Pivovar Kladno - Kročehlavy

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

- Pivovar
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Dlouhá 33
272 01 Kladno 1
Kladno
50° 8' 26.6'', 14° 6' 41.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Majitel komunikuje
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Areál pivovaru v Kladně-Kročehlavech je víceúčelový komerčně-obytný komplex sloužící pro potřeby podnikání i bydlení. Objekt nabízí výrobní, skladové i kancelářské prostory pro malé a střední firmy a živnostníky. V areálu se také nacházejí nájemní byty různých velikostí a dispozic a obytné ateliéry. Areál tvoří soustava několika objektů - tj. hlavní budova pivovaru a býv. sladovny, objekt garáží, objekt bývalé vodárny a činžovní vila se zahradou (bývalý služební a expediční dům). K areálu náleží i některé okolní pozemky. V okolí areálu naleznete parky, obchody se smíšeným zbožím a několik restaurací. Snadná dopravní dostupnost do centra Kladna i na dálnici směr Praha. V případě zájmu o pronájem, nahlédněte do naší nabídky nebo kontaktujte správce objektu. Areál je postupně vyklízen a prochází plošnou rekonstrukcí a konverzí. Jeho části jsou adaptovány pro nové využití. Záměrem majitele je vybudovat z areálu víceúčelový objekt vhodný pro podnikání i bydlení. V opravených částech budov dnes sídlí mnoho živnostníků a soukromých firem, v patrech jsou budovány nájemní byty, ateliéry a kanceláře. 13. 5. 2020 bylo po předchozích jednáních, podepsáno memorandum o spolupráci mezi vlastníkem objektů bývalého pivovaru v Kladně - Kročehlavech, panem Vladislavem Tesárkem, pivovarníkem a vlastníkem značky "Pivo Václav" panem Ing. Václavem Strnadem a předsedou Spolku Otakar Kročehlavy, Mgr. Robinem Tesárkem. Předmětem a účelem tohoto memoranda je obnova tradice pivovarnictví a výroby piva, jakož i dalších souvisejících výrobků a činností v budovách býv. pivovar v Kladně-Kročehlavech! Chystá se tedy obnova výroby piva v kročehlavském pivovaru. Od května 2020 Spolek Otakar Kročehlavy zahájil přípravy pro otevření Zacharova musea pivovarnictví a sladovnictví v Kladně-Kročehlavech. Od 1. 10. 2020 v areálu působí společnost Tekutý chléb solutions, s.r.o. (jediný společník Ing. Václav Strnad), která zde provozuje stáčírnu a distribuci piva z létajícího řemeslného pivovaru "Václav". Do areálu se tak po více než 60 letech vrátila činnost související s pivem. 7. 1. 2021 je do obchodního rejstříku je zapsána společnost Pivovar Kladno Kročehlavy s.r.o. se sídlem v areálu pivovaru a s živnostenským oprávněním mj. na pivovarnictví a sladovnictví. Začínají stavební úpravy sklepení a výstavba minipivovaru. Dne 3. 8. 2021 je objektu obnovena výroba a prodej piva v režii spol. Pivovar Kladno Kročehlavy s.r.o.

Časová osa

8/2021 Používaný

3. 8. 2021 byla v objektu obnovena výroba piva pod hlavičkou společnosti Pivovar Kladno Kročehlavy s.r.o.
1/2021 Stavební úpravy

7. 1. 2021 je do obchodního rejstříku je zapsána společnost Pivovar Kladno Kročehlavy s.r.o. se sídlem v areálu pivovaru a s živnostenským oprávněním mj. na pivovarnictví a sladovnictví.
Začínají stavební úpravy sklepení a výstavba minipivovaru.
10/2020 Stavební úpravy

Společnost F. H. Prager s.r.o. po změně vlastnické struktury ukončila svoji činnost v areálu. Od 1. 10. 2020 v areálu působí společnost Tekutý chléb solutions, s.r.o. (jediný společník Ing. Václav Strnad), která zde provozuje stáčírnu a distribuci piva z létajícího řemeslného pivovaru "Václav". Do areálu se tak po více než 60 letech vrátila činnost související s pivem.
5/2020 Stavební úpravy

13. 5. 2020, bylo po předchozích jednáních, podepsáno memorandum o spolupráci mezi vlastníkem objektů bývalého pivovaru v Kladně - Kročehlavech, panem Vladislavem Tesárkem, pivovarníkem a vlastníkem značky "Pivo Václav" panem Ing. Václavem Strnadem a předsedou Spolku Otakar Kročehlavy, Mgr. Robinem Tesárkem. Předmětem a účelem tohoto memoranda je obnova tradice pivovarnictví a výroby piva, jakož i dalších souvisejících výrobků a činností v budovách býv. pivovar v Kladně-Kročehlavech! Chystá se tedy obnova výroby piva v kročehlavském pivovaru.
9/2018 Stavební úpravy

