Hrad Vildštejn

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Hrad
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Pod Hradem 81
351 34 Skalná
Cheb
50° 10' 10.6'', 12° 21' 38.2''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Koncem první světové války koupil hrad Fridrich Adam Geipel z Aše, kterému byl po roce 1945 zkonfiskován. Poté byl osídlen rumuny, kteří spálili všechny dřevěné části a objekt zcela zdevastovali. Na část areálu bylo dokonce v 80.letech vydáno demoliční rozhodnutí a budova byla vymazána z katastru. Naštěstí totalitní líný dělník nikdy budovu fyzicky úplně neodstranil. V roce 1999 koupil hrad a zbytky zámku pan Miroslav Pumr. Za dva roky intenzivní obnovy byl hrad otevřen pro veřejnost. Zakladatelé hradu rod Nothaftů jej za úsilí povýšilí do šlechtického stavu s právem užívat titul rytíř.

Architektonický / technický popis

Původně románský hrad patřící do okruhu chebské štaufské hradní architektury. Byl vybudován na žulovém ostrohu na západní straně městečka nad údolím potoka. Od městečka je oddělen příkopem. Sestává se z předhradí (tzv. Nový zámek) a z vnitřního hradu, odděleného od předhradí příkopem s kamenným mostem. Vnitřní hrad je budova vystavěná na nepravidelném půdorysu čtyřúhelníku. Ve východním čele je vjezd. Z původní stavby hradu je zachována jen část severní, s částí věže a kaplí. Jihozápadní nároží je vystavěno nově ze starého materiálu jako např. čedičových kvádrů. V předhradí je “Nový zámek”, který je od hradu oddělený malým dvorem. [2]

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
31.12.2019 Festival Silvestr 2019 Další odkaz
22.02.2020 Ostatní Slet upírů na hradě Vildštejn Další odkaz
07.03.2020 Ostatní Retro zábava u příležitosti MDŽ Další odkaz
18.06 - 19.06.2021 Festival Vildštejnský slunovrat Další odkaz

Časová osa

2018 Používaný

Hradní budova je celá zrekonstruována. Je v ní muzeum hradu, středověká hodovna, královský sál, obřadní síň a muzeum hasičské techniky. Zámecká novější budova dnes nabízí prohlídku středověké kovárny, vězení i muzeum vězeňství na Vildštejně. Její rekonstrukce dále pokračují.[1]
2001 Používaný

Za dva roky intenzivní obnovy byl hrad otevřen pro veřejnost. Zakladatelé tohoto hradu rod Nothaftů jej za toto úsilí nechali povýšit do šlechtického stavu s právem užívat titul rytíř.[1]
1999 Stavební úpravy

V roce 1999 koupil hrad a zbytky zámku pan Miroslav Pumr. [1]
1980 Prázdný

V osmdesátých létech objevil ruiny hradu pan Zdeněk Buchtele, dal dohromady partu nadšenců a s finanční podporou státu se mu podařilo chátrání hradu zastavit. Na zámeckou budovu bylo dokonce v osmdesátých letech vydáno demoliční rozhodnutí a budova byla vymazána z katastru nemovitostí. Naštěstí totalitní líný dělník nikdy budovu fyzicky úplně neodstranil.
5/1958 Prázdný

Památkově chráněno - hrad a zámek. Nabytí právní moci: 22. 10. 1963.
1951 Od roku 1951 byl objekt v majetku státních statků a posléze města Skalná. Hrad i zámek byl totálně zdevastován a s následnou úplnou absenci údržby téměř zničen. [1]
1950 Prázdný

V roce 1950 byl zrušen okresní soud, zámek byl osídlen rumunskými reemigranty, kteří spálili všechny dřevěné části a oba objekty zcela zdevastovali.[1]
1945 V roce 1945 Fridrichu Adamovi hrad i zámek zkonfiskoval stát. [1]
1918 Koncem první světové války koupil hrad Fridrich Adam Geipel. [1]
1850 Když byl na Vildštejně roku 1850 založen okresní soud , pronajmul rytíř Osvald Wilhelm z Hemfeldu soudu kromě zámku i budovu hradu a sladovna tím byla záhy zrušena.[1]
1840 Stavební úpravy

Asi ve čtyřicátých letech 19 století nechali Wilhelmové adaptovat hrad na sladovnu pivovaru.[1]
1818 Prázdný

V roce 1818 městečko Vildstejn (Skalná) vyhořelo a požárem byly postiženy zámecká i hradní budova.[1]
1799 Trautenberkové drželi panství do r. 1799, kdy hrad koupil rytíř Jan Jiří Wilhelm von Helmfeld za 160 000 Guldenu , rod jej vlastnil do roku 1884, kdy jej koupil baron Engerhardt Wolkenstein-Trostburg za 400 000 Guldenu. [1]
1783 Stavební úpravy

