Hendlův dvůr

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Bytový dům
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
U Matěje 24/5
16000 Praha 6
Hlavní město Praha
50° 6' 48.4'', 14° 22' 46.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Dnešní areál Hendlova dvora se skládá z několika odlišných budov, které mají dokonce vlastní popisná čísla. Na jihu je budova č.p. 152, která byla přestavěna v roce 1882. Do začátku 21. století sloužila jako hostinec U Matěje. Další budova, která má č.p. 23 a přiléhá k budově hostince byla původně hospodářskou částí, později byla upravena na kanceláře - jedná se budovu ve tvaru L. Poslední - v severní budově s č.p. 24 byl původní hostinec. Podle historiků byla tato budova vybudována ve třech etapách - nejstarší - barokní je část u vjezdu do dvora, nárožní část je o něco mladší a nejmladší je severní křídlo [1]

Časová osa

2020 Používaný

Dům je v majetku majitelů jednotlivých bytů.
2015 V rekonstrukci

V roce 2015 areál areál na rezidenční bydlení přestavuje společnost Skanska.
1979 Používaný

V letech 1974-79 byla rekonstruována budova čp. 152 a budova čp. 24, přiléhající k cestě ke kostelu sv. Matěje. Došlo k výměně stropní konstrukce a některých krovů. [1]
5/1958 Používaný

Dům je památkově chráněný od 3.5.1958
1948 Používaný

Po roce 1948 přešel dvorec do vlastnictví národního podniku Keramoprojekt, který provedl v objektu rozsáhlé zásahy [1]
1942 V rekonstrukci

Obnova zřícené klenby byla provedena v letech 1941-42 podle projektu Václava Suka. [1]
1939 K záchraně

V roce 1939 zde došlo ke zřícení části klenby [1]
1882 V rekonstrukci

V roce 1882 nechal Hendl nově postavit dům č.p. 152, který fungoval jako nový hostinec. Kromě hostince zde byla v pronájmu někdy také škola a hrálo se zde ochotnické divadlo [1]
1850 Používaný

Kolem roku 1850 přechází dům do vlastnictví Antonína Hendla, ten v roce 1880 zakládá opět krčmu
1803 V rekonstrukci

V roce 1803 zakoupila Šárecký dvůr baronka Antonie Skronská z Bydžova. Někdy před rokem 1815 nechala stavení opravit a přestavět, takže dvůr získal prakticky dnešní podobu. [1]
1728 Používaný

V 18. století byly postaveny nové budovy statku, dvě obytná a tři hospodářská stavení a špýchar a vznikl tak obdélníkový dvůr, otevřený na jihovýchod. Před statkem byla malá vodní nádrž. Dědici Ignáce Vratislava prodali v roce 1728 po částech - Krčmu, dvorec a pole o ploše 55 strychů koupil Kašpar Zachriáš Wussin, mědirytec a knihkupec. Ten již v té době vlastnil na Hanspaulce dvě vinice a v roce 1748 přikoupil ještě dva další viniční lisy. [1]
1713 Používaný

V roce 1713 měly pozemky výměru 79 strychů, podle soudobých pramenů se jednalo o výsadní krčmu, vinici, pole a pastvinu, které se nacházely na místě bývalých vinic proti kostelu. Josefínský katastr uvádí dům č.p. 71, hospodu č.p. 72, vinici, pole, pastvinu a háj, celková rozloha byla 46 jiter čtverečných sáhů [1]
11/1699 Používaný

24. 11. 1699 ho na základě tržní smlouvy od Ditrichových dědiců získal za 2 500 zlatých Ingnác Vratislav z Mitrovic. Nový majitel se zavázal, že bude v krčmě nadále čepovat proboštské pivo (gruntovním pánem byl probošt metropolitní kapituly) a slíbil, že zde nebude chovat více dobytka, než uživí louky nemovitosti [1]
11/1699 Používaný

24. 11. 1699 ho na základě tržní smlouvy od Ditrichových dědiců získal za 2 500 zlatých Ingnác Vratislav z Mitrovic. Nový majitel se zavázal, že bude v krčmě nadále čepovat proboštské pivo (gruntovním pánem byl probošt metropolitní kapituly) a slíbil, že zde nebude chovat více dobytka, než uživí louky nemovitosti [1]
1641 Používaný

Asi v roce 1641 přešel majetek na zetě Mariany - Martina Frauensteina, taktéž řezníka z Malé Strany. Ten ho prodal dalšímu malostranskému řezníkovi Valentinu Ditrichovi [1]
1624 Používaný

Po smrti Balcara Tyliše v roce 1624 se majetku ujala jeho manželka Mariana, která dále rozšířila hospodářství o další pronajaté pozemky a v té době už se o nemovitosti v pramenech mluví jako o dvoru [1]
1623 Používaný

Ještě v roce 1623 koupil nemovitost malostranský řezník Balcar Tyliš, který již v té době na Hanspaulce vlastnil několik vinic. [1]
1623 Používaný

v roce 1623 pak za 2 500 kop míšeňských grošů přikoupil i krčmu, pole, louky a vinice. Podle ceny domu se usuzuje, že se již tehdy muselo jednat o rozsáhlý a výstavný statek. Nový majitel ještě přikoupil vinice Fišlovku. [1] [1]
1621 Vznik

V roce 1621 koupil její zeť Linhart Švarcbart nejprve dům za 5 500 kop míšeňských grošů [1]
1620 Používaný

Další pozemky ještě přikoupila jeho vdova Kristina, takže v roce 1620 byla výměra 46 strychů [1]
1605 Používaný

Na konci 16. století zde hospodařil Jan Hermelín, měšťan z Malé Strany. V té době měl dvorec 17 strychů, velká část z toho byly vinice. Po něm zakoupil nemovitost Ondřej Koutek, měšťan a rychtář z Malé Strany, který dokoupil další pozemky a roku 1605 již měly pozemky 37 strychů. [1]
1559 Používaný

V letech 1559-1560 zde byl krčmářem Jan Chlum [1]
1551 Vznik

Hendlův dvůr stojí na místě staré Šárecké krčmy z 16. stoletím která je dokladovaná od roku 1551, V dnešní době se skládá z domů čp. 23, 24, a 152. Mezi jeho nejvýznamnější majitele patřili Vratislavové z Mitrovic [1]

Články

22. ledna 2019
Hendlův dvůr dýchá geniem loci a láká k modernímu bydlení - ČESKÉSTAVBY.cz
17. února 2015
Památný Hendlův dvůr přemění Skanska na 29 luxusních bytů - Deník.cz

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty pe.zeman (Petr Zeman) aktualizováno: 12. dubna 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.