Zámek Horní Libchava

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Horní Libchava 1
471 11 Horní Libchava u České Lípy
Česká Lípa
50° 42' 17.1'', 14° 30' 12.3''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Po druhé světové válce byl zámek zkonfiskován. V roce 1964 získala objekt Československá lidová armáda a využívala jej až do roku 2003 ke skladovacím účelům. Zámek značně zchátral. V roce 2010 zámek zakoupil cestovatel Oldřich Kilián. Dostal zámek z havarijního stavu a otevřel pro veřejnost. Od roku 2018 se na zámku pořádají pravidelně každý měsíc akce pro veřejnost. Na zámku má stálou scénu Princeznino pohádkové divadlo, které zde v sezoně od března do prosince pořádá mnoho akcí pro rodiny s dětmi.

Architektonický / technický popis

Zámek, dochovaný takřka v nezměněné renesanční podobě, je obdélné dvoupatrové stavení se sedlovou střechou, se stupňovitými, ještě goticky pojatými štíty a dvěma čtverhrannými věžemi se stanovými střechami na vnější straně. Arkádové loggie na vnitřní straně zámku obrácené původně k hospodářským budovám dvora před zámkem a okna, místy sdružená a se společnou nadokenní římsou, dosvědčují renesanční původ stavby. Zámek je vybaven řadou původních architektonických prvků, kamennými ostěními oken a dveří, záklopovými dřevěnými stropy a původním dřevěným krovem střechy. [1] Obdélná budova dvoupatrová, zděná, omítaná, se sedlovou střechou, krytou taškami, se dvěma stupňovitými štíty. Podélné průčelí arkádové, 8 arkád s rustikou, v patrě zasklené arkády, 14 okenních os, 4 okna združená, pravoúhlá s přímou nadpražní římsou. V přízemí oblouková arkádová bosáž, na vrcholu klenáky. Vlevo v průčelí sluneční hodiny. Boční stěny 2 okenní osy, v pravé boční stěně nad portálem velký reliéfní erb maltézských rytířů, v patře nápis (původní evidenční list památky).[3] Zámecký park, anglický styl, převážně listnaté stromy, bez cest (původní evidenční list památky).[3]

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
01.06.2019 Ostatní Den dětí na zámku FB událost
16.05.2020 Ostatní Šermířský den Další odkaz
30.05.2020 Ostatní Dětský den Další odkaz
13.06.2020 Ostatní Indonéský den Další odkaz
24.10.2020 Ostatní Strašidla Další odkaz
31.10.2020 Ostatní Strašidla Další odkaz
07.11.2020 Ostatní Strašidla Další odkaz
21.11.2020 Ostatní Pohádkový jarmark Další odkaz
28.12.2020 Ostatní Vánoce Další odkaz
31.12.2020 Ostatní Dětský silvestr Další odkaz
19.06.2021 Ostatní Vítání léta FB událost
30.10.2021 Divadlo Strašidla na zámku FB událost
26.03.2022 Ostatní Vítání jara FB událost
16.04.2022 Festival Pohádkové Velikonoce FB událost
22.10.2022 Festival Strašidla na zámku 2022 FB událost
29.10.2022 Festival Strašidla na zámku 2022 FB událost
05.11.2022 Festival Strašidla na zámku 2022 FB událost

Časová osa

12/2021 Stavební úpravy

V příštím roce by uvedené práce měly pokračovat. V plánu jsou dále kromě opravy komínových těles také sanace interiérů třetího nadzemního podlaží zahrnující omítky, podlahy a doplnění oken. [8]
2018 Od roku 2018 se na zámku pořádají pravidelně každý měsíc akce pro veřejnost. Na zámku má stálou scénu Princeznino pohádkové divadlo, které zde v sezoně od března do prosince pořádá mnoho akcí pro rodiny s dětmi, při kterých můžete shlédnou nesčetné množství autorských pohádek, zasoutěžit si během dětských her, tvořit v dětské dílně, půjčit si pohádkový kostým a mnoho dalšího. [1]
2017 Stavební úpravy

Od roku 2010 je zámek v soukromém vlastnictví a jeho majitelé se snaží o velmi náročnou obnovu ve spolupráci s památkovou péčí. V Programu záchrany architektonického dědictví je areál od roku 2017. Od této chvíle se památková péče věnuje především obnově havarijního stavu střešního pláště a repasi okenních výplní. Část objektu byla také zobytněna. [7]
8/2011 Nový majitel se veřejnosti se rozhodl objekt zpřístupnit 27. srpna 2011. [4] [5]
2010 Stavební úpravy

V roce 2010 zámek zakoupil pan Oldřich Kilián.[1] „Vím, že celý objekt bude velice těžké obnovit, neboť nedostatek peněz má každý v této zemi. Budu spokojený, když se mi podaří dostat zámek z havarijního stavu, předejít dalšímu chátrání a na objektu nebudou páchány další škody. Rád bych zámek otevřel pro veřejnost a zpřístupnil ho, aby z něj měly užitek také další generace. Každé začátky jsou těžké a vím, že to vše nebude hned. Nebudu nikomu slibovat, že zámek opravím do původního stavu, ale budu mít dobrý pocit z toho, když budu vědět, že jsem udělal maximum pro jeho záchranu"[2]
2003 Prázdný

