Kaple sv. Barbory, Duchcov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Husova 44
419 01 Duchcov
Teplice
50° 36' 9.2'', 13° 45' 11.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Zděná sakrální stavba centrálníá kaple s půdorysně oválnou lodí, při západním průčelí vstup v hranolovém rizalitu se zvonicí, k severnímu a jižnímu průčelí stavby přisazena dvojice přístavků. Vstupní rizalit dvoupodlažní, hranolový s konkávně vybranými nárožími, vrcholí odstupněnou čtyřbokou zvonicií s valbovým zastřešením. Západní průčelí (hlavní) rytmizováno svazkovými pilastry s kamennými korintskými hlavicemi vynášejícími bohatě profilované kladí. V ose průčelí hlavní vstup s kamenným ostěním jednoduché priflace, nad dveřním otvorem segmentově vzedmutá římsa s hladkou plochou supraporty. Ve 2. NP rizalitu prolomeno okno osvětlující kruchtu, okenní otvor rozměrný, výškově obdélný, uzavřený segmetovým bloukem, šambrána s lemovou páskou a ušima, otvor zvýrazněn nadokenní segmentovou římsou a hladkou suprafenestrou zasahující do přerušeného prostoru kladí. Naproavo od hlavního vstupu osazena kamenná deska připomínající G. casanovu, jehož údajný hrob se nachází v blízkosti kaple, nápis provedený v humansitické minuskule s výdobou jemného rytého vegetabilního dekoru: “+ / Jakob / Casanova / Venedig 1725 / Dux 1798” pod nápisem symetricky rozevřená vavřínová snítka. Pamětní deska pochází z poslední čtvrtiny 19. st. Všechna průčelí zvonice jsou po stranách oken zdobena iónskými pilastry s tryglyfy vynášejícími profilovanou podokapní římsu. Okna jsou zvuková, výškově ubdélná uzavřená plným obloukem usazená ve vpadlém prostoru, s šambránou s ušima a profilovaným parapetem. Ve vrcholu zaklenutí okna stylizovaný hlavní klenák, hladká plocha suprafenestry. Zvonice je zastřešena vlbově, jako krytina použita pálená taška bobrovka, na vrcholu střechu osazen kovový latinský kříž. Chrámová loď je v exteriéru opatřena šesti opěráky, interiér osvětlen šesti okenními otvory výškově obdéné uzavřené segmentem, segmetnová naodokení římsa a hladká plocha suprafenestry. Zasklení provedeno novodobé do kovvoých nosníků, vitraje z. l. 1918-19 nedochované. Loď zastřešena kopulí s lucernou, krytina pálená taška bobrovka, stříška lucerny oplechována vrcholí zdobeným lotrinským křížem s dvojitým břevnem. Přístavky zděnné, obdélného půdorysu, vstup vždy v západním průčelí, dvěřní otvory s kamenným ostěním s páskou a ušima, střecha pultová s pálenou krytinou. Interiér, v prostoru vstupního rizalitu předsíň, přístup na kruchtu šnekovým dřevěným schodištěm. Chrámová loď okrouhlá, prostor rytmizován hladkými pilastry s iónskýmihlavicemi vynášejících římsu při okraji kopule. Kopule členěna geometrickými rámci sbíhajícími se u lucerny, zastropenílucerny s nástěnou malbou Božího oka s paprskovou gloriolou. Prostor oltáře v hluboké nice s konchou, k východu orientované. Dlažba kemnná, v podlaze podlaze několik náhrobních kamennů, obtížně čitelných, nejlépe dochován náhrobník.

Časová osa

2010 Prázdný

Dlouhodobě prázdný.

Náhled galerie

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty karaspatrik (Patrik Karas) aktualizováno: 23. února 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.