Haurowitzova vila - Tiché údolí 125

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Vila
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Tiché údolí 125
252 63 Roztoky u Prahy
Praha-západ
50° 9' 22.0'', 14° 23' 31.8''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Město Roztoky (katastr)
Architekt: Blecha Josef

Doplňující informace

Nejvýraznějším akcentujícím prvkem hlavního průčelí vily je nárožní rizalit odlehčený částečně otevřenými lodžiemi a obnoveným novorenesančním štítem. Zábradlí lodžií, ale též parapetové výplně některých oken, tvoří balustráda. Jednotícím motivem celé fasády je zdvojená pásková bosáž (plastické vyznačení kvádrového zdiva) uplatňující se na nárožích vily. Některé prvky historické štukové výzdoby fasády byly objeveny až po odkrytí novodobých nevhodných omítek. Průčelí krášlí oblíbené historizující prvky – konzoly s reliéfy dívčích hlav, ozdobné klenáky či volutové konzoly a kartuše s písmenem H – monogramem stavebníka. [1]. Domy čp. 110 a čp. 125 jsou volně stojící vily obklopené velkou zahradou. Nacházejí se v lokalitě Tiché údolí v Roztokách, urbanisticky řešené na konci 19. a počátku 20. stol. jako vilová příměstská čtvrť. Vily, jejichž stavebníky byli příslušníci jedné rodiny, stojí blízko sebe v horní části rozlehlé mírně se svažující zahrady. Tento pozemek nebyl nikdy rozdělen. Pohledová JV průčelí vil jsou orientována směrem k hlavní ulici Tichého údolí a k Unětickému potoku. Zahrada je od hlavní ulice oddělena plotem ze zděných pilířů a litinového zábradlí. Ke každému z objektů vede samostatná vjezdová pilířová brána, dnes bez vrat. Za domy směrem k SZ zahrada plynule přechází v prudký svah, který byl téměř po celé délce údolí terasovitě upraven. Jednotlivé terasy, přístupné i ze zahrady obou vil, byly původně vzájemně propojeny schodišti. Předmětem ochrany je: vila čp. 110, vila čp. 125, zahrada, pilířový plot s litinovým zábradlím a dvěma branami a pozemky vymezeného souboru. [2]

Časová osa

9/2020 Používaný

Po rekonstrukci vila slouží roztockým spolkům a mateřské škole. Zahrada je přes den přístupná veřejnosti. (infopanel u vily)
6/2020 Stavební úpravy

V zrekonstruované vile bude školka a prostor pro spolky. [1]
2/2020 Stavební úpravy

Vila prochází rekonstrukcí.
2018 Stavební úpravy

V letech 2018 - 2020 proběhla generální rekonstrukce objektu. byla také upravena zahrada a přilehlá komunikace. (infopanel u vily)
2016 Prázdný

Vila byla v havarijním stavu. Město přistoupilo k její obnově v roce 2016. [1]
1/2009 Prázdný

Soubor vil čp. 110 a 125 včetně zahrady na přilehlých pozemcích byl na začátku roku 2009 prohlášen Ministerstvem kultury kulturní památkou. V rozhodnutí se mimo jiné zdůrazňuje, že stavební úpravy druhé poloviny 20. století nijak výrazně neovlivnily původní charakter interiéru s dochovanými původními prvky, že obě vily jsou jedny z posledních objektů, které se v Roztokách dochovaly jako příklad autentického příměstského bydlení, a že dokumentují postupnou přeměnu původně zemědělské osady v letní sídlo na konci 19. století.
1990 Prázdný

Vila byla obývána až do konce 90. let, kdy ji bohužel opustili i poslední nájemníci a byl nastartován proces postupné devastace.
1953 Po roce 1953 byly vily dispozičně rozděleny na několik bytových jednotek s nedostatečným hygienickým zařízením. Byly zabydleny i nebytové prostory, které nebyly dříve vytápěny ani přístupny dennímu světlu.
1947 Po 2. světové válce, v roce 1947, byl dán majetek pod národní správu a v roce 1950 bylo vlastnické právo vloženo Obci Roztoky.
1940 Rodina Haurowitzů, činná i v komunální politice, spravovala a obývala tuto a sousední vilu skoro 60 let až do roku 1940, kdy díky židovskému původu její majetek propadl německé říši.
1897 Vznik

Vila čp. 125 s novorenesančním průčelím byla postavena v roce 1897. Vilu navrhl Josef Blecha. Patřila dříve do majetku Haurowitzů, kterým patřil mimo jiné tovární sklad Kosmonoských kartounů. Vila je kulturní památkou.

Články

1. června 2020
Zachráněná kulturní památka
[1]
18. květen 2016
V roztocké historické vile vznikne školka i komunitní centrum
25. květen 2015
Roztoky plánují opravu dvou historických vil
10. dubna 2015
Následující text byl převzat z Roztoky.com: Co s našimi vilami čp. 110 a 125, využít nebo prodat?
10. června 2012
Nedbejme opatrnosti? | Web občanů města Roztoky :: Roztoky.com

Knihy

Externí galerie (foto / video)

28. června 2020
Den otevřených dveří
25. června 2020
Autor externí galerie: Rendy

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

2. dubna 2018
Město Roztoky

Katalog společností

1. února 2020
Podzimek & synové
profil
IČO: 46978194
WEB: https://www.podzimek.cz/

Prováděla generální rekonstrukci v roce 2020.

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: Dáša, maricern aktualizováno: 6. ledna 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.