Kaple sv. Ducha a sv. Hrobu, tzv. Kostelíček - Liběchov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Pod Kostelíčkem
277 21 Liběchov
Mělník
50° 24' 22.0'', 14° 26' 56.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Kostel stojící na viničním kopci jižně nad obcí, je jednolodní bazilika s věží v průčelí, orientovaná k JV. Obdélný půdorys s presbytářem uvnitř polygonálním, vně půlkruhovým. Loď je kryta sedlovou (nad presbytářem valbovou) střechou s prejzy, věž na čtvercovém půdorysu má zvonovou mansardovou střechu krytou plechem a zakončenou lucernou. Fasády jsou členěny pilastry s toskánským tvaroslovím, nesoucím lizénové římsy. V polích mezi pilastry nad středovou římsou jsou na bocích lodě umístěna kruhová okna opatřená mřížemi. Hlavní průčelí je trojosé s obdélným vstupním portálem lemovaným kamenným ostěním, nad nímž je obloukové okno a výrazný štítový tympanon s kruhovým otvorem. Po stranách průčelí jsou v patře umístěny niky v konchami. Střední část kostela je klenuta českou plackou, boční části a podklenutí kruchty valeně. Pod kostelem je hrobka hrabat Veithů sklenutá valenou a křížovou klenbou

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
30.05.2020 Ostatní 3. ročník Svatodušní pouti v Liběchově FB událost Další odkaz

Časová osa

9/2019 Stavební úpravy

Další cennou památkou Liběchova je kaple svatého Ducha nad městem, původně rodinná hrobka. V tuto chvíli je budova v katastrofálním stavu – má problémy se statikou, ve zdech jsou trhliny, chybí okenní výplně, části krovu i podlah. Řadu let vlastnilo barokní kapli Národní muzeum. „Jsem ráda, že jsme ji konečně získali do svého vlastnictví a můžeme se pustit do její opravy,“ říká starostka Vladimíra Zralíková. [3]
2019 Stavební úpravy

Majitelem kaple se stalo město Liběchov. Probíhá veřejná sbírka na opravu kostelíčka, projektovou dokumentaci a potřebné průzkumy, chystá se letní promítání putovního kina Libozor, Dny evropského dědictví a další akce ve prospěch ohrožených liběchovských památek. Veřejná sbírka na opravu kostela sv. Ducha - transparentní sbírkový účet 562729638/0800. [1]
1999 Prázdný

Až na konci 90. let byl objekt díky občanské iniciativě uklizen, uzavřen a od té doby je pečováno v rámci možností o jeho údržbu a konzervaci, včetně ochrany před zloději a vandaly. [1]
1973 Prázdný

Ještě v 50. letech bylo možné kryptu s rakvemi a mumiemi navštívit s místním průvodcem, zřejmě neoficiálním. Skrz poškozenou mříž větracího otvoru vstupovali do i další zvědavci, k ostatkům se ale chovali s úctou. Jednou ale někdo většinu rakví vyraboval a jejich obsah vyházel na zem. Byly tedy zazděny otvory, tím bylo ale zasaženo do důmyslného větracího systému, který do této doby mumifikované ostatky konzervoval, a těla se začala rozkládat. Ostatky byly nedůstojně přeneseny, s poplatností vztahu tehdejšího režimu k bývalým zámeckým pánům, do neoznačeného hrobu na zdejším hřbitově. [1]
1969 Stavební úpravy

Proběhla oprava věže. [2]
1966 Po zásahu bleskem vyhořela věž kostela. [2]
1963 Prázdný

V roce 1963 přešel kostelík spolu se zámkem pod ministerstvo kultury, které ho převedlo do správy Národního muzea Praha. Zatímco zámek byl velkým nákladem opraven a zřízeno v něm muzeum asijských kultur jako sekce Náprstkova muzea, kostelíček, který mezitím přišel o veškerý inventář, zůstal bez využití. [1]
5/1958 Prázdný

Památkově chráněno. Nabytí právní moci: 31. 12. 1966.
1954 Prázdný

V letech 1954–60 byl objekt propůjčen Československému státnímu filmu. Interiér byl tehdy devastován, inventář včetně varhan, oltáře, lavic a hodnotných obrazů zničen, ztracen nebo rozkraden. [1]
1945 Používaný

Po II. světové válce a zejména od první poloviny 50. let kaple chátrala. Konaly se zde však stále poutní a příležitostné bohoslužby, jak dokládají pamětníci. [1]
1928 Stavební úpravy

Poslední kompletní opravu kaple financoval v roce 1928 prvorepublikový majitel liběchovského zámku, lesů a polností a posléze také prvý český starosta Liběchova Ing. František Homolka.[2]
1801 Stavební úpravy

V roce 1801 liběchovské panství od Pachtů odkoupil úspěšný podnikatel a statkář Jakub Veith, který se stal pro Liběchov významným mecenášem a stavitelem. Kapli nechal přistavět věž, do které dal přenést zvony z dosavadní níže položené samostatné zvonice. Významně také nechal rozšířit kryptu, z níž se rozhodl učinit místo posledního odpočinku své rodiny. Kostel s novou hrobkou byl vysvěcen roku 1828. První pohřeb po přestavbě hrobky se konal roku 1829, poslední roku 1903. [1]
1780 Používaný

Z roku 1780, z doby největšího stavebního rozkvětu Liběchova za hrabat Pachtů z Rájova, pochází křížová cesta o čtrnácti zastaveních, lemovaná lipovou alejí. Původní obrazy křížové cesty maloval patrně jezuitský řádový malíř Josef Kramolín. [1]
1730 Stavební úpravy

R. 1730 byla realizována renovace objektu. [2]
1654 Vznik

Raně barokní kaple sv. Ducha a sv. Hrobu, místními s láskou zvaná Kostelíček, z dálky viditelná liběchovská dominanta, se rýsuje proti obzoru na ostrohu nad městem od roku 1654, kdy ji nechal vybudovat hrabě Hyacint Karel Villani z Pillonica, který zde nalezl i místo svého posledního spočinutí. Stavba, řečený „horní kostel“, původně neměla věž se zvony, samostatná zvonice se nacházela níže na svahu, těsně nad dnešní farou. Jižní sráz byl terasovitě upraven na vinici. [1]

Články

13. září 2019
V liběchovském mlýně se chystají rozpohybovat staré stroje na zpracování obilí | Region
[3]
10. srpna 2018
Kaple sv. Ducha a sv. Hrobu v Liběchově na Mělnicku bude patřit městu. Koupí ji od Národního muzea a nechá ji opravit | Region
3. srpna 2018
Liběchovští se dočkali! Kostelíček bude patřit městu - Mělnický deník

Knihy

Externí galerie (foto / video)

15. září 2019
Autor externí galerie: Rendy

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty katerina.nohelova Spoluautoři: Rendy, maricern aktualizováno: 21. října 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.