2018 - 15.9. je na nádvoří pivovaru slavnostně odhalena busta sládka a spisovatele Ing. Otakara Zachara. Bustu vyrobil kladenský keramik a sochař Jaromír Huja na zakázku Spolku Otakar Kročehlavy.
2012 Sklepní pivovaru je pronajato společnosti F.H. Prager s.r.o. – výroba domácích moštů, cideru a limonád. Ta svou činností přímo navazuje na tradici výroby nápojů v tomto areálu. Je také založena obchodní společnost První kročehlavská s.r.o., která v areálu provozuje zámečnickou a truhlářskou výrobu a zároveň zajišťuje provoz a správu areálu.
Areál dnes slouží jako víceúčelový obchodně-bytový komplex v širším centru města Kladna. Nabízí prostor pro malé a střední firmy a živnostníky – výrobní, skladové i kancelářské.
2005 Stavební úpravy

Areál je postupně vyklízen a prochází plošnou rekonstrukcí a konverzí. Je adaptován pro nové využití. Záměrem majitele je vybudovat z areálu víceúčelový objekt vhodný pro podnikání i bydlení. V opravených částech budov dnes sídlí mnoho živnostníků a soukromých firem, v patrech jsou budovány nájemní byty, ateliéry a kanceláře.
2004 Areál bývalého pivovaru je navrácen do majetku Benediktinského arciopatství v Břevnově. Kovopodnik Kladno ,s.p. vymazán z obchodního rejstříku. Zrušeny Okresní úřady. Areál pivovaru je nabídnut k prodeji. Novým majitelem se stává dosavadní nájemce, podnikatel Vladislav Tesárek z Kladna.
1997 Do areálu přichází stavební podnikatel Vladislav Tesárek a pronajímá si zde výrobní prostory a sklady pro potřeby své rozvíjející se stavební firmy.
1993 Prázdný

Nástupce původního majitele – Benediktinské arciopatství sv. Vojtěch a sv. Markéty v Praze-Břevnově podává na základě tzv. restitučních zákonů žádost o navrácení objektu bývalého pivovaru v Kročehlavech do svého vlastnictví. Až do roku 2004 probíhá období soudních sporů o vlastnictví býv. pivovaru v Kročehlavech. Areál prochází dlouhým obdobím devastace a chátrání.
1990 Kovopodnik Kladno, n.p. je transformován na státní podnik a vzápětí vstupuje do likvidace. Dochází k částečné privatizaci výroby podniku (zámečnictví, galvanizovna). Správu objektu vykonává Okresní úřad Kladno. Části areálu jsou pronajímány soukromníkům. Objekt je téměř bez údržby.
1961 Až do 90. let v areálu působí „Kovopodnik Kladno, n.p.“ , který zde provozuje kovovýrobu, zámečnictví, galvanizovnu a výrobu domácích potřeb značky „KLAD“. Vyrábějí se zde mimo jiné navíjecí sušáky na prádlo (jejich výroba se v pivovaru zachovala dodnes), pračky, hliníkové nádobí a příbory. Sídlí zde administrativní centrum Kovopodniku, účtárna, výkresovny.
1960 50. – 60. léta –„Okresní průmyslový kombinát Kladno“ zřizuje v areálu někdejšího pivovaru galvanizovnu, zámečnictví, kovovýrobu a chromovnu. Souběžně je zrušena sodovkárna. Sklepení pivovaru jsou pronajata podniku „Zelenina, n.p.“, který zde zřizuje sklady ovoce. Zbořen jeden ze dvou domů se služebními byty.
1951 V objektu zrušeného pivovaru je zřízena výroba sycených nápojů přemístěním provozu nedaleké znárodněné sodovkárny „Kalábria“.
1950 Správu pivovaru přebírá firma „Kladenský pivovar a sladovna Kladno-Kročehlavy pod národní správou.“ V tomto období je v rámci centralizace průmyslu ve prospěch velkopivovarů ukončena výroba piva.
1949 Pivovar Kročehlavy provozuje podnik „Rakovnicko-kladenské pivovary, n.p.“
1948 Vyhláškou ministerstva výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., byl dnem 1. ledna 1949 znárodněn "Kladenský pivovar a sladovna kláštera řádu Benediktinů v Praze-Břevnově, Kladno-Kročehlavy", Kročehlavy č. 33 (okr.Kladno).“
1945 Až do roku 1948 odbobí tzv. II. republiky. Částečný, ale velmi kolísavý nárůst produkce pivovaru. Průměrný výstav: 16 - 23.000 hl. piva ročně.
1939 Období Protektorátu. Pivovar čelil několika pokusům úředníků o jeho uzavření. Výroba na krátký čas odstavena z důvodu špatného technického stavu zařízení a nevyhovujících hygienických podmínek v provozu.
1938 Správa benediktinského opatství v Břevnově jmenuje posledního sládka a správce kročehlavského pivovar Jana Beránka. Beránek do té doby pracoval v pivovaru jako podstarší (zástupce sládka).
1930 20. – 30. léta – Průměrná produkce: 25 – 30.000 hl. piva a 20-25 vagonů sladu ročně.
1929 Stavební úpravy

