Zámek Hrádek

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Zámek
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Hrádek 1
342 01 Sušice 1
Klatovy
49° 15' 40.9'', 13° 29' 52.6''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Za komunistů byl zámek zkonfiskován, převzala jej Pražská obec baráčnická jako rekreační objekt. Po šlechtických majitelích byl zámek plně zařízen a v dobrém stavu, ale po půlroční správě pražské obce baráčníků zůstaly na zámku již jen holé zdi. V roce 1976 se zámku zřítila věž. V restitucích o zámek nikdo nepožádal. Záchranou pro zámek se stává rok 2000, kdy jej zakoupil architektonický a projekční ateliér Šumavaplan. V červnu 2010 byl zámek po náročné rekonstrukci otevřen pro veřejnost. 

Architektonický / technický popis

Rozsáhlý komplex budov starého a nového zámku s kaplí, špýcharem a dalšími objekty v parku. Doklad vývoje architektury v regionu od gotiky přes renesanci a baroko až po 19. století. V areálu dochována řada hodnotných umělecko-řemeslných detailů. [3] V průčelí nad vstupem do zámku je v prvním patře balkon s mřížovým zábradlím. Nad balkonem je ve štítu velký erb Desfoursů. Levé křídlo bylo v přízemí zakončeno salla terrenou se vstupem do zámecké zahrady a třípatrovou věží. Pravé křídlo je stavěno na renesančních základech a v zadní části má lomené schody do prvního patra. V prvním patře v pravé části byla jídelna a pokoje pro hosty. Ve střední části pak velký salon s výstupem na balkon a v levé části byly prostory pro panstvo. Za pravým zadním křídlem byla přistavena později kaple sv. Valburgy se vstupem ze zámku i zvnějšku. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správní a hospodářské funkce. [2]

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
02.08.2019 Festival 5. Barokní slavnost FB událost Další odkaz

Časová osa

2019 Používaný

Během celého roku probíhají v zámeckém areálu různé kulturní akce. Velmi oblíbenou se stala Barokní slavnost. Koná se v rámci projektu „Západočeské baroko – Letní barokní festival“ pořádaným Plzeňským krajem. Jedná se o komponovaný večer s barokními tanci, hudbou, pokrmy, sokolnickým uměním, parfumérií, divadlem a ohňostrojem. Tradicí je také pěvecký koncert Hrádeckého chrámového sboru o srpnové pouti a v Adventu. [1]
2016 Používaný

V roce 2016 vznikla Galerie Hrádek „Prostor her a inspirace“, kde je hravou formou dětem přibližována historie hrádeckého zámku v 19. století. K zámeckému areálu byla připojena původní zámecká užitková zahrada s empírovým skleníkem, na něm probíhají záchranné práce. V zahradě se pěstují květiny na výzdobu interiéru a byliny do restaurace. [1]
2015 Používaný

V roce 2015 byla zcela zrenovována kaple sv. Valburgy a budova barokního špýcharu z 2. pol. 18. století. [1]
2014 Používaný

V roce 2014 vzniklo v bývalé stodole Zámecké wellness. [1]
2012 Používaný

V dalších letech se postupně opravují hospodářské objekty, nádvoří a park.
V roce 2012 proběhla revitalizace zámeckého parku (výsadba nových stromů, travnatých ploch, cestiček). Přibylo dětské hřiště, lavičky, panely s historii obce a zámku. Opravena byla kaplička sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava a vnitřní parková zeď. [1]
2010 Používaný

V červnu 2010 byl zámek po náročné rekonstrukci otevřen pro veřejnost. [1]
2006 Stavební úpravy

V roce 2006 proběhlo restaurování historických krbových kamen, které je možné prohlédnout při návštěvě restaurace. [1]
2005 Stavební úpravy

V roce 2005 a následujícím byla zahájena oprava a restaurování fasády zámeckého objektu. Součástí této opravy byla celková obnova oken i dveří. [1]
2002 Stavební úpravy

v letech 2002 - 2003 byla provedena rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny. Byly zahájeny restaurátorské práce v objektu. Většinu prací zajišťovali místní firmy. [1]
2000 Stavební úpravy

Záchranou pro zámek se stává rok 2000, kdy jej zakoupil architektonický a projekční ateliér Šumavaplan, spol. s r.o., zastoupen Ing. arch. Pavlem Lejskem a po mnoha letech byly zahájeny práce směřující k záchraně tohoto architektonicky vzácného objektu. V letech 2000 - 2001 bylo provedeno základní stavební a statické zajištění objektu. [1]
1989 Prázdný

Po roce 1989 nebyl zpátky navrácen původním majitelů, jelikož o něj nikdo v restituci nepožádal. [1]
1976 Zámek měl věž, která se zřítila 26. července 1976, tedy 245 let po výstavbě nového zámku. Věž byla třípatrová s mansardovou střechou, vystavěna byla na starších základech věže.
5/1958 Používaný

Památkově chráněno. Nabytí právní moci: 25. 3. 1964.
1945 Používaný

Po konci 2. světové války byl zámek i velkostatek zkonfiskován. Zámek převzala Pražská obec baráčnická jako rekreační objekt. Po šlechtických majitelích byl zámek plně zařízen a v dobrém stavu, ale po půlroční správě pražské obce baráčníků zůstaly na zámku již jen holé zdi. Zázrakem je, že se jako jediný dochoval interiér zámecké kaple. Zámek se proměnil na byty pro přibližně 20 rodin. O údržbu zámku se nikdo nestaral a tak chátral a stával se čím dál tím víc neobyvatelným. [1]
1776 Stavební úpravy

V roce 1776 byla přistavěna barokní kaple zasvěcená sv. Valburze. [1]
1731 Stavební úpravy

Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pro výkon správu panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby. Pravé křídlo je stavěno na renesančních základech.
1686 Používaný

Rod Račínů vlastnil Hrádek do roku 1686. Po smrti Vojtěcha Arnošta Račína se majitelé na zámku rychle střídali.
1590 Vznik

První zmínka o Hrádku pochází z roku 1298. Jedná se o darovací listinu, kdy Přibyslav z Hrádku daroval bratřím z kostela sv. Petra a Pavla v Horažďovicích tři lány lesa a potok pro chování ryb. Pro Hrádek je to nejstarší dochovaná listina. Od roku 1588 patřilo hrádecké panství pánům Račínům z Račína, kteří pravděpodobně po roce 1590 přestavěli středověkou tvrz na renesanční zámek.

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: maricern aktualizováno: 27. listopadu 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.