Stavbou zámecké budovy ve slohu barokního klasicismu kolem roku 1783 přestal hrad sloužit jako šlechtické sídlo. [1]
1614 Zadlužené panství koupil za 18 000 chebských zlatých Zikmund Abrahám z Trautenberka. Tomuto rodu zůstal hrad bezmála 200 let. Trautemberkové měli spory zase s poddanými, jimž ukládali nadměrné roboty, i s městem Chebem, které nechtělo trpět vaření piva ve Vildštejně. Spor vyvrcholil označením jedné z dcer z rodu Trautenberků za domnělou čarodějnici, které tímto hrozilo upálení a následné zabrání rodových majetků. Dcera nebyla nikdy nalezena a ani upálena. Z této doby pochází ostatky nalezené zazděné na hradě. Že by se jednalo právě o její ostatky?[1]
1596 Při druhé výpravě proti Vildštejnu roku 1596 byl Kašpar Viršperk zajat a uvězněn nejprve v Chebu a potom v Bílé věži na Pražském hradě. Byl odsouzen k pokutě 6000 Guldenů (zlatých) a ke konfiskaci majetku; tamtéž i zemřel v r. 1607.[1]
1561 Volf z Viršperku zemřel v r. 1561. Jeho syn Volf Adam byl už v r. 1568 stižen chebskou klatbou pro vraždu Vildstejnského rychtáře. O rok později zavraždil Kašpar Viršperk svého bratrance Abraháma ze Starého Rybníka. Brzy po požáru Vildštejna zavraždil Bartl Viršperk svého příbuzného Volfa Kryštofa a pana Lamingena. Řada jiných krvavých zločinů vyvolala dvě nové výpravy proti Vildštejnu (1579 a 1596). [1]
1539 Spory Viršprků vyvolaly už v r. 1539 výpravu proti Vildštejnu pro neshody mezi chebskými cechy a Viršperky. V krvavé bitce pod hradem byli mistři se svými lidmi a s chebským soudním vykonavatelem zahnáni střelbou. Přesto byl Volf z Viršperku roku 1546-1547 chebským královským purkrabím a markrabským správcem na Hohenberku (v dnešním Bavorsku). [1]
1531 Jeroným Šlik hrad roku 1531 prodal Wolfovi z Viršperka, jehož rod zde vládl až do r. 1596. Viršperkové byli prchliví a suroví a jejich vláda byla plná velkých a často krvavých sporů s městem Chebem i ostatními sousedy, ba mnohdy i s vlastními příbuznými.[1]
1522 Roku 1522 hrad opět padl do držení rodu Šliků a to, když jej vyženil Jeroným Šlik.[1]
1452 Pro odboj proti českému králi v roce 1452 vypálilo hrad vojsko Jiřího z Poděbrad. [1]
1419 Za husitských válek (1419 – 1434) získali hrad Šlikové, ale posléze jej prodal Albrecht Šlik Nikolajovi Gummerauerovi. Tento rod pak vlastnil hrad téměř sto let. [1]
1375 Od roku 1375 se stali majiteli hradu rytíři Zikmund a Pavel Frankengrünerové.[1]
1362 V roce 1362 hrad udělil císař Karel IV panství v léno rytířům Walterovi a Rudolfovi z Ramberka. [1]
1299 V letech 1299 až 1362 byl hrad v držení rodu Rábů z Mechelsgrünu.[1]
1298 V majetku Nothaftů byl hrad do roku 1298, kdy na jeden rok zastavil hrad Waldsaskému klášteru Elgelhart Nothaft z Vildštejna. [1]
1295 Roku 1295 je zmiňován ještě Engelhard Nothaft z Vildštejna se svým synem Adalbertem Nothaftem z Falknova (Sokolov), který byl římským ministeriálem.[1]
1225 Vznik

První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1225, kdy se jeho jméno objevuje v přídomku jedné z větví rodu Nothaftů, který patřil mezi přední šlechtické rody Chebska. V té době hrad ale již stál, přesné datum kdy vznikl není znám, má se za to, že to bylo kolem roku 1166 a to stanoveným rozborem dochovaných původních částí hradu. [1]

Články

22. květen 2001
Hrad Vildštejn otevírá brány

Knihy

Externí galerie (foto / video)

10. července 2020
Autor externí galerie: Rendy
14. září 2018
Aristokrat club

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: maricern aktualizováno: 28. listopadu 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.