Zámek Brandýs nad Orlicí

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: K záchraně
Cena: 7 200 000 Kč
památkový katalog
Adresa mapa
Komenského 1
56112 Brandýs nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
49° 59' 59.2'', 16° 17' 20.8''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (katastr)
Architekt: Alois Dlabač

Architektonický / technický popis

Barokní zámek Trautmannsdorfů z let 1781-83 stavitelem J.Tůmou postavený v místech někdejšího kláštera Jednoty bratrské, později panského domu. Přestavěn klasicistně a r. 1914 neobarokně pro bankéřskou rodinu Fischerů. Dobře zachovaná budova zámku, doklad obydlí menší venkovské šlechty s částečně dochovaným původním vybavením. Na jihovýchodním okraji městečka, pod hradem, nedaleko náměstí, stojí souběžně s hlavní silnicí patrová budova zámku. Na nevelkém pozemku vymezeném na východě říčním meandrem a z jihu železniční tratí je zámek obklopen nevýraznou, dendrologicky hodnotnou parkovou úpravou. [4] Jednopatrový zámek v zásadě podélné hmoty s mansardovou střechou a centrální hodinou věžičkou, s reprezentativním zahradním arkádovým průčelím. Průčelí k silnici má pravidelné symetrické členění, s nevýrazným mělkým centrálním rizalitem. Je devítiosé, okna výškově obdélná,šestitabulková s podokenními římsami a šambránami s ušima, v přízemí klenáky, které se dotýkají kordonové římsy. Střecha je mansardová, dříve kryta prejzy, nyní měděným plechem. Uprostřed střechy věžička na čtyřhranném soklu s náznakem ciferníků, opatřená lucernou a makovicí, s hrotnicí ve vrcholu. Arkády jsou v přízemí zaklenuty pěti poli plackové klenby. [14]

Časová osa

7/2019 K záchraně

milionu, prohlídky se uskuteční 25. června a 9. července, případně další termíny po dohodě. Termín druhého kola dražby ÚZSVM stanovil na 16. července 2019 v 11 hodin. Nejnižší nabídková cena je 7,2 milionu. [9]
4/2019 K záchraně

UZSVM nabídl zámek k prodeji. Spolu se zámkem získá nový majitel také park o rozloze 7 000 m2 s řadou památných stromů a oválným zděným jezírkem. Budova je navíc chráněna protipovodňovým valem. Dražba zámku se uskuteční v úterý 9. dubna v 11 hodin v Ústí nad Orlicí. Minimální kupní cena je stanovena na 8 milionů korun. [5] [6] [7] [10] [11]
2017 Prázdný

Ministerstvo školství zanechalo zámek jeho osudu, v roce 2017 ho předalo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. [3] [5]
2014 Prázdný

Od roku 2014 je objekt opuštěný. [5]
2013 Prázdný

Když se v roce 2013 propadl strop se secesní štukovou výzdobou v prvním patře, klientky ve věku 15 až 18 let byly vzápětí přestěhovány do Vysokého Mýta. Následný průzkum odhalil masivní poškození dřevěných částí stropu nad prvním patrem hnilobou a dřevomorkou. [2]
2007 Používaný

V zámku byl výchovný ústav dětí a mládeže. [1]
1997 V roce 1997 byla budova poškozena povodněmi, voda při povodních tehdy dosahovala do výšky jednoho a půl metru.[6] [13]
1984 Používaný

Od roku 1984 sloužil jako internát střední průmyslové školy železniční v České Třebové. [4] [1]
5/1958 Památkově chráněno od 3. 5. 1958. [4]
1958 Používaný

Roku 1958 byl adaptován na internát střední průmyslové školy textilní v Ústí nad Orlicí. [1]
1950 Používaný

Roku 1950 byl zámek zestátněn a připadl ČSTV. [4] [1]
1914 V rekonstrukci

Roku 1914 koupila Brandýs bankéřská rodina Fischerů a nechala jej radikálně přestavět. Novobarokní přestavba byla podle projektu A. Dlabače. [4] [1] [6]
1869 Používaný

Rodina Blažků hospodařila v Brandýse a rozšiřovala zámecký areál o další stavby do roku 1869, kdy brandýský velkostatek čítající 21 vsí koupil Jiří Parish. [4] [1]
1817 V rekonstrukci

V roce 1817 koupil zámek bohatý pražský měšťan Karel Blažek a do roku 1820 jej přestavěl. [4] [1]
1806 Používaný

Trautmannsdorfská éra na zámku skončila roku 1806, kdy Ferdinand Trautmannsdorf prodal Brandýs pruskému šlechtici Arnoštu Mořicovi z Lynar. [4] [1]
1783 Vznik

Stavbu řídil trautmannsdorfský stavitel J. Tůma a byla dokončena roku 1783, již za nového majitele panství Ferdinanda z Trautmannsdorfu. [4]
1781 V rekonstrukci

Až František Norbert Trautmannsdorf přistoupil roku 1781 k přestavbě zbytků někdejšího panského domu v nový zámek. [1]
1652 Používaný

Za Trautmannsdorfů (od roku 1652) byla správa panství přesunuta do Litomyšle a panský dům přeměněn v tržnici, ba později ponechán svému osudu. [1]
1636 Vznik

V místech dnešního nového zámku stával dříve malý klášter jednoty bratrské. Po roce 1636 byly jeho prostory upraveny na obydlí panských úředníků. [1]

Článek

20. června 2019
Zámeček čeká další kolo dražby - Orlický deník
[9]
27. dubna 2019
Zámeček v Brandýse je na prodej. Za osm milionů - Orlický deník
[5]
8. dubna 2019
Zámeček v Brandýse nad Orlicí je na prodej ve veřejné dražbě | Pardubice
[7]
8. dubna 2019
Barokní zámek v Brandýse nad Orlicí je na prodej. Prohlédněte si ho z ptačí perspektivy
[6]
18. července 2018
Zámek v Brandýse nad Orlicí chátrá, stále čeká na dražbu
[3]
22. listopadu 2017
Zpustlé sídlo bývalého internátu a výchovného ústavu vyhlíží nového domácího - Orlický deník
[13]
18. října 2017
ÚZSVM převzal majetek bývalého panského sídla v Brandýse nad Orlicí
16. března 2017
Zřícenina hradu láká turisty i stavebníky. Opravy zdiva letos pokračují
[2]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

Facebook

Majitelé nemovitosti

28. listopadu 2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2
23. července 2016
Výchovný ústav
Komenského 1, 56112 Brandýs nad Orlicí

Panorama

Mapa

Autor karty ÚZSVM Spoluautoři: Rendy, katerina.nohelova, Spirala aktualizováno: 25. června 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.