Bývalá toleranční modlitebna

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Městský dům
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Truhlářská 1113/8
11000 Praha 1
Hlavní město Praha
50° 5' 24.2'', 14° 25' 45.8''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Městská část Praha 1 (IČ 00063410) (katastr)
Majitel komunikuje
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Řadový dům, jednopatrový, hl. budova na nepravidelně kosoúhlém půdorysu, střechy valbová, pultová a ploché. Hl. průčelí nepravidelně devítiosá, rámovaná na obou koncích spárovanými lisenami, jinak kromě kordonů nečleněná. Ve 4. ose zleva přízemí se otevírá půloválem klenutý portál, jen s nízkou diamantovou bosáží v obdélném páskovém zarámování na výbězích záklenku. Okna 1. p. v plochých, úzkou páskou lemovaných šambránách. Korunní římsa jen mírně vysazena s plochým profilem. Dle literatury(nepřístupné):Podsklepení je neúplné, gotické sklepy jsou pod levou částí čelního křídla. Plochostropý, půloválně klenutým pasem předělený průjezd ústí stejně zaklenutým portálem do dvora. [5] Během restaurátorských průzkumů byly kromě malířské výzdoby bývalé modlitebny v 1. patře nalezeny barokní výmalby i v dalších místnostech a dva barokní obrazy na uliční fasádě domu včetně zbylých fragmentů jejich bohatě zdobených štukových rámů. Dodatečně byl odhalen renesanční dřevěný trámový strop ve  vstupních prostorech objektu. Součástí rekonstrukce byla i dostavba moderní schodišťové a výtahové věže pro zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží původního objektu na dvoře domu. Nově byl upravem i celý dvůr situovaný směrem k obchodnímu centru Palladium a byla doplněna zeleň. (zdroj: Informační prospekt vydaný Městskou částí Praha 1 pro Dny evropského dědictví 2022)

Časová osa

9/2022 Používaný

Ve zrekonstruovaném domě sídlí volnočasové vzdělávací zařízení - Středisko volného času Jednička.
6/2022 Stavební úpravy

Měšťanský dům v Truhlářské ulici čp. 8 je po celkové rekonstrukci zahrnující i obnovu střechy. Tu na bývalé evangelické modlitebně prováděla společnost A-Z Bau z Prahy. Objekt vznikl sloučením dvou až tří gotických domů. Později byl barokně a klasicistně přestavěn. V průběhu své historie se nazýval různě, například Na Skále, Na Pískách nebo dům Ratzenbeck. V domě býval dokonce taneční sál pro 300 lidí. R. 1784 dvoupodlažní dům koupili evangelíci a taneční sál v patře domu byl přeměněn na modlitebnu. [8]
5/2019 Prázdný

V Truhlářské ulici vznikne nové volnočasové centrum v Praze 1. Jednou z priorit MČ Praha 1 zařazené do projektu MAP II je totiž spojit záchranu historického domu s využitím pro potřeby dětí, mládeže a občanů Prahy 1.

MČ Praha 1 vyčlenila v rozpočtu na rok 2019 částku 45 mil. Kč na rekonstrukci historického objektu. Předpokládané celkové náklady činí cca 70 mil. Kč. V roce 2018 byl zpracován projekt na rekonstrukci Atelierem KAVA. [4]
5/2016 Prázdný

Synod Českobratrské církve evangelické podporuje iniciativu záchrany a nového využití objektu Truhlářská 8 v Praze 1 a jeho nové expozice dějin evangelictví v České republice. [2]
2014 Prázdný

Při prohlídce na místě samém v únoru 2014 jsme byli překvapeni, že dům dosud stojí. Objekt je neopraven, přízemí je z části využito komerčně, první patro a půda jsou prázdné, neužívané. Pozoruhodné je, že hmota domu a fasáda do ulice Truhlářské zůstaly při porovnání s rytinou z roku 1861 téměř nezměněny, je dochována i pavlač směrem do dvora. Některé dveře a okna pocházejí z 19. století. Sklepy a interiéry v přízemí (v jádru středověký objekt) jsou klenuté, v patře jsme identifikovali velký sál, osvětlený třemi okny z ulice. [6]
1905 Používaný

Roku 1905 se sbor rozhodl už nadbytečný dům v Truhlářské ulici prodat a získané peníze užít na opravu salvátorského kostela.
Prodaný dům měl ve 20. století již zcela běžné využití: přízemí bylo změněno na obchody, velký sál v patře byl rozdělen příčkami na byty. [6]
1863 Používaný

Po protestantském patentu se konečně podařilo získat roku 1863 kostel u Salvátora, renesanční stavbu saských luteránů, postavenou v letech 1611–1614. Místní sbor z Truhlářské se přesunul tam.
Již nepotřebný prostor v Truhlářské byl pronajat a opět užíván jako taneční sál. [6]
1859 Používaný

Roku 1859 musel být navíc podepřen strop. [6]
1790 Používaný

Roku 1790 byla německému sboru AV i HV (augsburského i helvetského vyznání) umožněna koupě kostela sv. Michala v Jirchářích pod podmínkou, že bude zbourána věž, aby stavba splňovala podmínky tolerančního patentu. Od tohoto požadavku bylo po složitém jednání a intervencích vlivných německých evangelíků naštěstí upuštěno. Modlitebna v Truhlářské ulici pak sloužila dále českému sboru, množily se však stížnosti, že je malá, nestačí všem věřícím a mnozí se musí spokojit s tím, že zůstanou v předsíni, na schodech či na dvoře. V létě pak v tlačenici stojící posluchači až omdlévají. [6]
1785 Používaný

Od roku 1785 užíval modlitebnu v Truhlářské též německý sbor v čele s kazatelem Matějem Markovicem. Kázal česky, německy a pečoval duchovně i o vojsko a navštěvoval garnisonní nemocnici. Ve starém kočáře či na saních objížděl rozsáhlou diasporu. Uvádí se, že byl vzdělaný a jemný, oblíben Čechy i Němci, podporoval i myšlenku spojení obou sborů. Večeři Páně vysluhoval dvěma způsoby: luteráni přijímali vkleče kalich a hostii do úst, reformovaní vestoje kalich a chleba do rukou. Přes rostoucí počet věřících pastor s rodinou v Praze živořil. [6]
1784 Používaný

Zásadní přestavba po roce 1784 souvisí s tím, že dům koupila evangelická církev a taneční sál v prvním patře upravila na modlitebnu pro 300 osob. [2]
1723 Vznik

Původně dva gotické domy, přestavěny nejprve v barokním (1723), později klasicistním stylu. Dvoukřídlá budova s průjezdem do dvora, z gotické fáze zachována část sklepů pod levou částí hl. průčelí. [5]

Články

14. června 2022
PROPAMÁTKY - Bývalá modlitebna svítí novými Prejzy Tondach
[8]
19. března 2021
Rekonstrukce domu
27. květen 2019
Návrhy na přestavbu

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

8. června 2019
Městská část Praha 1
Poznámky
Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví MČ Praha 1.

Mapa

Autor karty Monika W. Spoluautoři: Rendy, maricern aktualizováno: 18. září 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.