Zámek Kvasiny

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
část obce Kvasiny 1
517 02 Kvasiny
Rychnov nad Kněžnou
50° 12' 24.2'', 16° 15' 3.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Zámek v roce 1927 koupil František Karel Janeček, vynálezce, podnikatel a také syn Františka Janečka, zakladatele zn. Jawa. Po 2 sv. válce přišlo období temna. V roce 1948 byl zámek znárodněn, vznikla v něm ubytovna zaměstnanců kvasinské automobilky, pak tu sídlil Ústav sociální péče pro mládež. Zničený zámek, s propadlými střechami, zničenými okny, zplesnivělými zdmi.. nejlépe dopadla kaple, která sloužila jako sklad pomočených matrací a nočníků, se po roce 1992 v restituci vrátil dědicům, kteří se pustili do záchrany, vznikla zde galerie, konají se zde koncerty, svatby atd.

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
29.06.2019 Festival II. ročník Půtových zámeckých slavností v Kvasinách FB událost
19.10.2019 Ostatní Mše posvícenská, 17 hod. v zámecké kapli Další odkaz
28.12.2019 Koncert Punčový koncert s Guitar Arte Trio J. Kaulferse Další odkaz
27.06.2020 Festival III. Půtovy zámecké slavnosti FB událost
14.06.2020 Ostatní 8. Zámecká neděle s auto-moto veterány FB událost
31.05.2020 Festival Dětský den s SHŠ Foltest na zámku Kvasiny FB událost
26.06.2021 Festival IV. Půtovy zámecké slavnosti Kvasiny 2021 FB událost
25.06.2022 Festival V. Půtovy zámecké slavnosti FB událost
12.06.2022 Ostatní 9.Zámecká neděle s auto-moto veterány FB událost

Časová osa

2017 Stavební úpravy

Vnučka Františka Karla Janečka Soňa Klímová se pustila do záchrany zámku. V hlavním křídle vznikla galerie, kde se koná několik výstav do roka, od tohoto roku lze navštívit i stálou expozici půvabných loutek a loutkového divadla. V opraveném loveckém sále se konají koncerty, svatby a společenské události na objednání. Zámecká kaple slouží pro mše a slavnostní příležitosti, na opravených unikátních varhanách hrají koncertní mistři varhaníci. [2]
1992 Prázdný

Zničený zámek se po roce 1992 v restituci vrátil dědicům Františka Karla Janečka. [2] V restitucích se majetek vrátil rodině Janečkových ve značně osekané podobě, automobily JAWA byly protiprávně sloučeny se zbrojovkami a znárodněny Benešovými dekrety, ačkoliv se na ně neměly vztahovat; rodině tím pádem připadly pouze lesy zdevastované kůrovcovými a větrnými kalamitami, rozpadlé hájovny a zdevastovaný a vybydlený zámek Kvasiny s propadlými střechami, zničenými okny, zplesnivělými zdmi.. nejlépe dopadla kaple, která sloužila jako sklad pomočených matrací a nočníků. [3]
1948 Používaný

Po válce přišlo období temna. V roce 1948 byl zámek znárodněn, vznikla v něm ubytovna zaměstnanců kvasinské automobilky, pak tu sídlil Ústav sociální péče pro mládež. [2]
1934 Používaný

Ve 30. letech Janečkové koupili licenci na auta a v létě 1934 zahájili prodej vozů Jawa 700, jejichž karosérie se vyráběly v Kvasinách. Už roku 1937 oslovili trh s nejlevnějším autem Jawa Minor. [1]
1928 Stavební úpravy

V letech 1928 - 1929 za Františka Karla Janečka byl postaven dům zahradníka napojený na skleníky táhnoucí se podél zdi od zimní zahrady. [3]
1927 Používaný

Pozoruhodnou osobností, jež spojila své jméno se zámkem v Kvasinách, byl František Karel Janeček, vynálezce, podnikatel a také syn Františka Janečka, zakladatele zn. Jawa, který v roce 1927 koupil větší část dědictví solnicko-kvasinského panství. Jeho snem byla výroba aut, a tak hledal místo vhodné pro stavbu továrny. Zaujaly ho zdejší rozlehlé pozemky směrem k Rychnovu nad Kněžnou, vhodné pro rozvoj území, navíc tu fungovalo i nádraží. [1]
1900 Stavební úpravy

