Vila Glücklich

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Vila
Stav: Používaný
Adresa mapa
Na Babě 1798/2
16000 Praha 6
Hlavní město Praha
50° 6' 55.9'', 14° 23' 14.7''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: Gočár Josef

Doplňující informace

Josef Gočár navrhl univerzitnímu profesoru Glücklichovi rozlehlejší vilu, kombinující železobetonovou konstrukci skeletu a podélné nosné zdivo. Jsou-li sloupy konstrukce viditelné, pak mají kruhový profil. Podélná půdorysná koncepce zaujme hned z několika důvodů. Dominuje jí střední obytná hala s trojramnenným schodištěm do patra - pojatá jako kontinuální prostor. Po jejich stranách jsou symetricky umístěny jídelna a ateliér. Ačkoliv střední hala s jídelnou tvoří kontinuální celek, rozdělený posuvnou stěnou, a ateliér je oddělen, vnějškově jsou dispoziční vztahy vyjádřeny odlišně. Fasáda naopak zdůrazňuje kontinuální pásové okno spojující halu s ateliérem, zatímco jídelna je vizuálně oddělena cihelným pilířem. Efekt kontinuity je ještě zvýrazněn okenním nárožím, za nímž se skrývá kruhový sloup nosné konstrukce. Obdobná diskontinuita se objevuje i u ložnic v patře. Výrazným prvkem domu jsou také střešní železobetonové markýzy, podpírané opět Considerovými sloupy, a venkovní samostatné jednoramenné schodiště s plným zábradlím. Výtvarně i funkčně spojuje první patro (přes šatnu) s horní terasou, vzdáleně připomíná kompoziční hru Le Corbussiera na domech Cité Frugés, v Pessac u Bordeaux. Garáž, stejně jako vstup jsou orientovány z východní strany a opět je zvýrazňuje mohutná železobetonová markýza. Rekonstrukci projektují arch. Milan Hakl, Rostislav Žďánský a Jana Kačenová, provádí stavební firma W-komplet spol. s.r.o. V roce 2011 bylo započatá obnova střešního pláště, aby se zamezilo dalšímu zatékání do objektu.228 Bylo provedeno detailní zaměření a průzkum oken, dveří a dochovaných prvků. Nálezovou zprávu vypracoval restaurátor V. Adámek. Profesor PH.Dr Julius Glüklich (1876 - 1950) se narodil 10. května 1876 v Březových Horách u Příbrami. V letech 1888 - 1895 studoval na příbramském c.k. reálném a vyšším gymnáziu. V devatenácti letech odjel do Prahy a zapsal se na historii a filozofii u Jaroslava Golla a Tomáše G. Masaryka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1900 úspěšně složil religiózní zkoušky z historie, o pár dnů později získal také doktorát z filozofie. Postupně působil jako středoškolský učitel dějepisu a zeměpisu na gymnáziích a reálkách v Havlíčkově Brodě, Českých Budějovicích a v Praze. V roce 1906 získal titul profesora a v roce 1911 se stal docentem rakouských dějin - komisi předložil práci o historických dílech Václava Budovce z Budova. Zásadní zlom v jeho kariéře přišel v roce 1920, kdy byl jmenován jedním ze tří profesorů historického semináře Filozofické fakulty na nově založené Masarykově univerzitě v Brně. Julius Glücklich se tak na řadu let usadil s manželkou Bohumilou (roz. Lešovskou) a dcerou Milinou v moravské metropoli. V této době zároveň jezdil učit na Komenského univerzitu v Bratislavě. Do Prahy se celá rodina vrátila až v září 1934, kdy se nastěhovali do nově postavené vily na Babě. Na konci června 1939, z důvodu vyostřující se politické situace v protektorátu Čechy a Morava, Julius Glücklich raději odešel do předčasné penze. Kvůli svému židovskému původu, navzdory skutečnosti, že se od roku 1898 hlásil k evangelické víře, byl na začátku čtyřicátých let vyloučen z České akademie věd a umění, i z Královské české společnosti nauk. Navíc mu byl odepřen přístup do archivů a vědeckých knihoven. Tento zákon se mu na chvíli podařilo obcházet tím, že si knihy i dokumenty nechával posílat přímo do bytu na Babě, ale nakonec jej udal týdeník Árijský boj. před deportací do koncentračního tábora Julia Glücklicha ochránilo jeho smíšené manželství. Perzekuce se však stupňovala a v roce 1943 se rodina musela vystěhovat, zatímco jejich vilu na Babě obsadili Němci. Po osvobození začal prof. Glücklich opět pracovat na brněnské Masarykově univerzitě a v roce 1947 se stal čestným profesorem Univerzity Palackého v Olomouci, kde přednášel v historickém semináři až do své smrti v září 1950. [3]

Časová osa

2018 Používaný

Majitelem vily je Martin Frývaldský-Betinský, který je jednatelem společnosti Warhorse Studios s.r.o. (do července 2014 Prague Game Studios s.r.o.), což je české vývojářské studio zabývající se tvorbou počítačových her. V roce 2018 studio po několikaletém vývoji vydalo počítačovou hru a jednu z nejlépe hodnocených open-world RPG poslední doby s názvem Kingdom Come: Deliverance. [2]
2009 V rekonstrukci

Vila mění majitele a začíná rekonstrukce objektu pod vedením architektů Milanem Haklem a Rostislavem Žďánským z ateliéru 4DS.
Novým majitelem se stává: Martin Frývaldský-Betinský. který je managerem herního byznysu Zdeňka Bakaly.
11/1993 Používaný

Vila je památkově chráněná v rámci památkové zóny
7/1986 Používaný

Dne 30.7.1986 je majitelem Miloš Faltus
1934 Vznik

Vilu pro profesora Masarykovy univerzity Julia Glücklicha navrhuje Josef Gočár, vilu postavil Jan Ležal. Rodině prof. Glücklicha patřila vila až do roku 2009, přičemž v něm nebyly provedeny prakticky žádné zásahy, ale také nebyl příliš udržován. Se svoji zastavěnou plochou 138 m² se jedná o druhou nejrozsáhlejší vilu v osadě.

Články

Knihy

 
Ulrich, Šlapeta, Knížková, 2013. Slavné vily Prahy 6 - Osada BABA 1932 - 1936. Foibos, 1. vydání
[3]

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty pe.zeman (Petr Zeman) aktualizováno: 9. květen 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.