Procházkův, Hořejší mlýn

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Potravinářský
Stav: K záchraně
Cena: 2 900 000 Kč
Adresa mapa
Jaroměř 71
551 01 Jaroměř 1
Náchod
50° 20' 18.1'', 15° 57' 23.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: JSM HK s.r.o. (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

4/2018 K záchraně

Areál mlýna vlastní stavební společnost JSM HK s.r.o., kde pan Karel Procházka nefiguruje. Areál zůstává opuštěný, je nabízen na prodej za 2.900.000 Kč, viz galerie.
1998 Prázdný

Mlýn není v příliš dobrém stavu, jejich majitel provedl pouze nejnutnější opravy.
1992 Mlýn byl v restituci vrácen původnímu majiteli Karlu Procházkovi. Mlýn však nebyl dán do provozu, sloužila pouze turbína a v obytné části bydlel správce majetku.
1977 Od tohoto roku vlastnilo mlýn JZD v České Skalici, později v Josefově. Od osmdesátých let byl vodní režim znovu upraven, po opravě byla spuštěna turbína o výkonu 60 kWh.
1963 Mlýnská turbína byla v provozu pro výrobu elektrického proudu.
1959 Mlýn byl znárodněn.
1955 Polnosti převzal státní statek Smiřice a Hořejší mlýn byl vyvlastněn ve prospěch Východočeských mlýnů v Předměřicích. Za jejich správy byla některá potřebná zařízení demontována a mlýn pak začal sloužit jako provoz i pro ubytování sezonních dělníků.
1953 Po druhé světové válce, v roce 1953, se jako vlastník mlýna zmiňuje Karel Procházka. Mlynář byl v témže roce odsouzen na sedm měsíců do vězení pro neplnění dávek - jeho manželka totiž musela do nemocnice a on na všechno nestačil. Procházka se po propuštění z vězení do mlýna nevrátil, začal pracovat na stavbě elektrárny v Poříčí u Trutnova. Tehdejší MNV dal mlýn i pozemky k němu náležející do povinného pachtu a prozatímním správcem se stal Václav Peřina.
1930 Jako majitel mlýna je zapsáno Hospodářské družsto.
1922 Od tohoto roku se uvádí jako majitelka Hořejšího mlýna Anna Svobodová.
1919 Mlýn převzal postupní smlouvou Josef Procházka.
1917 Zemřel mlynář Václav Procházka.
1909 V rekonstrukci

Za pana Stárka došlo v tomto roce k přestavbě mlýna na válcové složení a pro pohon byla instalována turbína. Celková přestavba a modernizace mlýna i s elektrickým vedením stála 350 000 Kč.
1903 Jako majitelé jsou zapsáni Václav a Antonín Procházkové.
1902 Od tohoto roku měl Hořejší mlýn v nájmu Václav Stárek.
1857 Hořejší mlýn převzal syn předchozího mlynáře Václav Procházka, po němž jej zdědil v roce 1878 jeho syn, opět Václav.
1840 Na skice je zapsán jako majitel Aloys Beran.
1825 Majitelem mlýna se za 15 600 zl. stal Václav Procházka.
1804 Majitelem mlýna byl pan Jan Veliš. Hořejší mlýn dostal při přečíslování domů v roce 1804 a katastrální úpravě popisné číslo 29. Jeho majitelem byl tehdy Jan Veliš. Poté zřejmě došlo k prodeji mlýna, neboť je jako jeho vlastník uváděn František Hejsman.
1797 Mlýn, v pozemkové knize zapsaný jako mlýn Hořejší, koupil 10. ledna 1797 od panství František Hejcman za 300 zl.
1697 Zpráva z roku 1697 hovoří o mlýnu Hořejším: " Dne 15. listopadu prominul Jeho Eminence milostivě hořejšímu mlynáři v Plesu Matesu Severovi polovinu roční činže z jeho mlýna 25 zlatých, a sice pro jeho velké stáří" V témže roce mlýn koupil od Severy Jiřík Hejcman.
1695 Je zde zmiňován Matěj Severa, mlynář od vrchnosti. Mlýn mu prodal hrabě Špork za 170 fl. + roční pronájem 50 fl. + povinnost dodávat určité naturální dávky.
1651 V urbáři smiřického panství se sice 11. dubna 1651 uvádí stáří 50 let "Martina Szyffnara jako mlynarze a Matiega Seweru, 17 let, jako stuparze", ovšem není uvedeno, jedná-li se o majitele jednoho či dvou mlýnů.
1628 Vznik

Náhled galerie

Články

4. ledna 2012
Bývalá prvorepubliková vila továrníka Picka se ocitla ve dražbě, nového majitele nenašla

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

17. dubna 2018
JSM HK s.r.o.

Mapa

Autor karty MonikaR Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 27. srpna 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.