Zámek Kaceřov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: V rekonstrukci
památkový katalog
Adresa mapa
Kaceřov 1
331 51 Kaznějov
Plzeň-sever
49° 52' 23.3'', 13° 30' 38.6''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Štrunc Jiří Ing. (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

10/2018 V sobotu 27. října 2018 se budou v 13:00 a v 15:00 konat prohlídky zámku pro veřejnost. Vzhledem k právě probíhající rekonstrukci upozorňujeme, že během prohlídky bude přístupna pouze část zámku a zahrady. [5]
2016 Přestože se majitel snaží o záchranu a zámek udržuje, byla v r. 2016 nepochopitelně zmíněna možnost jeho vyvlastnění, svědčící o zkratkovitosti doby i křehkosti poměrů, v nichž žijeme (a volíme).[4] [2]
1989 V rekonstrukci

Zámek po revoluci získali v restituci Jiří a Pavla Štruncovi a začala jeho dlouhodobá rekonstrukce. Zámek nebyl za socialismu výrazně udržován a tak se opět dostal do havarijního stavu. [2] Přístupný veřejnosti je několikrát do roka, a také pro studijní a výzkumné účely.[5]
1960 V 60. letech převzal správu zámku NPÚ.[5]
1948 Po r. 1948 byl zámek nevybíravým způsobem konfiskován, a jeho devastace byla zpečetěna poté, co byl dán do užívání JZD. Skladování obilí v zámeckých sálech způsobilo nenávratné strukturální změny. [5]
1920 Ve 20. letech 20 století zakoupil zámek i velkostatek dědeček současného majitele, p. Spěváček. [5]
1916 Až o čtyři roky později byl Kaceřov provizorně zastřešen.[6]
1912 2. dubna 1912 postihl zpustlý zámek požár.[6]
1884 Mezi lety 1884–1894 měl zámek v nájmu Rudolf Bohdanecký, který některé části opravil.[6]
1875 Pro špatný statický stav musela být v roce 1875 zbořena gotická čtyřboká věž s dřevěnou galerií na severní straně.[6]
1826 Od roku 1826 bylo kaceřovské panství v držení Metternichů, Kaceřov koupil kníže Klement Lothar Václav Metternich-Winneburg. Objekt tehdy sloužil především jako sýpka.[6]
1812 Roku 1812 byla vyměněna šindelová střecha.[6]
1785 Klášter byl zrušen roku 1785 a zámek propadl Náboženskému fondu, který se o renesanční stavbu příliš nestaral a využíval ji jako skladiště a školu.[6]
1755 V rekonstrukci

Do výraznějších barokních oprav zámeckého interiéru bylo investováno za opata Hartmanna v letech 1755–177915, kdy byla opravena kaple sv. Jana Křtitele.[6]
1681 V rekonstrukci

Opat Ondřej Trojer nechal mezi lety 1681–1699 vystavět nový ovčín a v roce 1683 upravit zámek údajně „pro pobyt vídeňských jeptišek v případě jejich evakuace před Turky“. V té době byl správcem Kaceřova Matyáš Ferdinand Tillingár ze Strádáně, který se později stal plaským purkrabím.[6]
1647 V roce 1647 bylo asi poprvé prověřeno bastionové opevnění zámku, kdy kaceřovský správce Tobiáš Tillingár ze Strádáně ubránil spolu s několika dalšími kaceřovský zámek před švédským oddílem. Odměnou dostal v roce 1651 od plaského opata dva dvory v Býkově.[6]
1639 Za třicetileté války byl Kaceřov opakovaně vypleněn a vypálen vojáky. Doložen je švédský generál Banner k roku 1639. V listopadu téhož roku se na Kaceřově usadil pluk chorvatských husarů, který je spojován s velitelem Petrem Losym.[6]
1623 Poté, co stavovské vojsko prohrálo bitvu na Bílé hoře, byl zámek zkonfiskován a do držení jej dostal plaský klášter. [3]
1540 V rekonstrukci

Protože tvrz byla zpustlá zahájil Florián Gryspek z Gryspeku kolem roku 1540 výstavbu zámku. Stavba se postupně dokončovala až do roku 1562.[1]
1539 O Kaceřov v 16 stol. usiloval Florián Gryspek z Gryspeku a v roce 1539 mu byl Kaceřov zastaven na čtyři generace.[1]
1530 Albrecht z Gutštejna tvrz prodal asi roku 1530–1531 Vilémovi Podmoklskému
z Prostiboře.[6]
1518 V roce 1518 byl majitelem Albrecht z Gutštejna.[6]
1513 Kaceřov byl v letech 1513–1518 v držení kláštera v Plasích, který vyplatil Albrechtovu manželku Annu z Kováně a její syny.[6]
1497 Posledním Kolovratem na Kaceřově byl Albrecht, královský kancléř, který sídlo odkoupil roku 1497 od zadluženého Jaroslava z Kolovrat. Albrecht neměl žádné potomky. Zemřel 25. 5. 1510 a majetek odkázal nevlastním synům Janovi a Bernardovi z Valdštejna.[6]
1430 Prázdný

V roce 1430 byl Kacéřov za husitských válek vypálen a tvrz pobořena. [1]
1419 Tvrz byla od roku 1419 v majetku Kolovratů, kteří ji získali spolu s Kralovicemi od Zikmunda Lucemburského.[6]
1411 Roku 1411 byl v Kaceřově uváděn jako hospodář Petr z Terešova.[6]
1376 Vznik

Název vsi Kaceřov se dle jazykovědců pojí se jménem Kacíř, což mohl být první osadník. Od poloviny 12. století patřilo toto území klášteru v Plasích, který jej dával do nájmu. Roku 1376 bylo pod správou Ctibora (Stibora) ze Švamberka a dle Augusta Sedláčka to byl pravděpodobně on, kdo zde postavil gotickou tvrz. Tuto teorii vyvrátil Petr Rožmberský s Milanem Novobilským, kteří uvedli, že by Ctibor nestavěl své sídlo na pozemku, který měl pouze v doživotním nájmu. Tvrz by postavil v Újezdě, který vlastnil. Ctibor na konci svého života použil i predikátu „z Újezda“.[6]

Články

10. února 2016
Prezident radí vyvlastnění. Majitel Kaceřova se ale snaží
[2]
6. srpna 2004
Zámky v soukroných rukách chátrají. Jsou i výjimky | ZPRÁVY - Plzeň | REGIONPLZEN.CZ

Knihy

Externí galerie (foto / video)

10. února 2019
Zámek Kaceřov
29. prosince 2017
Cestovatel Cestovatel
27. června 2016
Václav Šulc
28. března 2015
kacerov – Lotus Esprit – album na Rajčeti

Odkazy

Příspěvky na Facebook stránce "Prázdné domy"

Majitelé nemovitosti

10. října 2017
Štrunc Jiří Ing.
č. p. 1, 33151 Kaceřov

Panorama

Mapa

Autor karty Rendy (Radomír Kočí) Spoluautoři: kacerovzamek aktualizováno: 10. květen 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.