Santiniho hostinec

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Restaurace
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Ostrov nad Oslavou 38
594 45 Ostrov nad Oslavou
Žďár nad Sázavou
49° 29' 13.6'', 15° 59' 23.3''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: Santini-Aichel Jan Blažej

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

2017 Opravy pokračují i v roce 2017. Bohužel, práce komplikují opravy již opraveného, naši předci byli zřejmě lepší řemeslníci a zkušenější hospodáři. "Nová" okna je nezbytné po necelých třinácti letech repasovat, resp. vyměnit vnější křídla a kování, moc dlouho nevydržela.
2008 V letech 2008 až 2012 se přispělo z Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností, v tomto případě města Žďár nad Sázavou, celkem 979 tisíc korun.
2001 Na obnovu hostince bylo v rámci památkových programů ministerstva kultury poskytnuto v letech 2001 a 2002 z Programu záchrany architektonického dědictví 1,7 milonu korun.
1998 Soudní spor o zástavní právo uvalené na stavbu a.s. Valmex byl vyřešen až na konci roku 1998.
1994 Stavební úpravy

Okresní úřad ve Žďáru nad Sázavou vydal 2. srpna 1994 první rozhodnutí k opravě hostince týkající se současných majitelů.
1993 Pozemkový úřad OÚ Žďár rozhodl nakonec ve věci navrácení nemovitosti 15. července 1993 ve prospěch bývalých majitelů s tím, že odevzdání majetku státu roku 1978 bylo učiněno v tísni. Ing. Zmeškal poté zaslal Památkovému ústavu zprávu o stavu objektu: „Objekt se skládá z vlastní budovy hostince a hospodářských budov, které po dobu čtyřiceti let nikdo neudržoval. Část hospodářských budov již vůbec neexistuje a u zbývajících byla stržena střecha, takže objekty stojí jen díky klenutým stropům. Chtěli bychom celou památku uvézt co nejvíce do původního stavu.“
1992 Od roku 1992 započala jednání o navrácení a převzetí nemovitosti do rukou původních majitelů, rodiny Zmeškalových.
1991 V roce 1991 zakoupila hostinec od obce Ostrov nad Oslavou a.s. Valmex, cestovní kancelář, která přislíbila objekt zrekonstruovat a pro tyto účely si vyjednala půjčku, která uvalila na objekt zástavní právo.
1989 V roce 1989 byly bez jakéhokoli povolení z památkové péče sňaty střechy hospodářských budov s krovy a pro nedostatek financí pak zůstaly odkryty, čímž byly zásadně zničeny původní klenby.
1987 V prosinci 1987 měla být dokončena potřebná dokumentace a od roku 1988 pak zahájeny stavební úpravy. Z této doby pochází dvě významné dokumentace - stavebně historický průzkum hostince (Z. Chudárek 1987) a projektová dokumentace (V. Pína, B. Znazenáčková 1987).
1984 Hostinec byl převeden na MNV Ostrov nad Oslavou, který jej předal do užívání SD Jednota Velké Meziříčí. Úvahy o potřebě rekonstrukce objektu a zajištění financování nadále pokračovaly.
1983 Prázdný