Další, především interiérové úpravy provedl kolem roku 1900 majitel zámku Vilém Königswarter. Místnosti byly dekorovány v duchu pozdního historismu. V hale u schodiště a v loveckém sále bylo použito dřevěného obkladu. V hlavní budově byla zřízena kaple. Z této doby se dochovaly i parketové podlahy a pseudoslohová kachlová kamna. [1]
1874 Stavební úpravy

Za jednoho z dalších majitelů, Josefa Huppmanna de Valbela došlo k dalším zásahům do podoby zámku. V r.1874 byla nakoso k severozápadnímu nároží severního křídla přistavena pseudoslohová jednopatrová budova s tzv.loveckým sálem v přízemí a dvěma pokoji v patře. Současně vznikl i přístavek se schodištěm, který tuto stavbu propojil s oběma patry severního křídla. [1]
1850 Používaný

Někdy v 2.pol.19.st. byl park rozšířen severozápadním směrem k lesovně a vznikl tu i zahradní domek a elektrárna s hrázděnou konstrukcí stěn s cihelnými vyzdívkami. [1]
1824 Stavební úpravy

V r.1824 koupil panství Antonín Slivka ze Slivic, který zahájil úpravy a přestavbu zámku do pozdně klasicistního charakteru. Na hlavní budovu bylo nasazeno nízké druhé patro, nad východním a jižním křídlem byla vybudována půdní polopatra. Průčelí dostala strohý klasicistní ráz, zajímavým oživujícím motivem většiny fasád se stalo zmnožení okenních otvorů o další slepá okna zakrytá žaluziovými okenicemi. Na západní straně se k zámeckému komplexu připojoval nevelký přírodně krajinářský park, z jehož ohrazení se zachovala silně zchátralá zeď s půlkruhovou brankou. [1]
1786 Používaný

Poté, co byl řád karmelitánů po roce 1786 zrušen císařem Josefem II.,převzal správu panství náboženský fond a zámek i nadále sloužil jako kanceláře a úřednické byty. [1]
1700 Používaný

V roce 1700 bylo rozšířeno solnické panství, zvýšily se nároky na správu panství, a snad proto došlo k rozšíření původní nevelké tvrze na zámek. Byla vybudována dvě jednopatrová zámecká křídla, východní křídlo mělo při nádvoří chodbu, na niž navazovala dvě jednoramenná schodiště.Přízemí nových křídel bylo patrně opět celé klenuté, a sice valenými klenbami. Nejvýraznějším prvkem vcelku jednoduché architektury je vstupní portál průjezdu do nádvoří protínající nové jižní křídlo. V 2.pol.18.st.pravděpodobně vznikl západně od zámku zárodek nynějšího parku. [1]
1653 Stavební úpravy

Za majitelů, kteří Kvasiny vlastnili po r.1624 tvrz zchátrala tak, že její obvodové zdi musely být podepřeny řadami pilířů. Po roce 1653 přistoupili k opravě zpustlé tvrze tehdejší její majitelé, řád Bosých Karmelitánů z klášteru Panny Marie Vítězné v Praze. Tvrz sloužila karmelitánům jako kanceláře, byl zde byt správce panství a pobývali zde i pražští příslušníci kláštera. [1]
1624 Vznik

Původní kvasinskou tvrz založil patrně počátkem 17.století Bedřích mladší Vlkanovský z Vlkanova. Ten se již v r.1615 uvádí s přídomkem "na Kvasinách", výslovně je však tvrz připomenuta až roku 1624 v konfiskačním protokolu. Tvrz je popsána jako sídlo nové, kamenné,s klenutým spodním podlažím. Celá dispozice tvrze je nepochybně zachována v nejstarší části zámeckého komplexu - v hlavní jednopatrové zámecké budově.

Články

26. listopadu 2017
Co mají společného zámek Kvasiny a značka Jawa? Majitel panství tu začal s výrobou automobilů – Novinky.cz
[2]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

1927
Janeček Karel František
profil

Mapa

Autor karty Dodlov Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 7. prosince 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.