Tvrz Lošany

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Tvrz
Stav: K záchraně
Cena: 12 000 000 Kč
památkový katalog
Adresa mapa
Lošany 27
280 02 Lošany
Kolín
49° 59' 55.9'', 15° 7' 25.6''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: SJM Heldenburg Michal a Heldenburg Olga (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Dominantní částí tvrze je gotická, čtyřpatrová hranolová obytná věž o rozměrech 8,2×8,3 metrů a výšce 17 metrů. Její zdivo je většinou postaveno z lomového kamene, pouze čtvrté patro bylo částečně dostavované z pískovce. Nároží zesiluje bosování z pískovcových kvádrů. Suterénní místnost je přístupná gotickým obloukovým portálem a sklenuta je valenou klenbou z 18. století, která nahradila původní gotický trámový strop, po němž se dochovaly zbytky trámů ve zdivu. Místnost přízemí je přístupná gotickým lomeným portálem a sklenuta je gotickou valenou klenbou. V druhém, třetím a čtvrtém patře pak byly vlastní obytné prostory majitelů tvrze. Do místnosti prvního patra se původně vstupovalo od severu v místech dnešního okna, později byl z neznámých příčin přesunut vchod na současné místo ve východní stěně věže. Vstupní portál je gotický, lomený, se zbytky vpadlého pole a kladkových otvorů po padacím mostu do patra dnes již zaniklé budovy v sousedství věže. Jednotlivá patra pak byla oddělena pouze dřevěnými stropy a propojena dřevěnými schodišti. V severní stěně 2. patra se dochovalo okno se sedátky v nice, ostatní okna mají zachované kamenné okosené ostění. Zajímavá je obytná místnost ve 4. patře věže, kterou lze na základě nejnovějších poznatků interpretovat jako světnici s výdřevou z fošen (zřejmě svisle kladených), o čemž svědčí dochované kotvící trámy. Výdřeva byla odstraněna pravděpodobně již v raném novověku a stěny byly v místech výdřevy omítnuty. V severovýchodním koutě místnosti je zachováno topeniště, označené po průzkumu v roce 1986 za zbytky sopouchu krbu; při stavebně-historickém průzkumu v roce 2007 však nebyla existence krbu potvrzena, jako pravděpodobnější se ukazuje existence kamen. Součástí vybavení 4. patra byl prevet (záchod) v jižní stěně nad původním příkopem, po kterém se dochoval zazděný vchod. Při jižní straně věže se v místech zaniklého příkopu rozprostírá obytný dům ze 16. století, na jehož východní stěně se dochovalo původní číslování čp. 27 z doby vlády Marie Terezie.

 

Časová osa

2012 Tvrz byla zařazena na seznam nejohroženějších památek České republiky.
2009 K záchraně

V tomto roce se bohužel majitelé rozhodli tvrz prodat a z tohoto důvodu také byly dočasně ukončeny všechny další práce na opravách. Tvrz na prodej za 12 milionů Kč. Lošanská tvrz byla původně vodní tvrzí, jejíž dnes již zaniklé příkopy se plnily z rybníka, který se rozprostíral v prostoru před jižním průčelím mladší obytné budovy tvrze; rybník dnes připomíná pouze mělká prohlubeň zarostlá stromy.
2007 Na podzim majitelé zahájili zastřešení a postupnou konzervaci zdiva obytného domu tvrze.
2002 Zanedbanou tvrz koupila rodina Heldenburg a tak se po 489 letech dostává tvrz opět do majetku soukromé rodiny. Noví majitelé nechali ještě v témže roce zastřešit věž novou jehlancovou střechou krytou šindelem.
1988 V letech 1988 až 1990 byla provizorně opravena a zastřešena věž.
1958 Tvrz byla 3. května zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 34082/2–819.
1723 Obytný dům byl přestavěn ve 2. polovině 20. let 18. století (stromy na trámy byly pokáceny v letech 1723–24, na kamenném nadpraží, které je dnes druhotně vezděno do schodiště věže, je letopočet 1734) a znovu na konci 18. století. Ostatní budovy tvrze postupně zanikly a zachovaly se z nich v areálu dvora sklepy.
1513 Prokop Čabelický prodal zadlužený lošanský statek městu Kutná Hora, které je vlastnilo až do roku 1918. Za městské vlády byl ve druhé pol. 16. století vystavěn na jižní straně věže, v místech bývalého příkopu, nový obytný dům. Věž tvrze byla v 18. století, a znovu před rokem 1868, postižena požárem. Jelikož však byla využívána jako skladiště, byla vždy opravena.
1484 Na tvrzi působí jako purkrabí Mikuláš ze Stropnice, což dokládá, že se muselo jednat o významné sídlo.
1478 Lošany koupil Jan Čabelický ze Soutic, který nechal zvýšit věž tvrze o 4. patro a ukončit ji sedlovou nebo polovalbovou střechou.
1410 Lošany získal patricij Haman Alder, zakladatel zemanské rodiny Alderů z Lošan, která zde sídlila 68 let.
1355 Vznik

Třípatrová kamenná věžová tvrz vznikla v Lošanech ve druhé polovině 14. století, zřejmě za kutnohorského patricije Vavřince Číšníka, doloženého v roce 1355.

Náhled galerie

Články

8. srpna 2009
Středočeské památky na prodej: kupte si zámek, mlýn, tvrz nebo pivovar

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

14. dubna 2018
SJM Heldenburg Michal a Heldenburg Olga

Mapa

Autor karty Rendy (Radomír Kočí) aktualizováno: 27. srpna 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.