XXX Zámek Boreč

TISK DOPLNIT KARTU

POZOR! Tento objekt zatím nebyl zkontrolován a na mapě ani v databázi se nebude zobrazovat.

Objekt
Zámek
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Boreč 1
41002 Velemín – Boreč
Litoměřice
50° 30' 33.7'', 13° 59' 23.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Griffiths Olga (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Architektonický / technický popis

Podobu gotické fáze neznáme. Po renesanční přestavbě tvrz tvořila trojkřídlá budova s rytířským sálem zdobeným freskami, kterou obklopovaly tři malé rybníky a přístup vedl po mostě přes vodní příkop. Součástí areálu byl poplužní dvůr s pivovarem. Po barokní přestavbě z osmnáctého století měl zámek podobu jednopatrové trojkřídlé budovy s otevřenými arkádami na nádvoří. V západním křídle byla vybudována kaple, jižní křídlo sloužilo k provozním účelům a panské pokoje se nacházely v křídle severním. V devatenáctém století zanikl rytířský sál i kaple. Západní křídlo bylo upraveno na sladovnu a před rokem 1843 zbořeno. V ostatních prostorách vznikly byty zaměstnanců, kanceláře a výrobní provozy. Na počátku 21. století bylo v relativně dobrém stavu pouze severní křídlo, zatímco ostatní budovy se částečně zřítily. Severní křídlo je na vnější straně rozdělené mělkým rizalitem se vstupním portálem s volutovými pilastry, který ústí do průjezdu zaklenutého valenou klenbou. Některá ze třinácti oken v prvním patře mají štukové rámy ve vrchní části zdobené úpony mušlí nebo rozetami. Spodní okraj všech oken je zdobený plastickým diamantovým polem. Většina arkád severního křídla byla v devatenáctém století zazděna. [1]

Časová osa

3/2018 V březnu na katastru nemovitostí Dražební vyhláška, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Nařízení exekuce - Griffiths David, Nařízení exekuce - Griffiths Olga
2017 Zámecký areál vlastní různí majitelé - objekt a pozemek, SJM Griffits, objekt, Pařezovi pozemek pod zámkem (5/2017) Pařez Stanislav Ing., U Parku 2594, 41301 Roudnice nad Labem 1/2 a Pařez Zbyšek, Teplá 33, 41115 Třebenice 1/2
1989 Prázdný

Po roce 1989 se část objektu zřítila. Zdlouhavé vyřizování majetkoprávních vztahů po restituci přispělo k devastaci této památky a zámek od té doby patří mezi nejvíce ohrožené.
1945 V rekonstrukci

Zámecký areál byl připojen ke Státnímu statku Lovosice. Později se dostal do správy litoměřického okresního národního výboru, který v sedmdesátých letech dvacátého století nechal neudržovaný zámek opravit, ale údržba byla nadále zanedbávána.
1938 Prázdný

Za okupace „hospodařila“ na majetku německá- Saská osidlovací společnost , která v roce 1943 zámek opustila úplně zničený a bez veškerého inventáře.
1924 V roce 1924 byl z Borče vytvořen zbytkový statek. Budova s pozemky a polnostmi připadla manželům Pařezovým.
1802 Panství za 200 tisíc zlatých koupil kníže Josef ze Schwerzenberka a připojil ho k Lovosicím. Zámek přestal sloužit jako panské sídlo a v první polovině devatenáctého století ho Schwarzenberkové nechali upravit pro potřeby správy statku.
1668 V roce 1668 získal panství Jan Kryštof Rajský z Dubnice, jehož potomkům patřilo až do roku 1802. František Václav Rajský z Dubnice, který žil v letech 1737–1770, nechal renesanční zámek barokně přestavět.
1638 Anežce z Palantu panství nezůstalo dlouho, protože roku 1638 rozhodl soud, že borečské panství patří Volfu Abrahamovi, který byl synem Apoleny ze Salhausenu. Anežka rozhodnutí soudu nerespektovala a násilím se zmocnila zámku, nicméně místodržitelství rozhodlo ve Volfův prospěch a potvrdilo jeho nároky. Volf potom panství spravoval až do roku 1642.
1634 Marii Magdaleně zámek zůstal do roku 1634, kdy byl opět zkonfiskován a s dalšími trčkovskými statky prodán Anežce z Palantu, která sídlila v blízkých Čížkovicích.
1630 V roce 1630 Bohuslav z Dírného prodal statek Apoleně ze Salhausenu a sám odešel do Pirny, kde brzy poté zemřel. Rok nato se do Čech vrátil Bohuslavův syn Zdislav z Dírného. Na krátký čas získal panství do své správy, ale brzy musel znovu odejít ze země. Panství bylo zabaveno a prodáno Marii Magdaleně, manželce Jana Rudolfa Trčky z Lípy.
1623 Bohuslav z Dírného se zúčastnil stavovského povstání, za což mu byl v roce 1623 zkonfiskován majetek. O šest let později mu byl navrácen alespoň borečský statek.
1546 Od jeho syna Jindřicha ji roku 1546 koupil Kryštof z Berbisdorfu. Po něm se vystřídala řada majitelů: Jindřich Berka z Dubé, Zdeslav Kaplíř ze Sulevic, Kunšové z Lukovec (1571–1585), Jan Růt z Dírného a od roku 1588 Anna Kaplířová ze Sulevic s manželem Bohuslavem Růtem z Dírného. Některý z Růtů z Dírného nechal starou tvrz přestavět v renesančním slohu.
1483 Vznik

Borečská tvrz mohla vzniknout již na konci čtrnáctého století, ale první písemná zmínka pochází až z roku 1483, kdy ji Jan Skřek z Borče prodal Václavovi z Vliněvsi.

Článek

4. září 2014
Malebná usedlost pod Borčem zamíří do dražby

Knihy

Externí galerie (foto / video)

6. října 2018
Boreč - Zdeňka Wolfová
2. června 2018
Autor externí galerie: Rendy
17. února 2018
Mirdas Stehlík
30. dubna 2017
Hela Hela
18. července 2015
lotusesprit.rajce.idnes.cz
Autor externí galerie: lotusesprit
16. září 2014
Boreč - (Litoměřice) – František Kinař – album na Rajčeti

Odkazy

Facebook

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
Griffiths Olga
Krajní 1577/6, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec
23. července 2017
Griffiths David
Boreč 1, 41002 Velemín

Panorama

Mapa

Autor karty Rendy (Radomír Kočí) Spoluautoři: pe.zeman, Spirala aktualizováno: 16. června 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.