Dům Zaorálek

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Vila
Stav: Používaný
Adresa mapa
Na Ostrohu 1708/54
16000 Praha 6
Hlavní město Praha
50° 6' 55.7'', 14° 23' 8.2''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Uxa Lukáš (katastr)
Architekt: Žák Ladislav

Doplňující informace

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice má skeletovou konstrukci, je jednopatrový, krytý nepřístupnou plochou střechou. Funkci solária tak přebírá výrazná terasa doprovázená betonovým pásem, prodlužující obdélný charakter stavby. Hlavní fasáda je rozdělena do čtyř os s téměř souvislými pásy velkých oken. V zahradě se zachovala pískovcová socha ležící ženy v nadživotní velikosti od nezjištěného autora. [2] Stavitelem je firma MOK, na plánech je též podepsán stavbyvedoucí Jiří Palička. Třetí rodinný dům, navržený architektem Ladislavem Žákem, v němž vyvrcholilo jeho úsilí o standardní řešení, tedy typ použitelný i jako jedna obytná buňka obytného bloku. Konstrukčně je stavba železobetonovým skeletem s výplňovým zdivem s tvárnicemi Petráš, izolace jsou provedeny z korku a heraklitu. Světlé výšky hospodářských a komunikačních prostor jsou 230 cm, zatímco u obytných prostor 260 cm, čehož je využito k výškové diferenciaci obytného prostoru. Podélný půdorys je orientovaný k jihu, má v přízemí podélnou obytnou místnost, která ve zvýšené části (o 30 cm) obsahuje pracovní kout, ve snížené části vlastní obývací pokoj a krytou terasu. V prvním patře jsou k jihu orientovány tři kabinové ložnice s vestavěnými skříněmi a prostorná koupelna, z níž je přístupná otevřená, oproti přízemí krakorcovitě vysazená otevřená terasa, ukončená betonovým rámem. Hugo Zaorálek působil jako sekční šéf na Ministerstvu vnitra. V roce 1968 jeho žena s dcerou a jejím manželem a synem emigrovali do Mnichova. V roce 1968 se do vily nastěhoval tehdejší místopředseda vlády Bohumil Šimon, který nechal dům od Ladislava Žáka necitlivě upravit. [3]

Časová osa

2019 Používaný

Majitelem vily je pan Uxa Lukáš, který je majitelem i vedlejší vily čp. 1709.
2010 V rekonstrukci

Vilu koupil nový majitel a ihned v ní provedl blíže neznámé úpravy. Rekonstrukce v letech 2010–2012 byla provedena bez stavebního povolení. ale nová oprava pravděpodobně vile prospěla. Byl zahlouben vjezd do garáže a vyměněna vjezdová vrata.
11/1993 Používaný

Vila je památkově chráněná v rámci památkové zóny
7/1986 Používaný

Majitelem je 30.7.1986 Ing. Josef Šimon.
1971 V rekonstrukci

V roce 1971 vilu odkoupil náměstek předsedy vlády Josef Šimon a provedl ve vile rozsáhlé úpravy – byly zazděny obě terasy, přepaženy místnosti. Radikální přestavba zcela popřela původní charakter domu. Byla sice provedena se souhlasem památkářů, ale udělení souhlasu bylo pravděpodobně dáno postavením majitele.
1932 Vznik

Pro Hugo Zaorálka, sekčního šéfa ministerstva školství, navrhl architekt Ladislav Žák. Stavební povolení bylo vydáno 23.6.1932 a kolaudace se uskutečnila 27.10.32. Stavbu prováděla firma MOK za stavbyvedoucího Jiřího Paličky. [2] Původně však stavbu navrhl Jaromír Krejcar, ale jeho návrh nebyl realizován. V zahradě se zachovala pískovcová socha ležící ženy v nadživotní velikosti od nezjištěného autora.

Články

Knihy

 
Ulrich, Šlapeta, Knížková, 2013. Slavné vily Prahy 6 - Osada BABA 1932 - 1936. Foibos, 1. vydání
[3]
 
Vlček Pavel a kolektiv, 2012. Umělecké památky Prahy. Akademia, 1. vydání
[2]
Díl A - L; strana 311

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

11. ledna 2019
Uxa Lukáš

Mapa

Autor karty pe.zeman (Petr Zeman) aktualizováno: 9. květen 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.