Usedlost Cibulka

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zemědělská usedlost
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
U Cibulky 118
15000 Praha – Košíře
Hlavní město Praha
50° 4' 1.1'', 14° 21' 23.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Jeden z mála stavebně krajinných celků dochovaných v úpravě z počátku 19. století. Příklad romantické sadové úpravy pražského okolí, charakterizovaný účinným a citlivým sepjetím volné přírody s drobnou architekturou a plastikou. [1]

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
02.10.2021 Ostatní Cibulka Open FB událost Další odkaz
14.05.2022 Festival Cibulka Open FB událost Další odkaz

Časová osa

12/2021 Stavební úpravy

Od května do začátku prosince tu probíhaly nejnutnější práce. Jednotlivé stavby, v nichž bylo místy až po pás suti, vyklidila specializovaná firma. Její pracovníci také masivními dřevěnými konstrukcemi podepřeli stropy a krovy, protože už akutně hrozilo jejich zřícení. Část usedlosti Cibulka v pražských Košířích, která desítky let chátrala, se pro veřejnost nastálo otevře už v průběhu roku 2023. [6]
Jako první přijde na řadu původní klasicistní domek zahradníka v těsné blízkosti veřejného parku. Po rekonstrukci v něm vznikne kavárna, která se nastálo otevře už v průběhu roku 2023. [7]
4/2021 Prázdný

Areál o ploše 11 595 m2, včetně nedalekého Čínského pavilonu v dubnu 2021 koupili pro účely Nadace rodiny Vlčkových manželé Vlčkovi. Do roku 2026 zde plánují vybudovat dětský hospic s paliativním střediskem a zároveň komunitní prostory pro veřejnost. [5]
12/2020 Prázdný

Radnice Prahy 5 koupí usedlost Cibulka v Košířích za 105 milionů korun, což je cena daná znaleckým posudkem. [3]
6/2019 Prázdný

Soukromý majitel nabídl Praze 5 k prodeji usedlost v Košířích, kterou se neúspěšně pokoušel zrekonstruovat. Radnice nechce koupi uspíšit, nejprve prověří výši ceny, budoucí využití usedlosti i její stav, který začíná být kritický. První výsledky by mělo mít vedení městské části po prázdninách. Na jejich základě rozhodne, jestli je reálné se o chátrající památku vůbec ucházet. [2]
2018 V současné době je někdejší empírové sídlo knížete-biskupa Leopolda Leonharda Thuna v havarijním stavu. Obytné budovy jsou podpírány dřevěnými trámy, které mají za úkol udržet zbytky zdiva a střech. V období posledního roku došlo k rekonstrukci okapů.
2017 Radnice Prahy 5 si část areálu od jeho vlastníka pronajala a opraví ho. Podařilo se ji dostat do správy pavilon a část okolních pozemků na dobu dvaceti let bez jakéhokoli nájemného, a podařilo se ji vyjednat finance na rekonstrukci od magistrátu, Praha postupně zrevitalizovala lesopark Cibulka. Za 1,4 milionu korun byla rekonstruována bývalá hájovna, která byla v havarijní stavu.
2016 Statický posudek uvedl, že situace Cibulky je kritická, ale usedlost stále ještě lze zachránit.
5/2015 Policejní zásah proti squatterům.
2014 Památkový odbor magistrátu hlásí, že majitel Oldřich Vaníček plní uložená nápravná opatření. Ministerstvo kultury naopak konstatovalo že dosavadní postup magistrátu vůči vlastníkovi objektu je neúčinný.
2012 Další pokuta, tentokrát od ministerstva kultury, ve výši 150 000 korun za neplnění zákonných povinností k památce.
2010 Památkový odbor udělil majiteli objektu pokutu 250 000 korun za neplnění zákonných povinností k památce.
2008 Národní památkový ústav (NPÚ) konstatoval, že usedlost je v kritickém stavu.
2007 Inspekce ministerstva kultury vydala podnět kvůli zhoršujícímu se stavu památky.

