Lovecký zámeček Bažantnice - Loukov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Loukov 37
294 11 Loukov
Mladá Boleslav
50° 34' 4.2'', 15° 2' 45.8''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Archeko, z.s. (IČ 22867830) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Bývalý lovecký zámeček u Loukova byl vystavěn pravděpodobně v 1. třetině 19. století. V roce 2010 už ze zámečku zbývají pouze obvodové zdi. V roce 2016 zříceninu vlastní Ekologické sdružení Alternativa 3000, které chce zámeček obnovit. V roce 2017 byla vyvezena veškerá suť, která byla skládkována v nejbližším okolí. Suť spadaná, za roky neúdržby, ze střechy a obvodových stěn mimo objekt navýšila terén někde až o jeden metr. Na podzim 2018, díky přispění dotačního titulu MKČR, došlo ke stabilizování obvodového zdiva. V roce 2020 už má stavba nový krov, střechu z bobrovek a vznikl i nový komín. Rekonstrukce stále pokračuje.

Architektonický / technický popis

Areál bývalého loveckého zámečku Bažantnice, se nachází S směrem za vesnicí Loukov, po pravé straně silnice vedoucí na Svijany. Areál, který je v současné době na přímé cestě k zániku (neviditelný od hlavní cesty kvůli porostu) je přístupný po příjezdové cestě (nacházející se několik metrů za kapličkou) od hlavní silnice. Po pravé straně (JV) někdejšího dvora stojí obdélný patrový objekt samotného zámečku (kdysi se jednalo o kvalitní klasicistní stavbu s mansardovou střechou). Naproti zámečku stávala pilířová kolna, po které nejsou na první pohled viditelné žádné fragmenty (objekt byl zřejmě rozebrán jako stavební materiál). Kolmo na podélnou osu pilířové kolny navazoval hospodářský objekt, dnes stojí pouze fragmenty obvodového zdiva. Předmětem ochrany byl lovecký zámeček (st.52/1 - bez střechy, zřícený krov, propadlé stropy), hospodářský objekt (st. 52/2 - stojí pouze fragmenty obvodových zdí), pilířová kolna (st.52/3 - pravděpodobně rozebrána jako stavební materiál). [3]

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
06.10.2019 Koncert Koncert pod otevřenou střechou a piknik FB událost

Časová osa

10/2020 Stavební úpravy

Stavba má nový krov, střechu z bobrovek a vznikl i nový komín. Rekonstrukce stále pokračuje. [2]
7/2019 Stavební úpravy

Přes léto je na plánu opravovat vnitřní zdivo včetně kleneb a komínu, také vyzdít novou zeď napříč objektem pro celkové ztužení domu. Koncem léta pokračovat osazením nových kamenných parapetů a soklových desek. [2]
9/2018 Stavební úpravy

Na podzim 2018, díky přispění dotačního titulu MKČR, Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP, došlo ke stabilizování obvodového zdiva a tím zachránění podstaty objektu. Po přistavení lešení byla zdokumentována torza korunní římsy, následovalo sejmutí degradované části zdiva, vyzdění / vyspravení záklenků oken, vyzdění nové koruny zdiva včetně přesné kopie římsy. Na stavbu byly využity druhotně použité cihly (ať už nashromážděné při vyklízení, nebo při bourání koruny zdiva a nebo koupené) atd. [2]
4/2018 Stavební úpravy

Suť spadaná, za roky neúdržby, ze střechy a obvodových stěn mimo objekt navýšila terén někde až o jeden metr. Proto bylo na jaře provedeno stržení suti od paty objektu a provedeno odklizení materiálu. Zároveň tak došlo k částečnému "uklizení" prostoru okolo objektu i v bližším okolí. Na západní straně objektu zemina ještě zůstala to proto, že zde je splavená ornice z pole až do výšky soklu (60cm) tato etapa je nechaná na pozdější dobu. Celá tato akce zámeček krásně vyloupla a připravila pro stavbu lešení kolem dokola. [2]
2017 Stavební úpravy

Ze zámečku byla vyvezena veškerá suť, která byla skládkována v nejbližším okolí. [2]
2016 Prázdný

Zříceninu vlastní Ekologické sdružení Alternativa 3000, Sobotecká 796, 51101 Turnov, které chce zámeček obnovit. Po rekonstrukci by tato kulturní památka měla sloužit jako infocentrum, kde bude také poskytováno specializované poradenství a osvětové programy. Alternativa už obnovila lesní cesty a vybudovala naučnou stezku, která seznamuje návštěvníky blízké přírodní rezervace se vzácnými rostlinami a živočichy. [1]
11/2013 Prázdný

Po zřícení střechy a většiny stropů se již jedná pouze o torzo původní stavby. Chátrání nezajištěných konstrukcí zdiva dále pokračuje a je tak přímo ohrožena vlastní existence památky. [3]
12/2011 Prázdný

Chátrání sice i nadále pokračuje, ale po předcházejícím získání stavby novým majitelem je připravována oprava, je tedy naděje, že by mohl nastat jistý obrat. [3]
12/1992 Prázdný

Památkově chráněno od 16.12.1992.
1842 Používaný

Zcela prokazatelně je zámeček Bažantnice prvně zaznačen až na Císařském povinném otisku map stabilního katastru Čech z roku 1842. [1]
1820 Používaný

V roce 1820 panství kupuje Karel Alain kníže z Rohanu, který ho spojil s panstvím sychrovským. Při loukovském kostele Nejsvětější Trojice si Rohanové poté také zřídili přestavbou vyklizené starší hrobky Schliků svou rodinnou hrobku. [1]
1761 Stavební úpravy

Bývalý lovecký zámeček u Loukova představuje kvalitní klasicistní stavbu zakomponovanou do krajinného prostředí. Zámeček byl vystavěn na panství Rohanů pravděpodobně v 1. třetině 19. století. Součástí areálu byly doprovodné objekty obytného a hospodářského charakteru. Areál byl tvořen uzavřeným dvorem a přilehlou pilířovou stodolou. Dnes se jedná pouze o torzo vlastního zámečku. Původní stavba postavena dřevěná v roce 1761, 1836 vyhořela a postavena nová kamenná stavba.

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

31. října 2020
Archeko, z.s.
23. července 2017
"Občanské sdružení Archeko"

Mapa

Autor karty Bažantnice Spoluautoři: Rendy, maricern, Monika W. aktualizováno: 7. prosince 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.