Tvrz Horní Dunajovice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Tvrz
Stav: Na prodej
Cena: dohodou
Adresa mapa
Horní Dunajovice 97
671 34 Horní Dunajovice
Znojmo
48° 57' 0.6'', 16° 9' 42.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Obec Horní Dunajovice (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

2008 Na prodej

Objekty tvrze, které vyžadují naléhavou opravu, se nacházejí ve vlastnictví obce. Obec nabízí tvrz k prodeji, protože jeho oprava i využívání je pro ni velkým soustem.
1991 Stavební úpravy

Obec nechala opravit branskou budovu, krovy a vyměnit střešní krytinu.
1971 Prázdný

Tvrz zůstala opuštěna.
1945 Po válce sloužila tvrz provozu JZD a jako kino,
1928 Ve tvrzi bylo zřízeno kino.
1920 Již od tohoto roku byla část areálu využívána ke společenským účelům.
1684 Horní Dunajovice prodal Pavel Albrecht von Teyburg za cenu 21.900 rýnských zlatých strahovskému premonstrátskému konventu, který je pak vlastnil až do r. 1948. Hornodunajovická tvrz přestala sloužit jako panské sídlo a nastal pozvolný proces jejího rozpadu. Ten se skokově posunul někdy ve druhé polovině 18. či počátkem 19. století, kdy bylo demolováno východní palácové křídlo a objekt adaptován na sýpku.
1679 Majitelem statku se stal Pavel Albrecht von Teyburg.
1670 Dalšími majiteli statku se stala hrabata z Werdenberka.
1644 Dalšími majiteli statku se stala hrabata z Götzu.
1620 Po Bílé hoře přešel statek do držení hrabat Hodických z Hodic.
1619 Dunajovice zpustošili žoldnéři generála Dampierra o rok později vojáci císařského generála Buquoye. Postiženo bylo především městečko, ačkoliv se zdá, že ani tvrz zcela bez úhony nevyvázla. Barokní vlivy, které se na tvrzi po třicetileté válce projevily, tuto domněnku podporují.
1615 Hynek Březnický z Náchoda statek r. 1615 prodal Vilémovi z Roupova.
1600 Stavební úpravy

Také Jindřichův syn Fridrich a vnuk Hynek v přestavbách objektu pokračovali, takže r. 1600 je stará tvrz označena dokonce jako zámek.
1505 Stavební úpravy

Bohuš z Říčan prodal hornodunajovický statek Oldřichovi Březnickému z Náchoda. Zchudlý rod Březnických v této době zažíval renesanci a s ním se dočkaly rozkvětu i Horní Dunajovice. Zasloužil se o to zejména Oldřichův syn Jindřich (1497 – 1551), jímž byli Březničtí po r. 1540 opět povýšeni do panského stavu a který starou tvrz výrazně přestavěl, jak o tom svědčí erbovní deska z r. 1536 nad goticko–renesančním portálem vstupu.
1481 Majiteli statku se stali vladykové z Říčan.
1447 Od tohoto roku sídlili v Horních Dunajovicích páni z Weitmile.
1406 Filip ze Svojanova zemřel bezdětný a odúmrť zapsal markrabě Jošt r. 1406 Niklasovi Huntovi z Florštetu. Niklas Hunt byl člověkem tvrdým a bezohledným, který svůj majetek rozšiřoval i vydíráním a loupežemi. Je však také pravdou, že husitské bouře přečkaly Horní Dunajovice za jeho éry bez větší újmy.
1386 Statek získal Filip ze Svojanova. Filip, který po dlouhá léta zastával úřad moravského zemského maršálka.
1355 Vznik

Ves Horní Dunajovice, původně zeměpanská, se poprvé připomíná r. 1350. R. 1353 se po Horních Dunajovicích psali místní vladykové Hanuš, Štěpán a Václav, kteří sídlili na tvrzi, poprvé výslovně uvedené o dva roky později. Hornodunajovická tvrz byla velká a výstavná, takže v oné zmínce z r. 1355 je – dlužno říci jedinkrát – označena jako hrad. Majitelé statku se pak rychle střídali.

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

5. března 2013
hradar.rajce.idnes.cz

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

16. března 2018
Obec Horní Dunajovice

Mapa

Autor karty Rendy aktualizováno: 27. srpna 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.