2005 Pražský magistrát udělil vlastníkovi pokutu 100 000 korun. Park je naštěstí v majetku města a v r.2005 byly uskutečněny první práce na jeho obnovu.
1999 Ministerstvo kultury poskytlo vlastníkovi objektu dotaci ve výši 2 300 000 korun.
1997 Radnice Prahy 5 nařídila společnosti Cibulka, a. s., majiteli objektu, provést neodkladné zabezpečovací práce.
1990 První varování. Tehdejší vlastník Cibulky, CK Autoturist, dostal nařízení k údržbovým pracím na střešním plášti včetně takzvané klempířiny. Zaslal mu ho odbor výstavby radnice Prahy 5.
1989 Prázdný

Polistopadoví majitelé (Autoturist, poté Cibulka s.r.o.) Cibulku znepřístupnili, ale po léta nevykonávají žádné udržovací práce. Zámečku hrozí definitivní zkáza.
1987 Na konci socialismu se otevřely nové možnosti, tedy i vyhlídka na eventuální obnovu areálu. Město však Cibulku dva roky před revolucí, roku 1987, prodalo České spořitelně. Polistopadový majitel, dceřiná společnost firmy Autoturist, Cibulka s.r.o., nemá na opravu objektu dostatek financí, proto neustále již mnoho let „jedná“ s eventuálními zájemci o prodeji nemovitosti.
1972 Poslední rekonstrukce proběhly někdy v 70.letech. Provedeny byly hrubě necitlivě, mnohé kamenné zdi byly poničeny zaváděním cínových trubek, historicky hodnotné původní žlaby pro koně byly zality betonem apod. V parku r.1972 byly restaurovány některé sochy a v rámci lesnického obhospodařování byly upraveny cesty a vystavěn dřevěný altán. Na Cibulce se dlouho bydlelo. Údajně tu měly být i konspirační byty ministerstva vnitra. Později sloužila také jako slévárenská dílna Pražských uměleckých řemesel, autodílna a sklady Pantonu či Státního filmu.
1960 V 60.letech byl v sousedství Cibulky projektován dokonce zimní sportovní areál se sjezdovkou a skokanským můstkem, což by jistě znamenalo hrubý zásah do struktury areálu. Plány naštěstí nebyly zrealizovány a naopak se podařilo upozornit na kulturní hodnotu Cibulky a prosadit nejnutnější udržovací práce.
5/1958 Památkově chráněno od 3. 5. 1958. [1]
1929 Necitlivé opravy zámečku v letech 1929-30 památce příliš neprospěly.
1922 Posledním soukromým majitelem Cibulky byl statkář Josef Hyross, který ji kvůli finančním problémům roku 1922 odprodal za 1 milion korun pražské obci. Zkáza celého jedinečného komplexu stále pokračovala. Zámeček se rozpadal, sochy byly kradeny a poškozovány, na volných plochách byla provedena necitlivá výsadba.
1891 Park byl v tomto roce navíc násilně rozdělen železniční tratí vedoucí ze Smíchova do Hostivic.
1826 Prázdný

Když Leopold Leonhard Thun 22.10.1826 zemřel, byl podle svého přání pochován na nedalekém Malostranském hřbitově. Cibulka ještě téhož roku vyhořela, a protože dědicové o zámeček nejevili zájem, začala záhy chátrat. Všechny pokusy a udržení usedlosti v původním stavu byly bezvýsledné. Nepomohlo ani dočasné zpoplatnění vstupu.
1817 Stavební úpravy

