Zámek Olešná

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
část obce Olešná 1
26901 Rakovník 1
Rakovník
50° 7' 48.5'', 13° 41' 49.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Bobran Kinga Katarzyna (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Architektonický / technický popis

Barokní zámek vznikl ve 2. pol. 18. stol. přestavbou renes. zámku a pův. tvrze. Částečně zůstala dochována vnitřní výzdoba. [3] Zámeckou budovu původně obklopoval rozsáhlý areál, jehož součástí byl francouzský park, zahrady, sady, ohrada pro výcvik koní a hospodářské budovy.[2]

Barokní zámek s vysokou mansardovou střechou vznikl přestavbou renesančního objektu. Je obklopen parkem a hospodářským dvorem se zčásti dochovanými hospodářskými budovami, částečně modernizovanými. Dnešní areál sestává z vlastní zámecké budovy, umístěné na nízké terase přibližně uprostřed velkého dvora, vymezeného čtyřmi neuzavřenými křídly hospodářských budov. Z původního rozsahu hospodářského dvora se dochovaly jenom menší nesouvislé části. Některé objekty byly buď zcela přestavěny, nebo zbořeny a nahrazeny novými budovami. Kulturní památka - havarijní stav. [1]

Časová osa

2018 Prázdný

Kvůli soudním sporům je zámek UZAVŘEN. [4]
12/2016 Prázdný

Manželé Zálešákovi se soudí s majiteli - do zámku ivestovali čas a peníze. Když přišli, nefungovala v zámku voda, elektřina, vytápění, byt byl neobyvatelný, všude byla spousta odpadu, dovnitř zatékalo, park byl zarostlý. Po investování nemalého času a peněz nechtějí jen tak bez náhrady odejít, přišli by také o rezervační poplatek 280 tisíc. K tomu všemu na ně k kvůli soudnímu vystěhování uvalena exekuce. Právně není vše uzavřeno, rozřešení je na soudu.[8]
2016 Problémy kolem zámku pokračují. Manželé Zálešákovi, kteří projevili zájem o koupi, nikdy nebyli majiteli zámku. Projevili pouze zájem o koupi, složili minimální zálohu, nastěhovali se a skutečnou kupní cenu nebyli schopni zaplatit. Po složitých vyjednáváních a jejich neustálých slibech o tom, že již našli bohatého sponzora, došla po dlouhé době skutečným majitelům trpělivost a nyní probíhá soudní exekuce na jejich vystěhování.[3] - z dostupných zdrojů bohužel není možno posoudit, na které straně je pravda a osud zámku je nejasný.
2/2014 Koncem února zemřela jedna ze spolumajitelek zámku a začalo se řešit dědické řízení, na zámku se objevila nová exekuce, problémy s koupí a převodem na nové zájemce pokračují. [5]
1/2014 K výmazu exekuce z katastru nemovitostí, která byla překážkou prodeje došlo v lednu 2014. Manželé Zálešákovi přišli o původního investora a povedlo se jim údajně získat jiného. [5]
Zámek zahájil turistickou sezonu. [10]
11/2013 V rekonstrukci

Zámek Olešná byl po 20 letech otevřen veřejnosti - novou majitelkou se měla stát Martina Kříčková. Podle hrubých odhadů budou stát opravy 50 až 100 milionů korun. „Část místností chce můj druh opravit do jara a otevřít je natrvalo veřejnosti, upozornila Martina Kříčková".[7]
9/2013 V rekonstrukci

