Invalidovna

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zdravotnictví
Stav: V rekonstrukci
památkový katalog
Adresa mapa
Sokolovská 24
18600 Praha – Karlín
Hlavní město Praha
50° 5' 43.3'', 14° 27' 41.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (IČ 69797111) (katastr)
Majitel komunikuje
Architekti: Dientzenhofer Kilián Ignác , Fischer Josef Emanuel z Erlachu

Doplňující informace

Na sklonku 17. století se v Evropě začala stavět celá řada zařízení, která byla určena k zaopatření válečných invalidů. Například ve Francii nechal v Paříži král Ludvík XIV. postavit první vojenskou invalidovnu s názvem Hotel des Invalides. Tímto aktem se nechal inspirovat i císař Karel VI., který 27. května 1728 rozhodl, aby se vybudovala Invalidovna také v Praze.

Finanční prostředky pro vybudování Invalidovny měla poskytnout nadace zámožného hraběte a polního podmaršálka Petra Strozziho.

Sám hrabě Strozzi byl za svého života jako aktivní vojevůdce několikrát vážně zraněn a díky tomu poznal, jak vypadá nuzný život zmrzačených vojáků. Rozhodl se proto ve své závěti věnovat svůj majetek na zaopatřování vojáků postižených válkou.

Ačkoliv si Strozzi původně přál, aby se zařízení sloužící válečným mrzákům postavilo na jeho panství v Hořicích v Podkrkonoší, bylo ze strany císaře Karla VI. rozhodnuto, aby se Invalidovna postavila v Praze. Původně se zvažovalo, že se Invalidovna vybuduje buď na Smíchově anebo na Kampě. Nakonec byla jako finální lokalita vybrána Špitálská pole (dnešní Karlín), kde se podařilo od Křížovnického řádu a ostatních subjektů výhodně zakoupit pozemky za 35 tisíc zlatých.

Se stavbou Invalidovny se začalo v létě 1731. Základní kámen Invalidovny byl netradičně položen až v průběhu stavby - v roce 1732. Slavnostní akt se uskutečnil 15. srpna 1732 za přítomnosti samotného císaře Karla VI.

Původní vize na rozsah komplexu budov pražské Invalidovny byla velkolepá. Invalidovna se měla skládat z devíti čtvercových buněk o průměru 100 x 100 metrů, celkem měl tedy vzniknout areál o rozloze 300 x 300 metrů poskytující přístřešek pro cirka 4 000 vojáků i s jejich rodinami. Uprostřed komplexu mělo stát náměstí s kostelem. Součástí projektu bylo také zřízení velké nemocnice, školy, slavnostních sálů, refektářů nebo krámků. Koncept Invalidovny byl tedy zamýšlen jako samostatná jednotka, jež svým pojetím tak trochu připomínala "město ve městě".

Tímto způsobem se stavělo až do 17. května 1737, kdy byla stavba zastavena, protože se ukázalo, že prostředky nadace ji nestačí ufinancovat. Pro realizaci původních plánů by totiž bylo potřeba vynaložit na tehdejší poměry závratnou sumu - milión zlatých, přičemž stavební práce by trvaly téměř 40 let. Z úsporných i časových důvodů tak bylo rozhodnuto, že se realizuje pouze jedna devítina původního plánu, tedy čtvercová budova o rozloze cca 100 x 100 metrů.

Menší velikost postavené Invalidovny, jež kopírovala motiv původně zamýšlené devítidílné budovy, si proto musela vynutit řadu kompromisů - například zamýšlený kostel byl nahrazen místností, ve které byla zbudována kaple sv. Kříže. Ta musela být kvůli všeobecnému šetření s penězi vybavena skromným způsobem. Například modlitební oltář byl improvizovaně vyroben z vojenských pušek a nábojnic, kazatelna byla vyrobená z prostého dřeva.