Usedlost koupil za 112 000 zlatých Leopold Leonhard Raymund, který byl nejen milovníkem a štědrým mecenášem umění, ale především jedinečnou osobností. Leopold Leonhard Thun nechal celý komplex radikálně přestavět. Usedlost tak získala podobu empírového zámečku. Hlavní patrová dvoutraktová budova byla rozšířena, doplněna o několik stájí a hospodářských budov. Přímo na hlavním dvorci byla umístěna empírová kašna, několik menších romantických stavbiček a zajímavé kamenné holubníky-psince.
1758 Cibulka byla zakoupena Filipem Krakovským Kolovratem pro úřad pražského purkrabího, kterému patřila až do roku 1817.
1740 V důsledku průchodu vojsk Bavorů, Sasů a Francouzů v době války o rakouské dědictví (1740 až 1748) byla Cibulka, stejně jako celá okolní oblast, velmi poničena.
1681 Stavební úpravy

Právě v takovém stavu usedlost roku 1681 koupil univerzitní profesor Johann Georg von Funcke. Zbudoval nový ovocný sad a celou oblast znovu obnovil. Dalšími majiteli byli například Karel Schönfeld, pokladník berního úřadu, nebo měšťan Vojtěchovský, který na Cibulce povolil schůze evangelických věřících pronásledovaných jezuity.
1618 Prázdný

Během třicetileté války (1618 – 1648) byla Cibulka značně poničena a později dokonce naprosto zpustla.
1501 V 16. století se stala majetkem rodu Cibulkových z Veleslavína, kteří poskytli své jméno nejenom usedlosti, ale i celé přilehlé oblasti. Malé hospodářství bylo sice rozšířeno o několik políček a ovocný sad, nejdůležitější částí však byly vinice, kterými byla oblast dnešních Košíř vyhlášená.
1301 Vznik

Nejstarší zmínky o usedlosti v okolí dnešní Cibulky pochází ze 14. století. Oblast patřila v této době Jindřichu Názovi, písaři dvorní kuchyně Karla IV.

Články

7. srpna 2022
Bezdomovectví povýšené na ideologii | Nadace rodiny Vlčkových
31. července 2022
Usedlost Cibulka: Nadace rodiny Vlčkových vypisuje výběrové řízení na stavební firmu | ASB Portal
19. července 2022
Nadace rodiny Vlčkových hledá firmu na opravu domu v usedlosti Cibulka - Seznam Zprávy
16. března 2022
Po staletí chátrala, nyní se opět stane užitečnou. Usedlost Cibulka přemění v dětský hospic tým architekta Petra Hájka - CZECHDESIGN
6. března 2022
Vlčkovi promění usedlost Cibulka v hospic za dvě miliardy | Newstream
4. března 2022
Dětský hospic v usedlosti Cibulka zná svou novou podobu. Nadace rodiny Vlčkových vyhlásila vítězem architektonické soutěže studio Petra Hájka - Euro.cz
4. března 2022
Cibulka se rozroste
3. března 2022
Nadace rodiny Vlčkových vybrala z pěti finálních návrhů novou podobu usedlosti Cibulka | Nadace rodiny Vlčkových
3. března 2022
Oáza klidu v zahradě. Hospic v usedlosti Cibulka navrhne pro nadaci studio Petr Hájek Architekti
3. března 2022
Z ruin hospic. Podívejte se, jak nadace Vlčkových změní rozpadlou usedlost Cibulka - Aktuálně.cz
13. ledna 2022
PROPAMÁTKY - Domek zahradníka v areálu usedlosti Cibulka bude sloužit veřejnosti
6. ledna 2022
V roce 2023 se otevře první část usedlosti Cibulka, domek zahradníka - Pražský deník
30. prosince 2021
Chátrající usedlost Cibulka v Košířích dostane novou podobu. Jako první tu vznikne kavárna | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
[7]
28. prosince 2021
Zchátralá Cibulka se probudí k životu, první přivítá návštěvníky dům zahradníka - Pražský patriot
[6]
2. květen 2021
Zlé časy usedlosti Cibulka v obrazech. Sto let chátrala, teď tu budou pomáhat rodinám s vážně nemocnými dětmi | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
13. dubna 2021
Nabídl se nám i odborník na opravu slunečních hodin, říkají noví majitelé usedlosti Cibulka - Metro.cz
12. dubna 2021
Vlčkovi koupili pražskou usedlost Cibulka. Vybudují tam dětský hospic
12. dubna 2021
Usedlost Cibulka má nového majitele, promění se v dětský hospic - iDNES.cz
7. dubna 2021
Praha 5 nekoupí usedlost Cibulka, majitel si to rozmyslel
[4]
15. prosince 2020
Radnice Prahy 5 koupí Cibulku. Usedlost v Košířích město vyjde na 105 milionů korun | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
[3]
15. prosince 2020
Praha 5 koupí od šéfa automotoklubu chátrající usedlost Cibulka. Podle opozice za přemrštěnou cenu | Domov | Lidovky.cz
26. června 2019
Někdejší bašta squaterů Cibulka je na prodej. Koupi zvažuje Praha 5
[2]
28. října 2018
Praskie fascynacje: Cibulka (v polštině)
13. srpna 2017
Lesopark Cibulka, včetně hájovny, se dočkal revitalizace. Usedlost i pavilon dále chátrají
28. března 2017
Vyklizení usedlosti Cibulka: Ústavní soud dal za pravdu squatterům!
17. února 2017
Čínský pavilon v areálu Cibulka bude obnoven
8. února 2017
Nejzchátralejší památka metropole se dočkala pomoci
28. července 2016
Usedlost Cibulka se zřítí, varuje architekt. Praze navrhl vyvlastnění
7. květen 2015
Poslední pražský squat Cibulka je vyklizen. Co s ním bude dál?
6. květen 2015
Poslední výkřik svobody, tak policie vyklidila Cibulku
26. ledna 2013
Pražská Cibulka čelí eutanazii