Opuštěný a zdevastovaný zámek se na podzim r. 2013 dostal šanci na záchranu, zájem o jeho koupi projevili mladí manželé Martina a Pavel Zálešákovi, kteří jej také začali opravovat, v září byl zámek dokonce prvně zpřístupněn veřejnosti. [3] Dne 24. 9. 2013 byla uzavřená kupní smlouva za 5 766 752 korun, na majetek však byla vázána exekuce a původní investor od plánu ustoupil.[5]
Roku 2013 se zchátralý zámek pokusili koupit manželé Zálešákovi a krátce ho zpřístupnili veřejnosti. Nepodařilo se jim zaplatit plnou prodejní cenu, dostali se do sporu s majiteli, a zámek byl znovu uzavřen.[2]
1989 Po r. 1989 byl v restituci vrácen potomkům posledních majitelů a zůstal bez využití. [3]
Zámek v Olešné byl v 90. letech vrácen v restituci rodině Gallerů. Majetek vlastnilo několik dědiců posledního zámeckého majitele, žádný z nich se do Olešné nepřistěhoval a zámek zůstal poté, co ho opustila Strojní traktorová stanice, prázdný. Několik let byl na prodej a bez pravidelné údržby chátral. Spoustu škod napáchali i zloději a vandalové. [8]
5/1958 Památkově chráněno od 3. 5. 1958.[1]
1945 Po druhé světové válce byl zámecký areál upraven pro potřeby Strojní a traktorové stanice Rakovník.[2]
1918 Po roce 1918 zámek převzalo město Rakovník. [2]
1838 Roku 1838 Olešnou koupil Karel Egon II. z Fürstenbergu, který zámek začal využívat jen k hospodářským účelům. Sloužil jako skladiště chmele nebo jako ubytovna zaměstnanců. [2]
1838 Od r. 1838, kdy jej získali Fürstenbergové, začal však chátrat, protože byl používán jen jako ubytovna a skladiště. Přesto se v něm dochovaly pozůstatky honosné výzdoby, např. sál s freskami.[3]
1750 Používaný

V letech 1750-1760 zahájila hraběnka Maria Anna von Mollart jeho úpravu do barokní podoby podle vzoru zámku v Schönbrunnu, přestavbu po její smrti dokončil její manžel hrabě Johann Stephan Meraviglia-Crivelli. [3]
1668 Roku 1668 prodala Anna Kateřina zámek hraběnce Anně Zuzaně Khunové z Lichtenberka, rozené z Meggau. Po ní se majitelkou stala Lidmila Cellerová. Její manžel Matěj Leopold z Rosenfeldu, hejtman rakovnického kraje, Olešnou vyměnil za Zduchovice s Janem Františkem z Kaiserštejna.[2]
1659 Anna Kateřina Olešnou vyměnila se svým manželem Kryštofem Jaroslavem Krakovským z Kolovrat za polovinu panství Šípy. Před manželovou smrtí v roce 1659 však získala Olešnou zpět. Další majitelé se často střídali. Do dějin zámku se výrazněji zapsal až hrabě Jan Štěpán Meraviglia Grivelli, který ho nechal barokně přestavět.[[2]
1631 Používaný

Lidmila žila na zámku se svým druhým manželem Janem Bedřichem Cukrem z Tamfeldu až do roku 1631, kdy jej předala dceři Anně Kateřině. [2]
1616 Používaný

Panství po Janu Šlovském zdědili synové Jiří a Kryštof Šlovští ze Šlovic. Kryštof svého bratra přežil o deset let a majetek zdědil jeho syn Adam Šlovský, který se oženil s Kateřinou Rozálií z Renšperka a Držkovic. Adam zemřel bez potomků v roce 1616 a po vdově panství převzala Adamova sestra Lidmila provdaná za Adama Kaplíře ze Sulevic. [2]
1548 Používaný

Jan Šlovský panství roku 1548 rozšířil o Přílepy a později také o Svojetín, Veclov a další vesnice.[3] Kromě toho přestavil tvrz v Olešné na renesanční zámek.[2]
1530 Používaný

Od jeho synů Jiřího Birka - Jiříka a Václava - ji před rokem 1529 (nebo v roce 1530[2]) koupil Jan Šlovský ze Šlovic. Obchod potvrdil král Ferdinand I. [2]
Původní tvrz byla po r. 1530 Šlovskými ze Šlovic přestavěna na renesanční zámek. [3]
1507 Vznik

V Olešné r. 1507 Jiřík Birka založil tvrz zvanou Oleška.[3]

Článek

17. listopadu 2013
Nová majitelka zámku Olešná se práce ani těžkostí nebojí - Deník.cz
[9]
11. listopadu 2013
Zámek Olešná byl po dvaceti letech zpřístupněn veřejnosti - Deník.cz
[7]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

 
Zámek Olešná u Rakovníka - Hon za pokladem 2014
24. dubna 2016
olesna – Lotus Esprit – album na Rajčeti

Odkazy

Facebook

Majitelé nemovitosti

20. prosince 2018
Bobran Kinga Katarzyna
Na Kocourkách 30/10, Střešovice, 16900 Praha 6

Panorama

Mapa

Autor karty Spirala (Ivona Šuchmannová) aktualizováno: 20. prosince 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.