Hospodářský dvůr Čertousy

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zemědělská usedlost
Stav: V rekonstrukci
Adresa mapa
Bártlova 10/35
193 00 Praha 913
Hlavní město Praha
50° 7' 10.0'', 14° 38' 5.1''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Stára Jaroslav (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

1999 Západní křídlo areálu velkostatku, 110 metrů dlouhá stavba sestávající z 5 hospodářských budov, byla přebudována na tříhvězdičkový hotel Čertousy, který byl otevřen roku 1999.
1994 V rekonstrukci

Od roku 1994 jsou zbylé budovy postupně rekonstruovány.[1]
1989 Dvůr byl po revoluci navrácen rodině Stárů. [1]
1948 Po znárodnění komunistickým režimem v roce 1948 zde hospodaří státní statky až do roku 1993. V této době je zcela odstraněno 7 původních objektů dvora, zasypány všechny studny a státní statky uvažují o úplné demolici zbytku dvora a výstavbě vepřína, což nakonec zastavil nový vývoj ve společnosti po roce 1989.[1]
1906 V roce 1906 získává zemskodeskový dvůr Jaroslav Stára z Radonic, který zde hospodaří, později i se svým synem Jaroslavem, až do roku 1948. V tomto období dochází i k výstavbě nových objektů dvora i přestavbě původních staveb.[1]
1801 V 19. století přechází tyto rozdělené části dvora do vlastnictví několika pražských měšťanů a teprve v roce 1879 začíná jednotlivé díly původního dvora skupovat František Viktor Veselý. A tak dle výnosu zemského výboru Království Českého z 28.dubna 1900 se potvrzuje původní stav dvora z roku 1357, což je zapsáno vkladem do desek zemských.[1]
1701 V 18.století dvůr znovu vybudován mistry Karlovy koleje pod vedením stavitele Kaňky. Za panování císařovny Marie Terezie obdržel dvůr, vzhledem ke své velikosti, číslo popisné 1. Dvůr převeden pod správu nadačních statků Michelských, v roce 1787 zde byla zrušena robota a dvůr rozdělen stejnou měrou na 8 familiantů, tyto díly byly později dále děleny a slučovány.[1]
1639 V roce 1639 za třicetileté války byl dvůr vypálen Švédy a dále v rámci rekatolizace je v krátkém držení jezuitů.[1]
1620 Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 je dvůr krátce v držení Jana Savojského, generálního vikáře řádu Milosrdných bratří. [1]
1471 V 15.století během husitských válek pozbyli mistři Karlovy koleje vlastnické právo ke dvoru Čertouskému, avšak dvůr opětovně kupují v roce 1471 od Jaroše z Trčousi /Čertous/ a vlastnictví toto je se svolením krále Jiřího zapsáno do Desek zemských.[1]
1366 V roce 1366 je dvůr převeden císařem Karlem IV. pod nově založenou Karlovu kolej, což je uvedeno i v její zakládací listině.[1]
1357 Od jeho syna Henslina kupuje dvůr v roce 1357 pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic pro Univerzitu Karlovu.[1]
1322 Vznik

První zmínka o hospodářském dvoře Čertousy se datuje již k roku 1322, kdy jej vlastnil bohatý pražský měšťan Seiboth z Benešova. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

25. února 2018
Stára Jaroslav

Mapa

Autor karty Dáša (Dagmar Pavlíčková) Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 27. srpna 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.