Přestavba spilky – vybudována stáčírna a lahvárna.
1928 Pavla Zacharová odchází z Kročehlav.
1921 Umírá Ing. Otakar Zachar, nájem pivovaru přebírá vdova Pavla Zacharová. Správou pivovaru je pověřen zkušený sládek Josef Hunka.
1918 V průběhu první světové války dochází k útlumu výroby a poklesu produkce. Některá zařízení pivovaru jsou rekvírována.
1914 Od roku 1898 až do roku 1914 je pivovar průběžně modernizován a rozšiřován (prohloubeny pivovarské studny, zaveden nový vodohospodářský systém). V bytě sládka Zachara jsou pořádány pravidelná setkání tzv. Kročehlavského salonu, kde se potkávají významné osobnosti z oblasti kultury, podnikání, politiky i vědy. Ing. Zachar ve svém bytě shromažďuje rozsáhlou sbírku děl českých umělců a soukromou knihovnu. Několik pokojů ředitelského bytu po nějaký čas obývá starosta města Kladna, lékař a spisovatel MUDr. Jaroslav Hruška
1909 Na štít vrátnice u hlavní brány pivovaru (vjezd na nádvoří) je nainstalován reliéf dle návrhu Mikoláše Alše. Štukový reliéf nese znak pivovarníků – korbel s pivem, atributy surovin (ječmen, chmel) a celý štít je korunován trojicí soudků s bednářským nářadím. Pod reliéfem je nápis: "Dej Bůh štěstí!!" a dále letopočet: "L.P. 1909" Dnes je tento štít kulturní památkou.
1898 Prokuru firmy "Parostrojní pivovar a sladovna v Kročehlavech, maj. Šeb. Zachar." a nájem pivovaru přebírá Ing. Otakar Zachar - syn Šebestiána a Marie Z.
1886 Šebestián Zachar předčasně umírá. Firmu "Parostrojní pivovar a sladovna v Kročehlavech, maj. Šeb. Zachar." přebírá vdova Marie Zacharová a její bratr, sládek a podnikatel Vilém Havlík.
1880 Nájmu pivovaru se ujímá sládek Šebestián Zachar z Točníku. Vzniká firma "Parostrojní pivovar a sladovna v Kročehlavech, maj. Šeb. Zachar."
1873 Stavební úpravy

Pivovar přestavěn na parní pohon. Následovala přístavba nové lednice, přestavba kotle ve varně, stavba vystírací kádě, instalace předehřívače a nového kotle, rekonstrukce stropů na sýpce a instalace skleněné střechy. Průměrný počet zaměstnanců: 60 dělníků, 4 úředníci + sládek, podstarší, správce. Závod jako celek postupně pronajímán soukromníkům.
1858 (až 1861) – Pivovar uveden do provozu. Maximální výrobní kapacita byla 50.000 hl. piva ročně a 42 vagonů sladu za kampaň.
1855 Vznik

Řád benediktinských mnichů z břevnovsko-broumovského opatství v Praze-Břevnově staví v Kročehlavech u Kladna zcela nový a moderní pivovar. Podnik je vybaven prvotřídními technologiemi. Při pivovaru jsou zbudovány přidružené provozy – sladovna, mlýn, bečvárna, kovárna, ustájení pro pivovarské koně aj. Budovy pivovaru jsou vystavěny v historizujícím pseudonovogotickém stylu, fasády nesou řadu zdobných prvků. Komplex pivovaru tvoří objekty sladovny, hvozdu, varny, kotelny, strojovny, spilky, stájí, vodárny a dvou obytných domů. Součástí areálu jsou rozsáhlá sklepení.

Články

30. dubna 2021
V Kladně po desítkách let ožívá tradice vaření piva
3. srpna 2019
Vstupní budova pivovaru - Památkový katalog
3. srpna 2019
Vize pro Kladno: Diskuse ve starém pivovaru přinesla mnoho podnětů k zamyšlení - Kladenské listy
3. srpna 2019
Výstava "Kde se pivo vaří..." Muzeum Kladno
2. listopadu 2015
Bývalý pivovar v Kročehlavech ozdobí busta Otakara Zachara
11. září 2014
V bývalém pivovaru se probouzí kultura i duch Otakara Zachara

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Robin Tesárek Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 1. listopadu 2021

Diskuze

4. října 2019 20:46
Zdravim Robine jen tak dál je dobré se vracet v čase a ukazovat pivovar v dobách své největší slávy kdy fungoval.Budova je díky vám zas překrásná. Jako Kladeňák jsem rád že nezanikla a stojí tu dodnes .Jen škoda že se pivo tady už nevaří :-)
Odpovědět
17. října 2019 09:38
Dobrý den,

děkuji za milá slova. Co se týče historie pivovaru, budu se snažit časem přidávat další dokumenty, fotografie a podklady, ale musím si je nějak utřídit.
Současný stav budov není ani tak díky mně, ale otcovi, ale díky. :-)
Pivo se zatím nevyrábí, ale co není, může být.
Odpovědět
6. srpna 2019 21:56
Krásná práce. Jak s pivovarem, tak s kartou objektu!
Odpovědět
7. srpna 2019 09:11
Děkuji. :-)
Odpovědět
Zobrazit všech 4 komentářů Skrýt komentáře Přidat komentář