Přes všechny škrty v rozpočtu se ovšem podařilo vybudovat unikátní zařízení, které kromě ubikací pro invalidy disponovalo rovněž vlastní kantýnou, mlýnem a pekárnou, prádelnou, nemocnicí s kapacitou 138 lůžek, lékárnou, jatkami, důstojnickým kasinem, čítárnou, klubovnou a salónem, palírnou vína, pivovarem, dvoutřídní školkou pro děti a také vlastním hřbitovem. Službu tu dokonce konalo i vlastní hasičské družstvo či kominík. Na přilehlých pozemcích měli vojáci zřízené zahrádky, na kterých pěstovali zeleninu a chovali hospodářská zvířata (většinou slepice).

Fakt, že se Invalidovna postavila v Praze a nikoli v Hořicích, neslo město v Podkrkonoší jako velkou křivdu, se kterou se nechtělo smířit. Ve své poslední vůli si totiž hrabě Strozzi přál, aby vojenská ozdravovna stála právě na jeho hořických pozemcích. Tomuto přání bylo vyhověno až po vzniku samostatného Československa, kdy se rozhodlo o stavbě nového léčebného ústavu, tentokrát již v Hořicích. Jeho základní kámen byl položen 30. června 1930 a zprovozněn byl o pět let později. Vzniku nového ústavu byla nakloněna také Praha, jejíž městské části naléhaly na prodej pražské Invalidovny zejména z důvodu problematické dopravy v Karlíně.

Po první světové válce byly do pražské Invalidovny kvůli klesajícímu počtu válečných vysloužilců přestěhovány některé exponáty Vojenského muzea. Ve 20. letech 20. století se přistoupilo k rozsáhlé přestavbě pražské Invalidovny, během které došlo například i k elektrifikaci budovy.

Pražská Invalidovna ukončila svou činnost po zprovoznění nové vojenské ozdravovny v Hořicích v květnu 1935. Po druhé světové válce začal pražský objekt sloužit vojenskému archivu.

Léčebná ozdravovna v Hořicích byla provozována, s válečnou přestávkou, až do roku 1964. Poté péči o vojenské invalidy převzaly ústavy sociálních služeb.

V roce 2002 zasáhla Invalidovnu ničivá povodeň. Dodnes jsou na budově patrné stopy, kam až voda sahala. Povodeň tehdy také výrazně poškodila cenné archiválie Vojenského historického archivu.

Ministerstvo obrany objekt posléze vyhodnotilo jako nepotřebný a 15. 9. 2015 jej proto převedlo na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě usnesení vlády České republiky.

O převod budovy projevil zájem Národní památkový ústav. ÚZSVM je přímo ze zákona o majetku České republiky povinen při převodu nemovitostí na jiné organizační složky státu vyhodnotit naléhavost jejich potřeb a účelnost a efektivitu takového převzetí. K tomu potřebuje od žádající složky dokumenty, které by splnění podmínek zákona dokazovaly. ÚZSVM doposud všechny potřebné materiály od NPÚ neobdržel.

Objekt v současné době využívají filmaři.

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
31.08.2019 Vycházka Vycházka a piknik na konci léta FB událost Další odkaz
23.11.2019 Brigáda Brigáda na Invalidovně po ukončení sezóny FB událost

Časová osa

10/2019 V rekonstrukci

V Invalidovně proběhl kurz obnovy historických oken. [4]
6/2016 Karlínská Invalidovna je na prodej. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyhlásil výběrové řízení na prodej areálu Invalidovny v pražském Karlíně. Podle znaleckého posudku činí minimální kupní cena 637 689 000 korun. Podle úřadu to bude letos nejvýznamnější prodej státního majetku. [3]

2016 Objekt využívají často filmaři.
2015 Objekt Invalidovny přešel do rukou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě usnesení vlády ČR.
2014 Prázdný

Vojenský ústřední archiv se přestěhoval do nových prostor v Praze–Ruzyni.
2010 V rekonstrukci

Ministerstvo obrany provedlo částečnou rekonstrukci. Bylo obnoveno průčelí budovy, byla rekonstruována část střechy.
2002 Invalidovnu zasáhla ničivá povodeň, která poškodila nejen objekt samotný, ale také cenné archiválie Vojenského historického archivu.
5/1958 Památkově chráněno od 3. 5. 1958. [1]
1945 Invalidovnu získalo Ministerstvo obrany a budova začala sloužit vojenskému archivnictví.
1925 Po první světové válce byly do pražské Invalidovny kvůli klesajícímu počtu válečných vysloužilců přestěhovány některé exponáty Vojenského muzea.
1920 V rekonstrukci

