Zámek Ruda nad Moravou

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: V rekonstrukci
památkový katalog
Adresa mapa
U Zámku 1
789 63 Ruda nad Moravou
Šumperk
49° 58' 29.1'', 16° 52' 29.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Rozumný Michal (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

2017 V rekonstrukci

Novým majitelem zámku se stal Michal Rozumný, vývojář mobilních aplikací. Ten zde plánuje vybudovat několik bytů a expozice pro veřejnost. 30. září otevřel zámek veřejnosti.
2016 Zámek převzal insolvenční správce.
2014 K záchraně

Zámek se objevil v nabídce RK za 5 500 000 Kč, majitel v exekucích.
2004 Prázdný

Ze zámku byli vystěhováni poslední nájemníci.
1989 Správa státních lesů v zámku sídlila až do revoluce a poté v něm sídlilo ředitelství společnosti Lesy Ruda a.s. Mimo to zde byly i byty zaměstnanců tohoto podniku. Podnik se ale dostal do finančních problémů a začalo se rozprodávat co šlo.
1926 V rámci první pozemkové reformy v l. 1922 - 1928 byl velkostatek Ruda-Kolštejn vzat do záboru a lesní majetek zestátněn. K převzetí došlo v r. 1926 a lichtenštejnskou lesní správu na zámku vystřídala správa státních lesů.
1890 V rekonstrukci

Na sklonku 19. století byl opraven zámecký most a barokní kašna. Zámecká věž byla opatřená věžními hodinami.
1799 V rekonstrukci

Někdy na přelomu 18.a 19. století byl u zámku postavena pro zábavu zámeckého úřednictva střelnice a kuželna a v průběhu 19. století přistavěny hospodářské objekty, které tvořily tzv. druhý zámecký dvůr. Na zámku byly tehdy provedeny i vnitřní úpravy při adaptacích vrchnostenských úřednických bytů a kanceláří.
1750 S postupující centralizací lichtenštejnské hospodářské správy v 18. a 19. století klesal nakonec i význam zdejšího vrchnostenského úřadu. K jediné větší přestavbě zámku došlo v polovině 18. století, kdy tu kníže Josef Václav z Lichtenštejna dal vybudovat zámeckou kapli sv.Anny.
1643 Švédové se zámku dočasně zmocnili v r. 1643 a podle hlášení tehdejšího rudského hejtmana Valentina Gabriela zničili a odvezli vše, co v něm zbylo.
1637 Marně se v l. 1637 - 1638 pokoušel jeho syn Bartoloměj získat Rudu zpět. lichtenštejnové již nepustili kořist z rukou. Za nových majitelů se stal zámek pouze sídlem hospodářské správy panství, na němž Lichtenštejnové byli jen vzácnými hosty většinou vnitřního zařízení zámku odvezli na své jiná sídla.
1627 Ladislav Velen se sice v tomto roce vrátil na rudský zámek s dánskými vojsky ještě jednou, avšak po jejich porážce musel ještě týž rok opustit severní Moravu nadobro.
1622 Po Bíllé hoře byl Ladislav Velen odsouzen jako vojenský vůdce vzbouřených moravských stavů k smrti, emigroval a veškeré statky mu byly zkonfiskovány. Zámek se stal posledním útočistěm jeho choti, která tu také v lednu 1622 zemřela. Sem se dočasně přestěhovala i část Velenových uměleckých sbírek (větší část zůstala na moravskotřebovském sídle). po Alžbětině smrti dostal císař Ferdinand II. z Rudy „jen stříbrného náčiní na 70 centnýřů“ (asi 36 q). Velenův syn Bartoloměj odhadoval cenu sbírek na 250 000 zlatých. Zámek s panstvím získal od císaře v r. 1622 Karel z Lichtenštejna.
1615 V l. 1615 - 1616 byla dokončena vnitřní úprava zámku - stavěla se kamna v panských komnatách (ze zelných kachlů), malovaly se pokoje, zasazovala okna, barvily se nažluto sloupy arkád. Nedlouho po dokončení stavby zavítal na rudský zámek ze svého hlavního moravskotřebovského sídla Ladislav Velen s rodinou a celým knížecím dvorem. Zde také hostil svého tehdejšího přítele Karla z Lichtenštejna, který se po bělohorské porážce zmocnil obrovského Velenova majetku včetně rudského zámku.
1614 Po náhlé Bernardově smrti v r. 1614 koupil rudské panství Ladislav Velen ze Žerotína. teprve on dal rudskému zámku jeho konečnou podobu. Již pro Bernarda ze Žerotína pracovali na stavbě rudského sídla italští stavitelé, kteří v té době žili v našich zemích již v několikáté generaci. Pravděpodobně šlo o příslušníky stavby huti, která se podílela před 20 lety na stavbě losinského zámku. Z účtů známe i jednoho z nich, Balcara Vlacha. Ladislav Velen ze Žerotína dal zámek jen dostavět.
1610 Vznik

Základní stavba byla dokončena v r. 1610, jak hlásá letopočet na arkýři vedle brány se znaky stavebníka a jeho ženy Sibyly, rozené Libštejnské z Kolovrat. Čtyřkřídlá zámecká budova je přibližně ve tvaru čtverce kolem vnitřního dvora. Na jihozápadní straně, od silnice, je jednoduché průčelí s velkým vjezdem do zámku, zdobeným bosovaným ostěním s římsou, na níž byl později umístěn velký plastický erb pobělohorských držitelů zámku, Lichtenštejnů. Vlevo od vchodu je v úrovni prvního patra půvabný renesanční půlkruhový arkýř na jehlancové podložce, krytý stříškou.
1600 Bernard ze Žerotína si kolem tohoto roku zvolil Rudu za své dílo a přistoupil tu po r. 1600 k vybudování vlastního renesančního zámku (byl postaven na haldách strusky z někdejších železářských hutí).

Články

11. ledna 2019
Nový majitel zámku v Rudě nad Moravou zahájil jeho rozsáhlou rekonstrukci, má v plánu stavbě vdechnout nový život | Olomouc
21. ledna 2018
Vývojář her čekal na vytoužený zchátralý zámek roky, teď ho chce oživit
2. října 2017
Zámek v Rudě po čtvrtstoletí otevřel. Chystají se tam byty i galerie

Knihy

Externí galerie (foto / video)

1. června 2018
Mizející památky - Ruda nad Moravou
Autor externí galerie: Katty
2. října 2017
Zámek Ruda nad Moravou - září 2017

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

21. ledna 2018
Rozumný Michal

Mapa

Autor karty Rendy (Radomír Kočí) Spoluautoři: Spirala aktualizováno: 11. ledna 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.