Opatství Nový Dvůr

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Zemědělská usedlost
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Dobrá Voda 20
364 01 Toužim
Karlovy Vary
49° 59' 4.5'', 12° 59' 3.7''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Pozdně barokní dvůr z poloviny 18. století byl po roce 1945 zdevastován hospodařením socialistického zemědělství. V roce 1973 ho navíc zasáhl ničivý požár. V roce 1980 byl vyškrtnut z památek. Od roku 2000 zde žijí mniši, celý dvůr prošel kompletní rekonstrukcí. Mniši chovají ovce, hospodaří v lese a vyrábí výbornou horčici a další výrobky, které pocházejí z mateřského kláštera Sept-Fons ve Francii, kde mniši sídlí již od 12. století.

Časová osa

2004 Používaný

Klášterní kostel byl benedikován 2. září 2004 plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským. [1]
2000 Stavební úpravy

Od roku 2000 se zde usazují mniši trapisté, , kteří do Čech přišli z mateřského opatství Sept Fons ve Francii. a kteří ruiny staré stavby přestavěli podle projektu anglického architekta Johna Powsona na moderní klášter této extrémně uzavřené řehole. Stavební práce započaly již v květnu 2000. Dvůr na půdorysu čtverce se podařilo zachránit při rekonstrukci jen částečně, dochovala se západní rezidenční část, zbývající tři křídla byla nahrazeny novostavbami, které respektují původní půdorys čtverce o vnější hraně 70 metrů.[2]
1991 Po revoluci byl dvůr navrácen premonstrátům, těm se ale nedostávalo prostředků na jeho nutnou rekonstrukci. V r. 1991 byl opět zapsán mezi kulturní památky.[2]
1980 Prázdný

Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 28. ledna 1980 bylo upuštěno od památkové ochrany zdevastovaného areálu. Následně přistoupilo Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Plzni k fixaci části hodnotných pozdně barokních fresek a jejich transferu do blízkého premonstrátského kláštera v Teplé.[2]
1973 Prázdný

V lednu roku 1973 postihl celý areál ničivý požár. Střecha bývalé správní budova byla následně nahrazena provizorním eternitovým zastřešením. Krátce poté byl poškozený dvůr opuštěn a ponechán svému osudu. Poničenými střechami zatékala voda, která poškodila cenné pozdně barokní fresky. Objekty se postupně proměnily v ruiny, okolní cesty zarostly a rozsáhlé polnosti pustly.[2]
1958 V roce 1958 byl sice dvůr zapsán na seznam kulturních památek, přesto však chátral. [2]
1945 Po roce 1945 byl dvůr zdevastován hospodařením socialistického zemědělství. [1]
1931 V roce 1931 objekt vyhořel a byla poškozena zbylá část pozdně barokních nástěnných maleb.[2]
1930 V roce 1930 proběhla obnova štítové stěny průčelí objektu ovčína, která se tehdy nacházela v havarijním stavu.[2]
1761 V roce 1761 nechal tehdejší opat tepelského kláštera Hieronymus Franciscus Ambros vyzdobit obytné místnosti a chodbu správní budovy nástropními freskami se starozákonními motivy od malíře Eliase Dollhopfa z Horního Slavkova. Malby patřily k nejlepším pracím barokního mistra.[2]
1750 Vznik

Pozdně barokní hospodářský dvůr Nový Dvůr nechal založit v polovině 18. stol. tehdejší opat kláštera v Teplé Hieronymus Franciscus Ambros v místě zaniklé vsi. Dvůr zároveň sloužil opatovi jako letní sídlo. Vystavěn byl podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, či jeho žáků.

Náhled galerie

Články

8. srpna 2015
Mniši z Nového Dvora podnikají. Vydělávají hořčicí i kosmetikou
10. listopadu 2011
Klášter Nový Dvůr lze najít mezi Teplou a Toužimí - Aktuálně.cz

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy aktualizováno: 26. listopadu 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.