Ve dvacátých letech došlo k částečné rekonstrukci. Byly zde zřízeny kanceláře, bylo postaveno schodiště s výtahem a došlo též k elektrifikaci budovy.
1814 Invalidovna přešla do správy státu pod Všeobecný invalidní fond.
1739 Používaný

Dostavění severovýchodního bloku, který představoval devítinu projektované stavby – v tomto rozsahu se Invalidovna zachovala do dnešních dnů. Stavba byla posléze zastavena, jelikož prostředky nadace Petra Strozziho byly nedostačující.
1735 Používaný

Do Invalidovny se nastěhovalo prvních 200 invalidů. Původní velkolepý plán počítal s ubytováním pro 4 000 vojáků s rodinami.
5/1732 Vznik

Položení základního kamene 15. 5. 1732.

Články

15. srpna 2019
Karlínská Invalidovna lákala generace filmařů. Proč si ji vybral Miloš Forman? - Pražský patriot
2. srpna 2019
Karlínská Invalidovna by mohla být v budoucnu velkým komunitním centrem. Containall chce i do Brna | Vltava
2. června 2019
V Invalidovně žili vojáci i fotograf Josef Sudek. Teď prázdný barokní skvost znovu ožívá | Vltava
18. květen 2019
Invalidovna otevře brány veřejnosti. Jako ze škatulky bude až roku 2024 | Blesk.cz
7. květen 2019
Invalidovna se po letech otevřela veřejnosti. Půl roku v ní budou kulturní akce — ČT24 — Česká televize
6. květen 2019
Invalidovna se otevře veřejnosti. Nabídne bohatý program | Týden.cz
25. března 2019
Velká, světlá, bílá: Invalidovna je klenot barokní architektury | Radiožurnál
23. října 2018
Invalidovna, kde Miloš Forman točil Amadea, se v neděli otevře pro veřejnost – Novinky.cz
18. květen 2018
Velká proměna pražské Invalidovny začíná. Památkáři ji chtějí opravit do roku 2025 - Aktuálně.cz
14. listopadu 2017
Zaměstnanci ÚZSVM našli v bytě staré fotografie pražské Invalidovny
19. srpna 2017
Osud karlínské Invalidovny
5. srpna 2016
Invalidovna by mohla zůstat státu, chtějí ji převzít památkáři
13. června 2016
Karlínská Invalidovna je na prodej. Stát za ni chce alespoň 638 milionů - iDNES.cz
8. února 2016
Invalidovnu v Karlíně stát prodá, zatím si ji užívají filmaři
18. března 2015
Ministerstvo obrany prodá barokní budovu Invalidovny v pražském Karlíně
15. dubna 2014
Historická budova Invalidovny, kde se natáčel film Amadeus, osiří
7. srpna 2013
Obrazem o pražské Invalidovně - Aktuálně.cz
5. srpna 2013
Barokní skvost Invalidovna je na prodej, zájemce není

Knihy

Externí galerie (foto / video)

10. srpna 2019
Autor externí galerie: Rendy
7. květen 2019
Foto: Invalidovna se po letech otevřela veřejnosti, západní křídlo ovládne umění - Aktuálně.cz
29. ledna 2019
Srovnání pohledu z let 1845-2019
8. ledna 2019
Když v Invalidovně sněží
17. srpna 2017
Zkázy času
24. srpna 2016
Šárka Těšík
4. srpna 2016
Invalidovna - Šárka Těšík
14. květen 2016
fan126.rajce.idnes.cz
6. srpna 2014
pavlina46.rajce.idnes.cz
28. října 2012
major-vanek.rajce.idnes.cz
16. září 2012
boi.rajce.idnes.cz
12. září 2009
lukala.rajce.idnes.cz
 
Invalidovna II. DN-Foto 2017-2018

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Mapa

Autor karty ÚZSVM Spoluautoři: Spirala aktualizováno: 29. ledna 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.