Nájemní dům stavitele Matěje Blechy

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Bytový dům
Stav: Používaný
Adresa mapa
Masarykovo nábřeží 235
110 00 Praha 1
Hlavní město Praha
50° 4' 45.0'', 14° 24' 51.2''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: Králíček Emil

Doplňující informace

Řadový dům na hloubkové parcele, čtyřtraktové dispozice. Čtyřpatrové uliční průčelí s polosuterénem, mezaninem a s podkrovím je pětiosé, zdobené pásovou bosáží. Střední osa od 1. p výše předstupuje segmentovým arkýřem, podklenutým vysokým segmentem a vrcholícím balkonem s kovovým secesním zábradlím do zděných sloupků. V krajních osách 2. p. vysunuty na trojici volutových konsol segmentové balkony s ozdobným kovovým secesním zábradlím. Průčelí uzavírá segmentový štít, vyplněný bohatou secesní ornamentikou, po stranách na pozadí festonů s plastikami putti. Zastřešeno vysokou mansardovou střechou. Okna polosuterénu jsou chráněna ozdobnými mřížemi. Vlevo je stlačeným obloukem zaklenutý hlavní vchod s vjezdem. Na mříži záklenku nápis "Vystavěno léta páně 1904 - 1905" , po stranách sedící postavičky putti. Okna vyšších pater chrání původní venkovní dřevěné žaluzie. Dvorní fasáda hlavní budovy je šestiosá, se středním čtyřosovým risalitem, ve 4. a 5. ose 2. - 4. patra vystupují balkony a v 6. ose loggie s ozdobným zábradlími. Fasáda je členěna pásováním do úrovně kordonové římsy 1. p. V 1.p. vstup na terasu dvorní garáže. Sklepy pod celou budovou zaklenuty segmentovými klenbami, přízemí a patra jsou plochostropý. Ze vstupní chodby s průjezdem do dvora, klenuté valeně s lunetovými výsečemi, je vpravo přístupné reprezentativní trojramenné schodiště do mezaninu se segentovými stupni a kamenným balustrovým zábradlím. Na ně navazuje hlavní domovní schodiště, dvouramenné, oválného půdorysu, s kamennými stupni a s kovovým secesním zábradlím.

Časová osa

2020 Používaný

V roce 2020 má dům dva majitele - Kabes Alexandru a Kabes-Crane Marianne Otilii, Je v dobrém stavu, používaný.
9/2017 Prázdný
1993 Stavební úpravy

Jsou prováděny další vnitřní úpravy. [1]
1992 Stavební úpravy

Jsou prováděny další vnitřní úpravy [1]
1966 Stavební úpravy

Jsou prováděny další vnitřní úpravy.
1960 Stavební úpravy

Jsou prováděny další vnitřní úpravy.
1951 Stavební úpravy

Jsou prováděny další vnitřní úpravy. [1]
1947 Stavební úpravy

Jsou prováděny vnitřní úpravy v domě stavitelem Blechou.
1945 Stavební úpravy

Jsou prováděny vnitřní úpravy v domě stavitelem Blechou [1]
1933 Stavební úpravy

Jsou prováděny vnitřní úpravy v domě stavitelem Blechou. [1]
1904 Vznik

V letech 1904 - 1905 byl realizován dům stavitele Blechy ve stylu rostlinné secese. Štukovou výzdobu průčelí vytvořil Celda Klouček. Dům byl postaven na místě zbořeného domu čp. 235. Jako architekt se uvádí Emil Králíček, v dřívější literatuře Matěj Blecha. [1] Monogram Matěje Blechy je umístěn ve štítu domu.

Články

Knihy

 
Ružena Baťková a kolektiv, 1998. Umělecké památky Prahy - Nové Město a Vyšehrad. Akademia; 1. vydání
ISBN 80-200-0627-3
[1]

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty sierracz Spoluautoři: Rendy, pe.zeman aktualizováno: 20. března 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.