Zámek Třebešice u Kutné Hory

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Třebešice 1
286 01 Čáslav
Kutná Hora
49° 55' 46.6'', 15° 20' 19.1''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: ITAKA, s.r.o. (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

2015 Vedle uměleckých workshopů fungují od roku 2015 Třebešice i jako hotel, k dispozici je zde hostům šest zcela rozdílně zařízených apartmánů a pokojů. Dále je zde možné pořádat svatby, soukromé oslavy a firemní akce. V létě je tu vždy pořádán též Den otevřených dveří, kdy je možné prohlédnout si interiéry zámku a další budovy včetně vystavených uměleckých exponátů, s bohatým doprovodným programem v zahradách.
2003 Používaný

Od tohoto roku, jakmile byla dokončena aspoň první etapa rekonstrukce a interiéry byly obyvatelné, začal Alberto di Stefano zvát do Třebešic umělce, kteří zde vytvářejí různá umělecká díla, z nichž většina zůstává vystavena na zámku, v hospodářských budovách i v exteriéru. Od té doby se během roku na zámku koná řada různých uměleckých akcí a workshopů.
2000 V rekonstrukci

Zámek objevili současní majitelé, dva Italové z pražské galeria Futura (architekt a galerista Alberto di Stefano a vytvarník Eugenio Percossi). Od té doby probíhá rozsáhlá postupná rekonstrukce nejen zámku, ale též ostatních budov a zahrady, je obnoven vodní příkop okolo zámku, založena jezírka v zahradě atd.
1989 K záchraně

Po revoluci byl zámek se statkem a přibližně 120 hektary pozemků vrácen rodině doktora Vraného, vnukovi původního majitele. Celý majetek byl však v katastrofálním stavu a za tehdejší situace v zemědělství byl dr. Vraný donucen statek nabídnout k prodeji.
1970 Prázdný

Přetěžování nosných stěn a podlah archívem, spolu se zanedbanou údržbou a stavem spodních vod vedl k tomu, že došlo k závažným statickým poruchám budovy zámku, která měla tendenci se na několika místech hroutit. V druhé polovině 70. let sice byla státem zahájena rekonstrukce zaměřená především na statické zajištění, současně však při injektážích byly necitlivě odstraněny podlahy a část sgrafitové omítky. Po zajištění statiky byla dokonce další rekonstrukce zastavena a budova opět až do 90. let chátrala.
1948 Po převzetí moci komunisty byl celý statek zestátněn a dr. Vraný byl nucen se s celou rodinou vystěhovat. Při vystěhování si neměli s sebou nic vzít a historický nábytek i další majetek byly brzy rozkradeny nebo zničeny. V následujících desetiletích byly budovy statku používány místním JZD. Budova zámku byla dlouho využívána jako archiv Ministerstva zemědělství, později objekt získal Ústřední ústav geologický v Praze.
1938 Po vypuknutí druhé světové války se v zámku usídlilo velení gestapa.
1924 Statek v Třebešicích kupuje dr. Vojtěch Vraný, agronom, jehož rodina si statek pronajímala a vedla ho již od konce 19. století. Statek zmodernizoval a kromě dalších věcí provedl celkovou rekonstrukci zanedbané budovy zámku, do zámku zavedl elektrický proud, centrální vytápění a vodu, vyměnil většinu oken a dveří a opravil střechu.
1911 Umírá pan Emerich Chotek, poslední člen kačinské větvě rodu, a veškerý jeho majetek, včetně Třebešic a Nových Dvorů dědí jeho synovec, Quido Thun – Hohenstein. Quido však rodinné jmění prohýřil v sázkách, před svými věřiteli uprchl do Říma, kde se stal velitelem švýcarské gardy na papežském dvoře. Stát dal jeho majetek do dražby (rozloha statku se ovšem v důsledku pozemkové reformy z let 1919–1922 zmenšila na přibližně 120 hektarů)
1764 Tvrz a statek Třebešice spolu s Novými Dvory koupil hrabě Jan Karel z bohaté a známe rodiny Chotků, která majetek vlastnila po několik generací. Chotkové však zde nikdy nežili, zámek v Třebešicích využívali pouze správcové majetku a budovy začaly chátrat. Přesto v té době vznikly i nové zajímavé stavby. V průběhu 18. století byla postavena krásná, velká kamenná sýpka se 4 dřevěnými podlažími, v polovině 19. století staré stáje a velká stodola (80 x 15 metrů), která je považována za jednu z největších a nejkrásnějších v Čechách.
1718 V rekonstrukci

Josef Jaroslav Věžník přestavěl zámek v pozdně barokním stylu: z této doby pochází nová barokní mansardová střecha a plastické členění vnějších fasád se štíty nad okny a hlavním vstupem. Uprostřed čelního nádvoří naproti bráně do zámku byla postavena kamenná socha Panny Marie.
1644 Vlastnictví přechází na Václava Rudolfa Věžníka z Věžníka, který v roce 1679 zakoupil rovněž sousední Nové Dvory a oba statky spojil do jednoho.
1620 Tvrz a statek prodal Jindřich Materna Petru Lukaveckému z Lukavce.
1550 V rekonstrukci

Za vlády jeho syna Adama prošla tvrz zásadní přestavbou. Z tohoto období (kolem roku 1550) pochází celková dispozice a větší část současné podoby budovy: tři křídla kolem čtvercového nádvoří, s arkádami na kamenných sloupech na vnitřní straně a dvěma malými rohovými věžemi na vnější straně. z této doby pocházejí též sgrafitové dekorace na vnějších fasádách a pískovcové okenní a dveřní ostění, které se zachovalo na několika místech. Pravděpodobně zde působilo několik italských mistrů, kameníků a štukatérů. Čtvrté křídlo na západní straně dvora se nezachovalo.
1530 Tvrz a statek získal Zikmund Materna z Květnic (sňatkem s Ludmilou z Libodřic)
1415 Sedlecké opatství tvrz a statek v Třebešicích prodalo a v průběhu husitských válek se zde vystřídalo několik různých majitelů.
1309 Vznik

Pozemky v Třebešicích patřily od 12. století (jako většina okolního kraje), nejstaršímu cisterciáckému opatství, které sídlilo v nedalekém Sedleckém klášteru. v průběhu 13. století zde stála gotická vodní tvrz, menší než je do současnosti zachovaná renesanční budova. První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1309, kdy byl jejím vlastníkem Konrád Kutner, bohatý měšťan z Kutné Hory.

Články

5. září 2017
Architekti oživili zašlou krásu vodního zámku
9. dubna 2014
Zámek v Třebešicích ožil s novými majiteli. Stává se kulturním centrem
16. srpna 2010
Z ruiny zarostlé jako věž Šípkové Růženky vznikl pohádkový zámek

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

19. března 2018
ITAKA, s.r.o.

Mapa

Autor karty Rendy (Radomír Kočí) aktualizováno: 19. března 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.