Zámek Arnoltov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Březová 52
35601 Březová – Arnoltov
Sokolov
50° 7' 30.3'', 12° 35' 26.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Jednoduchá klasicistní patrová zámecká budova na obdélném půdorysu o rozměrech zhruba 24 x 13 metrů, krytá valbovou střechou. Hlavní sedmiosé severozápadní průčelí, obrácené k hlavní silnici, je zvýrazněno mělkým trojosým středovým rizalitem s balkonem, zakončený trojúhelníkovým štítem. Boční průčelí objektu jsou prolomena čtyřmi okenními osami. Západní průčelí budovy, obrácené směrem do dvora, je doplněno malým balkonem.

V osách obou delších průčelí budovy jsou situována vrata širokého průjezdu. Stěny budovy jsou prolomeny vysokými obdélnými okny, na balkony vedou obdélné vstupy. Vnější stěny budovy jsou v přízemí zvýrazněna až do výše patra lizénovými pásy. Patro objektu, oddělené mohutnou profilovanou římsou, s hladkou omítkou je doplněnou lizénovými pásy v nárožích. Obdobný pás členil patro v bočních průčelích na dvě části.[3]

Klasicistní zámeček z doby kolem roku 1834 nechal vystavět Gottlieb Henneberg-Spiegl při tehdy budované císařské silnici. S narůstající dopravou byl zámek přebudován na zájezdní hostinec. Areál spoluutváří hospodářská budova a ohradní zeď. Areál představuje hodnotný doklad venkovské komerční a obytné usedlosti v klasicistním slohu. [1]

Časová osa

2017 Zámek vlastní společnost MARKON Inc. s.r.o., objekt nadále chátrá bez jakékoliv údržby.
12/2012 Prázdný

Současný stav objektu je zapříčiněn dlouhodobým nezájmem majitelů a absencí pravidelné údržby. Objekt je staticky narušen, poškozena je střešní krytina a do objektu zatéká. V současné době by měl být objekt alespoň provizorně zastřešen. Sklepy jsou zatopeny, okolí zámku je zarostlé náletovou zelení. [5]
1997 Podle výpisu z obchodního rejstříku je od listopadu 1997 jednatelkou firmy Stani paní Helena Palová z Rýmařova, po které se však slehla zem. [4]
1996 Dne 24. června 1996 byl objekt bývalého zámku Spiegel u Arnoltova zapsán na státní seznam kulturních památek České republiky. [1]
1993 Zámek získala sokolovská firma Stani, která získala dotace na jeho rekonstrukci. Firma se dostala do finančních problémů a její společníci firmu prodali. [4]
1990 Během privatizace po roce zakoupila objekt bývalého zámku firma Stani ze Sokolova, která získala dotace na jeho rekonstrukci. Společnost se však posléze dostala do úpadku. I přes nízkou vyvolávací cenu 350 000 Kč se nepodařilo věřitelům firmy objekt ve vyhlášené držbě prodat. Nevyužívaná a neudržovaná budova tak nadále chátrala. Volně přístupný objekt bez veškerého zařízení se následně stal cílen nejrůznějších vandalů a byl zcela zdevastován. [4]
1989 Prázdný

Před revolucí uvažoval podnik Agrokombinát Sokolov o demolici zchátralého areálu a následné výstavbě montovaného objektu motorestu na jeho místě. Řízení o odstranění stavby však bylo na počátku roku 1990 naštěstí zastaveno a objekt bývalého zámku byl zachován.
Po sametové revoluci využívali zámek pasáci a prostitutky, [4] [6]
1946 Po druhé světové válce byla dne 8. února 1946 na majetek posledního majitele zboží Kostelní Bříza Dr. Viktora von Brandt-Kopal von Santa Lucia na základě zákona č. 5/1946 Sb. za protistátní činnost uvalena národní správa. Areál bývalého zámku byl následně svěřován různým státním organizacím. Posledním správcem objektu byla společnost Státní statky Sokolov, pozdější Agrokombinát Sokolov. Ve vlastní zámecké budově, sloužící ke správním účelům, bývaly tehdy umístěny kanceláře. Zcela neudržovaný objekt však postupně chátral. [3]
1945 Prázdný

Po roce 1945 byla budova zkonfiskována a v jejím využívání se střídaly různé organizace především ke správním účelům. [2] [2]. Sloužil areál potřebám státního statku a postupně chátral, dokonce se uvažovalo o jeho demolici.[3]
1870 Skupina domů se zámkem u hlavní silnice byla nazývána Spiegel, později rovněž Silnice. S narůstající dopravou byla poté zámecká budova přestavěna na velký panský zájezdní hostinec Spiegel. Po výstavbě železničního koridoru Buštěhradské dráhy z Chebu do Karlových Varů v sedmdesátých letech 19. století však prudce klesl zájem o ubytovací služby. Naproti přes hlavní silnici byl proto vystavěn dnes již zcela zaniklý objekt nového hostince Zum goldenen Spiegel (U zlatého zrcadla), který spravoval Josef Hofmann. Objekt zámku poté opět sloužil potřebám vrchnosti k občasným pobytům. [3]
1834 Vznik

Klasicistní zámeček čp. 52 nazývaný podle zakladatele Spiegel nechal vystavět v době kolem roku 1834 tehdejší majitel panství Kostelní Bříza svobodný pán Gottlieb Henneberg-Spiegl podle návrhu neznámého architekta snad na místě bývalého poplužního dvoru na křižovatce při tehdy budované císařské silnici z Karlových varů do Chebu severně od vsi Arnoltov (Arnitzgrün). Zámecká budova, která nahradila zdejší zaniklé panské sídlo z počátku 17. století, patrně sloužila jako letní sídlo k občasným pobytům vrchnosti. Kolem zámku se rozkládal okrasný park s velkým rybníkem Spiegelteich. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

11. ledna 2021
Autor externí galerie: Rendy
19. prosince 2018
arnoltov – Lotus Esprit – album na Rajčeti
Autor externí galerie: lotusesprit
12. dubna 2018
Čeněk Malý Medvěd
2. dubna 2018
Opuštěný zámeček /Urbex Karlovy Vary
Autor externí galerie: Milfordak
2. dubna 2018
Urbex Karlovy Vary
Autor externí galerie: Milfordak
4. květen 2014
Býv.Zámeček – radzaman – album na Rajčeti
Autor externí galerie: radzaman
9. března 2014
Opuštěné Stavby
15. února 2014
Urbex průzkum - zámek Spiegel - YouTube
22. ledna 2013
Zámek Špígl, Arnoltov - YouTube
15. června 2005
Arnoltov - zámek (Západní Čechy) 2005-06-09 – xradim76 – album na Rajčeti

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: Spirala aktualizováno: 15. října 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.