Vodárenská věž Mladá Boleslav

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Státní správa
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Mladá Boleslav I 127
29301 Mladá Boleslav – Mladá Boleslav I
Mladá Boleslav
50° 24' 43.0'', 14° 54' 5.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Comenius private invest Ltd., id. č. 191242, (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Kamenná, původně omítnutá "bílá" pětipodlažní věž (4 nadzemní a 2 podzemní podlaží) je lichoběžníkového půdorysu a má tvar komolého kužele s mírně zkosenými stěnami. Plochy stěn jsou členěny silně poškozenými pískovcovými profilovanými kordonovými římsami, úzká podlouhlá okna jsou ve svislých osách všech čtyř stěn lemovaná neprofilovaným kamenným ostěním lícovaným s režnou omítkou. Vstupní kamenný portál je jednoduchý půlkruhový. Kamenná okapní římsa má renesanční charakter profilování. Zastřešení věže bylo zděnou zaklenutou helmicí, která dříve nebyla pokryta krytinou, ale pouze omítnuta kvalitní maltou. Ve střešní helmici, dle četných dobových fotografií i pohlednic, byly původně na všech stranách tvarované zděné omítané střešní vikýře s kulatými okénky, ze kterých jsou dnes na helmici jen zbytky. Na vrcholu helmice byl původně vrcholový pískovcový prvek.

Časová osa

2017 Prázdný

Vodárenská věž je dnes v soukromém vlastnictví a nezadržitelně chátrá.[1]
1906 V rekonstrukci

Po historickém mladoboleslavském vodovodu (1494-1874) a vodovodu Romualda Božka (1875-1906) zůstaly do dnešní doby pouze dva objekty - portál vstupu ke studni Podstupenského pramene a vodárenská věž. Ta sloužila svému účelu právě do roku 1906. Dnešní podoba věže odpovídá v základních rysech renesančnímu stavu, zachycenému na známé Willenbergově vedutě z roku 1602. [1]
1894 Používaný

Problémy s vodovodem však pokračovaly i nadále. V roce 1894 byl požádán ing. Říha z Plzně o vypracování posudku na celý vodovod. Ten stanovil tři zásadní nedostatky - nepravidelný odběr vody ve spotřebišti, negativní funkci Božkovy tlakové nádoby ve vodní věži a absenci vodojemu úměrného obsahu spotřebiště. Výsledkem těchto událostí byla skutečnost, že v březnu 1894 doporučila zvolená vodárenská komise městské radě, aby co nejdříve předložila nákresy a rozpočty na úplnou rekonstrukci vodárny a stavbu nového vodojemu. [1]
1874 V rekonstrukci

Pískovcová deska, osazena nad vstupem do věže, je poškozena pozdějšími požáry a je zcela nevhodně doplněna betonem z roku 1874, kdy došlo k opravě věže a projektování nového vodovodu. V roce 1874 proběhla významná rekonstrukce celého vodovodu včetně věžového vodojemu. Tehdejší prvotní projekt Romualda Božka počítal pouze s výměnou otevřené nádrže za uzavřenou k docílení vyššího tlaku vody při požárech. Věž byla ovšem ve velmi špatném stavu. Jak uvádí historické prameny. Rekonstruovaný vodovod byl uveden do provozu na sv. Štěpána 26.12.1874. [1]
1723 V rekonstrukci

V roce 1723 byla obnovena, jak připomíná do pískovcové desky vytesaný latinský nápis ".....vodárenská věž, která spadla na Bílou sobotu před dvěma lety, byla znovu postavena řízením Božím, slavným senátem z příspěvku města a Tvou pomocí, svatý Jane Nepomucký, když jsi slávu svého Čecha ponechal Karlovi. Naše město zde tehdy, jak vím, stálo pod patronací primátora Daniela Václava Tomasia, 1723.....". Stavbu věže provedl místní stavitel Mikuláš Rossi (vyúčtoval za to 900 zl. a k tomu 40 m3 dřeva), podle návrhu Pavla Ignáce Bayera (vyúčtoval za to 150 zl.). [1]
1721 Prázdný

V roce 1721 se věž zřítila. [1]
1554 V rekonstrukci

V letech 1554 - 1555 pak byla od pánů z Krajku ".... za poměrů nepříznivých, těžkých, ač stár a churav, přistoupil pan Arnošt z Krajku k dokonání velkých veřejných staveb v Boleslavi, aby zachoval vděčnou paměť po sobě...." vystavěna nová vodárna. [1]
1496 Vznik

Stará mladoboleslavská vodárenská věž stojí na bývalých hradbách města. Již v roce 1496 zde byla vystavěna pány z Cimburka vodní věž, pravděpodobně dřevěná. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

23. července 2016
Opuštěné stavby 100 - Stará vodárenská věž

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

13. října 2017
Comenius private invest Ltd., id. č. 191242,
23. července 2017
Jedlička Pavel

Mapa

Autor karty tdm Spoluautoři: Rendy, pe.zeman, marta.jiroudkova aktualizováno: 7. dubna 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.