Zchátralý zámek se dostal do majetku obce Horní Libchava.[1]
1964 V roce 1964 získala objekt Československá lidová armáda a využívala jej až do roku 2003 ke skladovacím účelům.[1]
5/1958 Památkově chráněno od 3. 5. 1958. [3]
1948 Po skončení druhé světové války byl statek a zámek jako německý majetek opět zkonfiskován, tentokráte československým státem. V roce 1948 byl velkostatek Severočeské Stromovky v Horní Libchavě převzat do správy Státních statků a lesů, jehož ředitelství sídlilo v Zákupech. [1]
1943 Od r. 1943 až do osvobození patřil zámek k hospodářství SS, zvanému Malta.[1]
1939 Za okupace převzala zámek počátkem r. 1939 organizace Sächsische Bauernsiedlung a zřídila zde ubytovny pro Říšskou pracovní službu. [1]
1937 Senátor Josef Vraný zemřel v r. 1937 v Monte Carlo (zastřelil se před kasinem) a byl převezen do Horní Libchavy, kde byl s velkou pompou 7. dubna pohřben. Na jeho pohřbu byl přítomen generál Syrový, Hodža, Černý a další hosté vlády.[1]
1930 Po dvou majetkových transakcích se dostal v r. 1930 zbytkový statek o rozloze přes 700 ha i se zámkem do držení Severočeských stromovek, respektive do rukou agrárnického senátora Josefa Vraného jako hlavního člena této rodinné akciové společnosti. Ihned po změně majitele byly na zámku zahájeny rozsáhlé stavební úpravy, jejichž většinu prováděl českolipský stavitel architekt Josef Uhlíř. [1]
1925 Posledním zdejším velkopřevorem byl kníže Rudolf z Hardegu. Zámek byl vybaven skvostným nábytkem. Zejména rytířský sál, kde byly památky ze Svaté země a Malty - působiště rytířů. Vedle zámku byl vyhrazen útulek pro chudé a nemocné, o které se dle poslání řádu komenda starala. Za první pozemkové reformy řád panství prodal. Památky a obrazy související s maltézskými rytíři byly již v r. 1925 po odprodeji panství převezeny do Prahy do Velkopřevorského paláce.
[1]
1874 Řádovou komendou zůstala Libchava až do vzniku československého státu. Sídlili zde komtuři (rytíři – správci nejmenší sídelní jednotky řádu) vždy s několika rytíři, kteří vykonávali hospodářskou správu. Na zámek rád zajížděl zejména velký převor hrabě Othenio Lichnovský, který vládl českému veklopřevorství v letech 1874-1887. Ten také v osmdesátých letech provedl důkladnou obnovu zámku. Později sem také zajížděli i následní velkopřevoři Quido Thun Hohenstein a kníže Jindřich z Lichtensteina. [1]
1623 V r. 1623 koupil konfiskované panství za 26 958 kop Vilém Vratislav z Mitrovic, pozdější velkopřevor maltézského řádu. Jeho znak vytesaný v kameni zdobí jihovýchodní stěnu hornolibchavského zámku. V domnění, že může podle privilegia od generálního převora volně disponovat se statky získanými jinak než od řádu, odkázal Vilém Vratislav Horní Libchavu svému bratru Zdeňkovi, po němž se jí ujali i jeho synové. Na protest pozdějšího velkopřevora Tattenbacha byl však v r. 1653 Mitrovicův odkaz zrušen a libchavské panství bylo přiřknuto maltézskému řádu. [1]
1611 První pramenný doklad o zámku pochází až z roku 1611, z čehož lze usoudit, že zámek v Horní Libchavě byl postaven pravděpodobně v poslední čtvrtině 16. století, nejpozději na přelomu 16. a 17. století. V r. 1611 postoupil Jan z Vartemberka hornolibchavské panství své neteři Dorotě, provdané Berkové, která však již po třech letech prodala svůj statek Jindřichovi Pencíkovi z Pencíku. [1]
1574 Vznik

Jindřich z Vartenberka je považován za pravděpodobného zakladatele zámku v Horní Libchavě, který byl údajně postaven v roce 1574, což je nepotvrzené datum uváděné v četné literatuře Výstavbu zámku měl také připomínat pamětní kámen umístěný v jednom pokoji v prvním patře zámku, na kterém má být uveden rok 1593. Kámen je ale nezvěstný. [1]

Články

3. prosince 2021
PROPAMÁTKY - Obnova zámku v Horní Libchavě pokračuje
[8]
5. října 2021
PROPAMÁTKY - Trojice zámků na Českolipsku prochází náročnou obnovou
[7]
12. února 2012
Hornolibchavský zámek po letech ožívá - Českolipský deník
[2]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

19. července 2020
Autor externí galerie: Rendy
8. října 2016
Zámek Horní Libchava, 8.X.2016 – jokuce – album na Rajčeti
21. června 2016
Horní Libchava – Eva Kodešová – album na Rajčeti
11. června 2016
FIREWALKING Horní Libchava – laika-dy – album na Rajčeti
17. března 2015
2015 - Horní Libchava - zámek – Alena Wünschová Kratochvílová – album na Rajčeti
25. října 2014
Strašidla na zámku - Horní Libchava – maarsel – album na Rajčeti
15. prosince 2013
Horní Libchava – alby71 – album na Rajčeti
17. září 2013
zámek Horní Libchava (u České Lípy) – slavikbezruze – album na Rajčeti
10. listopadu 2012
zámek Horní Libchava a Svatomartinský jarmark – 1m-m – album na Rajčeti
24. března 2012
Zámek Horní Libchava – krtkoxs – album na Rajčeti
24. března 2012
2012_Zámek Horní Libchava – marmasa – album na Rajčeti
 
Před rekonstrukcí

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: Spirala, maricern aktualizováno: 14. prosince 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.