Zámek Nová Lhota u Kluků

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Nová Lhota 54
286 01 Kluky – Nová Lhota
Kutná Hora
49° 53' 18.5'', 15° 18' 9.2''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Jedná se o mimořádně hodnotnou památku, která je příkladem spojení malého panského sídla s hospodářským dvorem. Areál zámku s hospodářským dvorem se nachází v SV části vsi. Dvůr nepravidelného, rámcově obdélného tvaru, s podélnou osou vedenou ve směru S-J, je otevřený na jižní straně torzálně dochovanou pilířovou branou. Z levé strany k bráně přiléhá dvoukřídlé hospodářské stavení, z pravé strany torzo menšího objektu se zbytky kleneb. Za bránou, volně ve dvoře, stojí patrová budova zámku s podélnou osou vedenou rovněž ve směru S-J. Téměř celou západní stranu dvora ohraničují chlévy, jejichž jižní část je upravena jako obytná. Severní stranu dvora uzavírá dlouhá stodola, na východní straně, nad zámkem, je situovaný špýchar. Ve volném prostoru dvora, mezi zámkem, špýcharem a stodolou, stojí novodobá utilitární stavba dřevěné konstrukce a malý objekt bývalé váhy. Východně od zámku se původně rozkládala zahrada, vymezená od hospodářské části dvora kamennou ohradní zdí. Kompaktní se zeď dochovala mezi SV nárožím zámku a špýcharem, z části zbořený je úsek mezi JZ nároží zámku a torzem budovy při bráně. Volné části mezi jednotlivými objekty uzavírá kamenná ohradní zeď, respektive v jednom úseku drátěný plot. Mimo hlavní jižní bránu byl dvůr přístupný i zadní bránou umístěnou v SZ rohu vedle stodoly (nedochovala se, pouze volný vjezd) a brankou vloženou mezi hospodářská stavení na západní straně dvora (nedochovala se). Předmětem ochrany je zámek, špýchar, stodola, ohradní zeď s branou a pozemky st.p. 3/1-4, 3/6-10, pp. 42/2, 42/3. [2]

Časová osa

4/2021 Prázdný

Zámek má na katastru nemovitostí jiného vlastníka. Část hospodářského dvora zůstává v majetku původního vlastníka.
6/2020 Na prodej

Prodej památky 865 m², pozemek 4 601 m²
Kluky - Nová Lhota, okres Kutná Hora
3 500 000 Kč.
7/2018 Na prodej

V červenci je zámek na prodej za cenu 5 690 000 Kč.
8/2017 Na prodej

V srpnu je zámek na prodej za cenu 5 800 000 Kč. Objekt je určený k rekonstrukci a nabízí možnosti komerčního využití. K dispozici jsou potřebné podklady (stavebně-historický průzkum, závazná stanoviska památkářů, platné stavební rozhodnutí, studie využitelnosti zpracovaná VŠE v Praze, architektonická studie, mykologický posudek, podklady pro dotaci a další důležité dokumenty). Pozemek s budovou č.3/18 je v majetku UZSVM.
2016 Prázdný

Zámek je bez využití.
1948 Používaný

V obodobí druhé světové války náležel statek rodině Pávových, které byl následně - s platností k r. 1948 - zkonfiskován. [1]
1925 Stavební úpravy

Někdejšímu panskému sídlu se ještě dostalo novodobých stavebních úprav. [1]
1920 Používaný

R. 1920 byly - na základě pozemkové reformy z r. 1919 - Schwarzenberkům jejich statky na Kutnohorsku zkonfiskovány. [1]
1819 Používaný

Zámek koupili Schwarzenberkové, ale to už byl využíván k hospodářským účelům. [1]
1783 Používaný

Po zrušení kláštera r. 1783 zámek připadl náboženskému fondu. [1]
1699 Stavební úpravy

Koncem 17. století Lhotu získal sedlecký klášter, za jehož panství byla tvrz barokně přestavěna. [1] Rok v časové ose je přibližný.
1624 Používaný

Mikuláš Salava odkázal statek i s kostelem své dceři Kateřině Anně; majitelé Nové Lhoty se pak střídali. [1]
1590 Vznik

Panské sídlo však ve Lhotě vzniklo po r. 1590, kdy zde Mikuláš Salava z Lípy postavil jednoduchou, tehdy už neopevněnou tvrz. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: Dáša, Monika W. aktualizováno: 22. prosince 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.