Dvůr Švamberk

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
- Hospodářský dvůr
Stav: Zaniklý
Adresa mapa
Ševětín 30
37363 Ševětín
České Budějovice
49° 7' 6.1'', 14° 35' 30.1''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Zdroje informací: Zpravodaj Ševětínska, VIII. ročník, č. 2, červen 1978, s. 10. Kronika obce Ševětín, PD činnost

Časová osa

11/2019 Zaniklý

Došlo k demolici objektu. [4] [5] [6]
10/2019 Prázdný

Místo historického zemědělského dvora Švamberk u Ševětína na Českobudějovicku má vzniknout nová průmyslová zóna.
Podle projektu areál zabere 20 hektarů půdy a zaměstnávat by mohl stovky až tisíce lidí. Proti záměru ale vznikla petice, pod kterou je přes tisíc podpisů. [2]
6/2017 Prázdný

Dvůr vlastní C.D.K.K. INVESTMENT s.r.o., jedním z jednatelů je jeden z nejbohatších Čechů Jaroslav Čadek, bývalý důstojník StB a vlastník mnoha nemovitostí na jihu Čech i v Praze. Například zámeček Hanspaulka v Praze, v němž sídlí Institut Václava Klause. Za pronájem sídla v zámečku inkasuje Jaroslav Čadek nájemné od majitele PPF Petra Kellnera, který ho Klausovi hradí jako sponzorský dar. Čadkův majetek odhaduje týdeník Euro zhruba na tři miliardy korun. [1]
1998 Prázdný

Veškerá činnost byla cirka po pěti letech ukončena a pozemky byli prodány. Švamberk koupila firma Carridi s.r.o.
1993 Stavební úpravy

Dvůr byl v restituci vrácen rodině Franků, kteří zde obnovili pěstitelskou a zahradnickou činnost. Došlo k úpravě rybníka Stojčín, kde byla vytvořena pláž ke koupání, rybaření a část rybníka sloužila k plavení koní, kteří byli ustájeni v bývalém ovčíně, kde sídlila jezdecká škola. Stáje dvora byly zrekonstruovány a přetvořeny v restauraci. V objektu byla i možnost ubytování. V přilehlých budovách byla vybudována prodejna a v domcích bydleli zaměstnanci. Okolní pozemky byli využity k vybudování školky na okrasné dřeviny a zahradnictví. Za hlavní budovou byli postaveny skleníky.
1951 Dvůr byl převeden k ředitelství šlechtitelských stanic Slapy u Tábora, později přejmenovanému na Krajský výzkumný ústav zemědělský. Od 1.1.1956 pak pod šlechtitelský a semenářský ústav pícninářský Trubsko u Brna. Dnem 31.12.1977 ukončila svojí činnost předáním do družstevního sektoru JZD Ševětín šlechtitelská stanice Švamberk. Výpovědní lhůta vedoucího stanice ing. Vratislava Vorala končí 30.6.1978.
1937 Dle kroniky obce Ševětína je již v tomto roce majitelem Švamberka Hugo Frank.
1929 Dr. Holý pokračoval v tradici dobytkářské a mlékařské. V době zaneprázdnění prof. Holého mu vedl hospodářství jeho zeť Hugo Frank spolu se správcem V. Lískovcem, pozdějším dlouholetým vedoucím stanice.
1924 Stavební úpravy

Dr. Holý provedl zmodernizování dvora, vystavěl nové obytné budovy a založil vzorné pokusnictví v návaznosti na šlechtění, zahradnictví a školkařství.
1921 V letech 1921 až 1924 byl dvůr Adolfu Schwarzenberkovi zabrán a půda rozdělena obyvatelstvu okolních obcí (malozemědělcům a bezzemkům). Po odtržení okrajových polí ode dvora vznikly dva zbytky. Menší cca 13 ha spolu s cihelnou a menší hospodářskou usedlostí odkoupil bývalý schwarzenberský šafář ze Bzí, Zvánovec za 70000Kčs. Větší – dvůr Švamberk se 125 ha pozemků a rybníkem Stojčín byl přidělen Dru. Karlu Holému, učiteli na vysoké škole zemědělské v Brně.
1890 V devadesátých letech 19. století byla na Švamberku mimo jiné pěstovaná cukrovka, která byla dodávaná do jednoho z prvních českých cukrovarů v Českých Budějovicích. Dále se provozovalo dobytkářství, vyspělé bylo sýrařství, chov vepřového dobytka a ovcí. Půda u dvora byla meliorována.
1848 Do tohoto roku byli na tomto panském dvoře povinni robotou rolníci z okolních obcí.
1715 Stavební úpravy

V letech 1715 až 1717 byla vybudována stodola a během 19. století se pokračovalo s dalšími úpravami. Statek byl zásobován pitnou vodou z nedalekého rybníka Stojčína (viz. článek Barokní vodovod u Švamberka).
1689 Při konsolidaci poměrů Jana Schwarzenburgu došlo k přestavbě dvora, spočívající mimo jiné v úpravě původní rezidenční budovy.
1658 Používaný

Prameny vypovídají, že nejpozději tohoto roku byl opět býván.
1618 Prázdný

Vrchnost si dvora moc neužila, už tři roky po dostavbě, na počátku třicetileté války, byl dvůr vypálen.
1615 Dvůr byl dokončen pod dohledem italského mistra Hanse Gilera a tesaře Michala Pryla za 5.760 kop a 41 grošů míšeňských. Původní dvůr měl čtvercový půdorys o stranách 75,9 metru. Vstupní západní křídlo tvořila patrová budova s průjezdem, nad nímž byl na průčelí proveden pozlacený štít se švamberským znakem. V patře se nacházelo několik malovaných pokojů a komor, jež měly sloužit příležitostným pobytům vrchnosti.
1613 Vznik

Jméno dvora Švamberk pochází od českých pánů ze Švamberka, kteří měli v držení počátkem 17. století i obec Ševětín. V březnu roku 1613 započal Jan Jiří ze Švamberka stavbu nového dvora v prostorech zaniklé vesnice Stoječín.

Články

2. listopadu 2019
Stavbu hal na místě historického dvora u Ševětína zmrazil odpor obyvatel - iDNES.cz
[6]
1. listopadu 2019
Ze dvora zbývají už jen trosky - Českokrumlovský deník
[5]
23. dubna 2018
Smutný osud panského dvora Švamberk. Historický objekt nahradí průmyslová zóna
31. květen 2016
Rodinné dluhy radního Procházky nejsou problém, zní z pražské koalice
[1]
13. září 2012
Prezident nájemníkem u jihočeského statkáře

Knihy

Externí galerie (foto / video)

14. srpna 2019
Autor externí galerie: Rendy
20. června 2018
Opuštěný Panský dvůr / Abandoned manor house
10. ledna 2018
photos.app.goo.gl
6. července 2017
Martin Kolář
4. června 2015
Jan Salva

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: Dáša, Spirala, Monika W. aktualizováno: 21. listopadu 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.