V záři roku 1983 schůze MNV Ostrov nad Oslavou dalo SD Jednotě za úkol do konce měsíce předložit projektovou studii na opravu budovy včetně finančního rozpočtu, aby mohlo být rozhodnuto, zda má vůbec cenu hostinec opravovat. Jednota tento termín ovšem nedodržela. Komise, která měla za úkol posoudit rozsah nutných demoličních prací, navrhla zboření kolny přiléhající kolmo k hlavní budově a hlavního chlévu. Vlastní demolici provedlo JZD Radostín nad Oslavou. V listopadu 1983 vydal ONV rozhodnutí o vyklizení budovy z důvodu jejího havarijního stavu (P. Sošková 2009)
1978 Jaroslav a Helena Zmeškalovi bezplatně odevzdali nemovitosti do rukou československého státu.
1974 Po smrti Aloisie Zmeškalové v roce 1974 se případnými nabyvateli jejího dědictví stali Jaroslav a Helena Zmeškalovi.
1962 V roce 1962 byl hostinec pronajat Jednotě Lidové spotřební družstvo Žďár nad Sázavou se sídlem ve Velkém Meziříčí, ta obnovila jeho původní funkci a zřídila zde pohostinství.
1958 Od r. 1958 patří hostinec vč. hospodářských budov (chlév, stáje, kůlna) i s ohradní zdí a branami mezi chráněné památky ČR.
1957 V roce 1957 byla část hostince s okolními stodolami přestavěna na kravín a jímky pro hospodaření JZD.
1955 Hostinec byl znárodněn a jeho užívání převedeno na nově založené JZD Ostrov. Prostory hostince byly užívány jako kanceláře a sklad inventáře JZD.
1938 Při přestavbě a rekonstrukci v roce 1938 bylo zničeno historické plastické nárožní rustiky fasády. Ve 30. letech 20. století dostala stavba novou střechu.
1844 V roce 1844 hostinec zakoupil Jan Bílek (koupě za 6 200 zlatých) a rodině Bílkových hostinec patřil až do roku 1955.
1826 Po roce 1826 se majitelé často střídali, byl to například v roce 1826 Josef Ptáček (koupě za 7 600 zlatých), v roce 1829 Josef a Eleonora Čermáková (koupě za 6 400 zlatých), v roce 1832 Jiří Holík (koupě za 6 400 zlatých), v roce 1840 Emanuel Holík (koupě za 5 148 zlatých).
1819 V roce 1819 hostinec postihl požár. Shořela celá střešní konstrukce. Po požáru byly přízemní prostory rozděleny na dvě části - šenkovnu a kuchyni s přilehlou černou kuchyní. V prvním patře vznikl byt hostinského, který byl rozčleněn za pomoci příček. Prostory šenkovny a dvou místností v severním křídle budovy byly zaklenuty falešnou klenbou pruského typu se zrcadlem, ostatní prostory byly zaklenuty valenými segmentovými klenbami. Sklepní prostor byl druhotně zaklenutý stlačenou barokní klenbou s pětibokou lunetou. Václav Chromý realizoval i další úpravy hostince.
1810 Konečnou podobu získal hostinec teprve po roce 1810, kdy byl stavebně upraven stavitelem z nedalekého Nového Veselí, Václavem Friebem (info Jaroslav Sadílek). Ten náležel k dosud nedoceněným architektům své doby, což dokazuje mimo jiné také fakt, že jej Dietrichštejnové stahují na svoji rezidenci v Mikulově, kde se také podílí na řadě dalších staveb.
1721 V roce 1771, 1. října, byl klášterní hostinec prodán Matěji Chromému za 500 zlatých. V kupní smlouvě byly M. Chromému stanoveny tyto podmínky: 1. M. Chromý i s rodinou povede bohabojný život, pilně bude slýchat slovo boží, nebude přechovávat luterány a jiné kacíře, zloděje, kradené věci…. 2. Bude šenkovat pivo a kořalu jen z panského pivovaru a vinopalny, bude zásoben ovsem, senem, slámou,… 3. Bude dodržovat správnou míru…, 4. Pivo si bude vozit z pivovaru vlastním potahem…, 5. Bude udržovat hospodu v dobrém stavu a nakonec za 6. Bude platit roční nájem 50 zlatých (P. Sošková 2009).
1720 Vznik

Klášterní zájezdní hostinec byl postaven, aby si zde mohli odpočinout církevní hodnostáři, cestující do Žďáru či na křižanovské panství. Hostinec byl postaven roku 1720 ve stylu gotizujícího baroka, jeho autorem byl světoznámý architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Stavbu zadal opat cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou, Václav Vejmluva. Právě ve Žďáru nad Sázavou a v jeho okolí dosáhla Santiniho činnost největší rozmanitosti.

Články

8. března 2013
Panský hostinec v Ostrově se už léta opravuje

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: Spirala aktualizováno: 28. prosince 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.