Knihy

Externí galerie (foto / video)

11. dubna 2021
168 hodin — Česká televize - Mecenáši dobra (Nadace rodiny Vlčkových - usedlost Cibulka)
4. dubna 2021
Havarijní stav
13. ledna 2019
Čínský pavilon Cibulka - Praha 5 - Jiří Kroužil
31. července 2017
Fotogalerie z 31.7.2017 na FB stránce Anarchistické federace
6. květen 2015
Squatt na Cibulce – amut – album na Rajčeti
27. června 2014
Ruins Of Intolerance 005 - Praha, squat Cibulka 27.6.14 – coornelus – album na Rajčeti
16. listopadu 2013
lotusesprit.rajce.idnes.cz
1. květen 2013
Cibulka – Obrázky – album na Rajčeti
4. října 2008
2008.10.04 Cibulka – mirek103 – album na Rajčeti

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: Dáša, Spirala, maricern, Monika W. aktualizováno: 27. srpna 2022

Diskuze

11. dubna 2021 21:45
Je novy majitel usedlosti, Nadace rodiny Vlckovych, ktera chce vybudovat detsky hospic:
https://novacibulka.cz
Odpovědět
11. dubna 2021 22:00
Děkujeme, už to přidávám do karty. MW
Odpovědět
21. března 2021 11:05
17.03.2021 Mizející usedlosti. Má teď desítky let chátrající Cibulka šanci na záchranu?

https://vltava.rozhlas.cz/mizejici-usedlosti-ma-ted-desitky-let-chatrajici-cibulka-sanci-na-zachranu-8448372
Odpovědět
8. dubna 2021 18:58
šanci určitě má, držme jí palce, aby se koupě podařila
Odpovědět
11. dubna 2021 08:30
Uz vime, ze ne, majitel uz nema zajem :(
Odpovědět
15. prosince 2020 16:45
15.12.2020 Usedlost Cibulka koupí za sto milionů Praha 5, opozice cenu kritizuje

Zdroj: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-5-usedlost-cibulka-kosire.A201215_144102_praha-zpravy_klf
Odpovědět
16. prosince 2020 14:10
Takže se další estébácký udavač pěkně nažvejkne...
Odpovědět
Zobrazit všech 7 komentářů Skrýt komentáře Přidat komentář