů a v roce 1923 dostává zámek Podpůrný spolek haléřový, dělníků plzeňské Škodovky a je užíván jako ozdravovna pro jejich děti. V letech 1927 až 1928 je zámecká budova navýšena o druhé patro.

Nejhorší období pro zámek začalo v roce 1950, kdy jej začala užívat armáda. Byly necitlivě přistaveny další budovy, nádvoří se pokrylo asfaltem a objekt pozvolna chátral. Nakonec se zámek stal majetkem obce a začalo se s opravami. Od roku 2006 je v přízemní jižního křídla otevřeno Muzeum řeky Otavy a voroplavby s galerií. Pro veřejnost je v prvním a druhém patře otevřena tělocvična a klubovna s posilovnou.

Muzeum vás naláká na expozici historie zámku a místních rodáků, zároveň jsou v galerii představena řemesla našich předků - kovářství a ševcovství. Dále vám bude představena historie Karpatského ženijního sboru ve Střelských Hošticích.

Pivovar

Historie pivovaru se začala psát patrně v 2. pol. 16. století. Podle dochovaných svědectví několika pamětníků ze 17. století bylo totiž již za Šebestiána Pešíka a Petra Pešíka dováženo místní pivo do Čečelovic. Šebestián Pešík z Komárova převzal hoštické panství do své správy v roce 1569. Pivovar byl pravděpodobně vyrabován a zničen v době třicetileté války. Výroba se tehdy přesunula na Střelu u Strakonic.

Znovu byl pivovar vystavěn a zprovozněn jezuity pravděpodobně v letech 1710 - 1715 v období budování jejich sídla. Tehdy byl naopak uzavřen pivovar na Střele. Jezuité provozovali pivovar ve své režii. Podle několika dochovaných účetních dokladů mohly výnosy z hoštického pivovaru činit i 28% celkového hospodářského výsledku. Za jezuitů se vařilo kolem 900 hl.

Chmel se nakupoval z chmelařských oblastí, ale také se původně pěstoval v panské chmelnici, která se nacházela u lhoteckých hranic mezi rybníkem Hořepný a cestou do Lhoty.

Od roku 1773, kdy panství propadloo po zrušení jezuitského řádu císařskému a královskému hospodářství, byl pivovar propachtován. Roku 1788 byl pachtýřem hoštického pivovaru bývalý bránický pivovarský mistr Josef Holluba. V roce 1845 propachtoval majitel panství Obst pivovar Antonínu Horingovi.

Z roku 1849 se zachovaly podrobné údaje o ročním výstavu piva a spotřebě surovin:

roční výroba piva - 3200 rak. věder - 1956 hl
spotřeba ječmene  - 1500 dolnorak. měr - 50526 kg
spotřeba chmele - 500 liber - 257 kg
spotřeba dřeva - 130 sáhů - 293m3
počet dělníků - 4

Za Gustava Obsta se později svařovalo dokonce až 2700 hl, v té době měl být sládkem František Knott. Po odchodu rodiny Obstů v roce 1885 začala jakost hoštického piva upadat. Majitelé panství se často střídali, každý chtěl z panství jen těžit a do technického rozvoje pivovaru se neinvestovalo. Jakost hoštického piva se nemohla rovnat strakonickému pivu, které obyvatelé panství i přes zákaz a výhružky pánů pili čím dál víc častěji. Hoštický pivovar přicházel o svou klientelu a koncem roku 1897 zastavil svou výrobu. Hoštický kronikář dokonce napsal: "Ke konci tohoto roku v měsíci listopadu přestalo se vařiti pivo ve zdejším vrchnostenském pivovaru, jelikož poslední sládek Josef Vokáč vařil po delší dobu pivo tak špatné, že i zdraví lidskému bylo nebezpečné. Známé bylo pod jménem hoštický čamrdák."

Roku 1910 byl pivovar pronajat Parostrojnímu pivovaru právovařečného měšťanstva ve Strakonicích jako sklad piva. Nájem trval až do čtyřicátých let 20. století. 

Časová osa

7/2017 Prázdný

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
Obec Střelské Hoštice

Mapa

Autor karty bez_autora Spoluautoři: pe.zeman aktualizováno: 1. října 2017

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.