Lovecký zámeček Bažantnice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: V rekonstrukci
památkový katalog
Adresa mapa
Loukov 37
29411 Loukov
Mladá Boleslav
50° 34' 4.4'', 15° 2' 45.6''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: "Občanské sdružení Archeko" (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
06.10.2019 Koncert Koncert pod otevřenou střechou a piknik FB událost

Časová osa

7/2019 V rekonstrukci

Přes léto je na plánu opravovat vnitřní zdivo včetně kleneb a komínu, také vyzdít novou zeď napříč objektem pro celkové ztužení domu. Koncem léta pokračovat osazením nových kamenných parapetů a soklových desek. [2]
9/2018 V rekonstrukci

Na podzim 2018, díky přispění dotačního titulu MKČR, Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP, došlo ke stabilizování obvodového zdiva a tím zachránění podstaty objektu. Po přistavení lešení byla zdokumentována torza korunní římsy, následovalo sejmutí degradované části zdiva, vyzdění / vyspravení záklenků oken, vyzdění nové koruny zdiva včetně přesné kopie římsy. Na stavbu byly využity druhotně použité cihly (ať už nashromážděné při vyklízení, nebo při bourání koruny zdiva a nebo koupené) atd. [2]
4/2018 V rekonstrukci

Suť spadaná, za roky neúdržby, ze střechy a obvodových stěn mimo objekt navýšila terén někde až o jeden metr. Proto bylo na jaře provedeno stržení suti od paty objektu a provedeno odklizení materiálu. Zároveň tak došlo k částečnému "uklizení" prostoru okolo objektu i v bližším okolí. Na západní straně objektu zemina ještě zůstala to proto, že zde je splavená ornice z pole až do výšky soklu (60cm) tato etapa je nechaná na pozdější dobu. Celá tato akce zámeček krásně vyloupla a připravila pro stavbu lešení kolem dokola. [2]
2017 V rekonstrukci

Ze zámečku byla vyvezena veškerá suť, která byla skládkována v nejbližším okolí. [2]
2016 Prázdný

Zříceninu vlastní Ekologické sdružení Alternativa 3000, Sobotecká 796, 51101 Turnov, které chce zámeček obnovit. Po rekonstrukci by tato kulturní památka měla sloužit jako infocentrum, kde bude také poskytováno specializované poradenství a osvětové programy. Alternativa už obnovila lesní cesty a vybudovala naučnou stezku, která seznamuje návštěvníky blízké přírodní rezervace se vzácnými rostlinami a živočichy. [1]
1842 Používaný

Zcela prokazatelně je zámeček Bažantnice prvně zaznačen až na Císařském povinném otisku map stabilního katastru Čech z roku 1842. [1]
1820 Používaný

V roce 1820 panství kupuje Karel Alain kníže z Rohanu, který ho spojil s panstvím sychrovským. Při loukovském kostele Nejsvětější Trojice si Rohanové poté také zřídili přestavbou vyklizené starší hrobky Schliků svou rodinnou hrobku. [1]
1761 V rekonstrukci

Bývalý lovecký zámeček u Loukova představuje kvalitní klasicistní stavbu zakomponovanou do krajinného prostředí. Zámeček byl vystavěn na panství Rohanů pravděpodobně v 1. třetině 19. století. Součástí areálu byly doprovodné objekty obytného a hospodářského charakteru. Areál byl tvořen uzavřeným dvorem a přilehlou pilířovou stodolou. Dnes se jedná pouze o torzo vlastního zámečku. Původní stavba postavena dřevěná v roce 1761, 1836 vyhořela a postavena nová kamenná stavba.

Náhled galerie

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
"Občanské sdružení Archeko"

Mapa

Autor karty Bažantnice Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 8. srpna 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.