Kovárna Obří důl

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Venkovský dům
Stav: Zaniklý
Adresa mapa
Pec pod Sněžkou
542 21 Pec pod Sněžkou
Trutnov
50° 43' 40.3'', 15° 43' 54.3''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Bouda Kovárna, která po 2. světové válce krátce nesla jméno Na Kovárně, se původně jmenovala Bergschmiede. Její existence úzce souvisí se skutečností, že Obří důl byl jednou z nejvýznamnějších lokalit důlního podnikání v Krkonoších. Pravděpodobně již Vlaši – italští hledači drahých kamenů – při svých toulkách objevili v Obřím dole cenná rudní ložiska. První kutači se tu objevili už kolem roku 1500. Nejvýznamnější osobnost důlního podnikání v historii Krkonoš, zakladatel města Vrchlabí Korutanec Kryštof z Gendorfu, zde intenzívně doloval kolem poloviny 16. století, kdy tady fungovalo sedm šachet a pět kutišť. Těžba pokračovala i o století později, kdy kutiště patřila Jakubu de Wagi. Dobývaly se zde arzenopyrit, chalkopyrit, pyrhotin a další rudy, z nichž se získávaly měď, arzen a síra. Důlní díla se soustřeďovala v oblasti Rudného potoka a Rudníku.

Časová osa

2018 Zaniklý

Na jejím místě najdeme malé vyhlídkové a odpočinkové místo, nedaleko odtud je vstup do bývalých dolů, kam je možno se v omezeném počtu, v létě a s průvodcem podívat.[1]
1979 Zaniklý

Správa KRNAP neměla dostatek finančních prostředků na její řádnou údržbu, a tak byla bouda roku 1979 zbourána.[1]
1966 Používaný

V roce 1966 ji převzala Správa KRNAP, která ji upravila pro potřeby vědecko-výzkumné činnosti. [1]
1959 Prázdný

Po odchodu horníků roku 1959 bouda začala chátrat.[1]
1957 Používaný

Původní stará část boudy vyhořela roku 1957. [1]
1945 Používaný

Po válce se národním správcem objektu stal Leopold Pick. V padesátých letech proběhly v okolí boudy průzkumné těžební práce, mimo jiné se tu také hledal uran. Bouda v tu dobu sloužila jako ubytovna pro horníky. [1]
1930 Používaný

Mitlöhner se roku 1930 pokusil těžit scheelit neboli wolframan vápenatý, minerál, který je důležitou wolframovou rudou. Mitlöhner vlastnil také sbírku místních minerálů, kterou hostům rád ukazoval.[1]
1927 V rekonstrukci

Bouda se posléze dostala do rukou havíře Josefa Mitlöhnera. V roce 1927 ji z gruntu přestavěl na skutečný hostinský podnik. Z původní dílny se stala kuchyně, ve zbytku staré budovy sídlil majitel. [1]
1918 Používaný

Dědicové Ruflera z Vratislavi vše prodali roku 1918 vídeňské firmě G. T. Petzhold. V té době byla šachta pod Kovárnou hluboká 142 metrů a sahala téměř 25 metrů pod hladinu řeky Úpy.[1]
1914 Používaný

Během první světové války se vojenská správa pokusila obnovit dolování, po roce se však důl znovu uzavřel z důvodu nerentability.[1]
1890 Používaný

I když se předpokládal další rozvoj dolování, těžba začala naopak upadat. Ke krátkému obratu došlo v souvislosti se založením podniku pro zpracování arsenových a měděných rud v Peci
pod Sněžkou začátkem 19. století. Firma patřila nejprve Ignáci Loubalovi, poté F. Winklerovi a nakonec Ruflerovi z Vratislavi, na jehož dědice majetek, včetně Kovárny, přešel v roce 1890. [1]
1857 V rekonstrukci

Těžba ve zdejších štolách skončila už roku 1857. Bouda Kovárna byla upravena pro poskytování pohostinských služeb, na jejím štítu se skvěl nápis „Bergschmiede Gast und Weinhaus“. Pro turisty, kteří stoupali Obřím dolem k Obří boudě na Sněžku po Kavinově stezce, představovala vítané odpočinkové místo přímo lákající k menšímu či většímu občerstvení. K boudě přistavěli prosklenou verandu, prostranství kolem bylo upraveno a vybaveno stolky s lavičkami. Přístupná část šachty se využívala místo sklepa. [1]
1568 Vznik

Předpokládá se, že Kovárna vznikla v době před rokem 1568, kdy ji už vidíme zakreslenou nad ústím jedné z šachet na mapě z uvedeného roku. Jednalo se zřejmě o typickou důlní kovárnu s měchy a kovadlinou, ve které se ostřily hornické nástroje a opravovaly se důlní stroje i zařízení. Asi pětadvacet metrů pod kovárnou ústila ve svahu štola Barbora, u níž stála ještě v polovině 18. století další budova, asi cáchovna. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy (Radomír Kočí) aktualizováno: 19. prosince 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.