Hostinec Alžír

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Rodinný dům
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Riegrova 1791
37001 České Budějovice – České Budějovice 3
České Budějovice
48° 58' 42.5'', 14° 28' 37.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Dům čp.1791/25 v Riegrově ulici v Českých Budějovicích je situován v Pražském předměstí, na nároží ulic Riegrova a Jírovcova. Jde o patrový obdélný nepodsklepený klasicistní dům s pozdější secesní fasádou, uzavřený sedlovou střechou krytou pálenými francouzskými drážkovými taškami, s osazenými dešťovými žlaby se svody. Dům byl postaven v letech 1819-1820 pro Antonína Pokorného, autor projektu není úplně jasný, vyhotovil ho buď Jan Marek Hofer, nebo přední jihočeský stavitel té doby Josef Bednařík. V domě byl roku 1835 Jakubem Wittnerem otevřen tradiční hostinec, fungující až do druhé poloviny 20. století. V něm se nejen soustředil společenský život obyvatel nově vznikající zástavby, ale podle dobových zpráv byl Alžír také oblíbeným „výletním“ hostincem pro obyvatele vnitřního města. Koncem 19. a začátkem 20. století jednalo o významné centrum kulturního, veřejného a politického života budějovických Čechů, kde se pracovalo na zrovnoprávnění českého obyvatelstva Českých Budějovic se zdejšími Němci. Probíhaly tu politické schůze a vznikl tady divadelní sál, který vytvořil protipól německého městského divadla. V Alžíru se také promítalo vůbec první filmové představení v Českých Budějovicích. Průčelí: Úprava fasády, provedená v roce 1910 na východní a jižní straně domu, patřila k nejčistším projevům secese v Českých Budějovicích, novějšími opravami však byla částečně degradovaná. Východní průčelí, obrácené do ulice Jírovcovy, je v současné době jednoduché, bez soklu, tříosé, dřevěná okna ve tvaru písmene T jsou špaletová, dolní dvoukřídlá část je dovnitř otvíravá, horní vodorovná křídla jsou sklopná, okna jsou osazena ve středně hlubokých špaletách. V přízemí je pravé okno slepé, zbývající dvě jsou zakryta novodobými dřevěnými okenicemi. Na průčelí volně navazuje trojúhelný lomený štít, pohledově oddělený pouze třemi jemnými vodorovnými linkami. Plocha štítu je zdůrazněna plastickým římsovým rámem, ve středu je vyveden velký kruhový secesní dekor s maskaronem v horní části a vegetabilním motivem po velké části obvodu. Dekor je v dolní části prolomen dvěma svisle obdélnými okénky s dvoutabulkovou výplní, která se dochovala jen u levého okénka. Okénka jsou posazena na předsazených parapetních římsách s oplechováním, obě okénka jsou překlenuta výše položenou společnou nadokenní římsou, zdobenou vejcovcem. Pod ní ve středu je osazena konzolka s izolátory elektropřívodu, obdobná ele. konzolka se nachází při pravé straně štítu, v ploše jsou osazeny ještě další tři jiné konzolky či úchyty. Horní hrana mírně nad rovinu střechy převýšeného štítu je chráněna pozinkovaným plechem. Omítka je novější, hrubá stříkaná. Jižní průčelí do Riegrovy ulice je tříosé, členěné horizontálně kordonovou římsou, se čtvercovými dřevěnými špaletovými dvoukřídlovými, dvoutabulovými, ven a dovnitř otvíravými okny, okna v přízemí jsou řešena jako dvoutabulová s horními ventilačními křídly. V přízemí je rytmus oken porušen, pravé okno je posunuto vlevo a místo něho je umístěn vstup do budovy, uzavřený novodobými dvoukřídlovými palubovými dveřmi. Všechna okna v přízemí a vstup jsou na vnější straně zabedněny. Okna v patře jsou zvýrazněna šambránami s geometrickými vzory. Plocha fasády je zdobena pásy s rostlinnými vzory, vodorovně obdélným rámem s konkávně projmutými horními rohy a čabrakami v dolních rozích, v přízemí nad dvěma okny zleva jsou vyvedeny pásy s geometrickými vzory. Korunová římsa je profilovaná. Omítka je obdobná jako u východního průčelí. Západní dvorní průčelí je prosté, bez soklu a architektonických detailů, s hladkou omítkou s bílým vápenným nátěrem. Je dvouosé, se dvěma nestejně velkými okny, z nichž větší je prolomeno v ose průčelí, druhé menší vlevo od něho, pod ním je umístěn vstup do budovy, uzavřený novodobými palubkovými dveřmi. Okna jsou novodobá, celoplošná, u středního je vložena novodobá mříž. Průčelí plynule přechází v trojúhelný prostý štít, prolomený v pravé části menším svisle obdélným okénkem s novodobou výplní. V ploše průčelí je osazeno několik konzol bývalého elektrického vedení. Severní průčelí je prosté, bez soklu, s hladkou omítkou, prolomené jedním malým okenním otvorem v patře, uzavřeným novodobý dřevěným zdvojeným jednotabulovým okénkem ve hluboké špaletě. V ploše jsou patrny statické závady ve formě trhlin. K průčelí přiléhá montovaný plechový sklad. POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Dům čp.1791/25 je mimořádně cenným objektem na Pražském předměstí, který reprezentuje příklad již velmi málo dochované původní zástavby budějovických předměstí v první polovině 19.století a zároveň jedna z vůbec prvních vícepodlažních staveb, realizovaných v těchto lokalitách. Nachází se navíc ve významné poloze, kde svou klasicistní hmotou fixuje nároží ulic Jírovcovy a Riegrovy. Opatřen je secesní fasádou, ve 20.století necitlivě upravenou. V této budově byl otevřen nejstarší hostinec v této části Pražského předměstí. Hodnotu tohoto objektu umocňuje jeho kulturně-politický význam v 19. a počátkem 20.století, jednalo o významné centrum kulturního, veřejného a politického života budějovických Čechů, probíhaly tu politické schůze a vznikl tady divadelní sál, který vytvořil protipól německého městského divadla, promítalo se zde vůbec první filmové představení v Českých Budějovicích. V domě je vcelku dochována původní dispozice a architektonické a stavebně konstrukce stropů a krovu, velmi cenné jsou dochované klenuté prostory bývalé černé kuchyně. Svým umístěním, charakterem, památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá pojetí kulturní památky podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Časová osa

8/2020 Používaný

Dům je zcela opraven a v jeho přízemí je provozována kavárna Alžír.
7/2017 Prázdný

Na domě je postaven stržený štít a staví se krov. Podle konstrukce se zdá, že se jedná o definitivní, nikoliv provizorní střechu.
1910 Stavební úpravy

Úprava fasády v čistém secesním stylu byla provedena v roce 1910
1835 Používaný

Roku1835 byl v domě Jakubem Wittnerem otevřen hostinec. Koncem 19. a začátkem 20. století byl Alžír významným centrem kulturního, veřejného a politického života budějovických Čechů, vznikl zde divadelní sál a promítalo se zde první filmové představení v Českých Budějovicích. Provoz divadla byl ukončen byrokratickým zásahem, oficiálně kvůli požárním závadám sálu.
1818 Vznik

Dům postaven v letech 1819 – 1820 pro Antonína Pokorného podle projektu buď Jana Marka Hofera nebo Josefa Bednaříka.

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: pe.zeman aktualizováno: 17. listopadu 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.