Zámeček Skrytín - Vila Ludwiga Wolfruma

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: V rekonstrukci
Adresa mapa
Dobkovice 40
40703 Dobkovice
Děčín
50° 41' 43.0'', 14° 11' 28.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Hausenblas Martin , MBA (katastr)
Architekt: Mayer Carl

Doplňující informace

Objekt stojí na kamenné podezdívce polozapuštěného suterénu. Fasádu zdobí eklektický styl s převažujícími prvky tehdy velmi moderní neorenesance. Projevuje se zvlášť v podobě zdobných štítů, vyvedení nadokenních říms, krakorců nesoucích ochoz věže i plastické bosáže nároží. Dle dochované plánové dokumentace lze konstatovat, že v v duchu neorenesance se neslo také pojetí interiérů, které kultivovaly sloupy a polosloupy, bosáž stěn, štuková výzdoba i dřevěné prvky jako táflování soklů a zdobné supraporty v podobě antického trojúhelníkového štítu nade dveřmi. Vnitřní dispozice nabízela velmi luxusní úroveň bydlení. Přízemí skýtalo vstupní salon otevřený do terasy velkým sdruženým oken. Ze salonu bylo možné vstoupit doleva do jídelny ozvláštněné výklenkem s rohovým výhledem prozrazujícím půdorys věže. Vpravo se nacházel obývací salon a ještě za ním menší pánský salonek s výstupem na terasu. Při přímém průchodu vstupním salonem se návštěvník dostal do schodišťové haly, do níž ústily vchody dalších místností jako klavírního pokoje, pokoje pro děvečku, toalet, kuchyně, špajzu a příborníku. Do patra stoupalo velkoryse pojaté trojramenné schodiště. V prvním patře se odehrával intimní život rodiny stavebníka. Nejatraktivnější místnost, dispozicí stejná jako jídelna v přízemí, sloužila coby ložnice pánů domu. Bývala nadstandardně prosvětlená ze dvou stran. Velkorysý prostor s výstupem na balkón zaujímala také ložnice dětí situovaná nad vstupní halou. Sousedila s ní ještě jedna menší dětská ložnice a malý pokojík pro guvernantku. V druhé části domu se nacházel pokoj pro pána domu, hostinský pokoj, garderobiéra, koupelna a záchody. Do dalších pater domu bylo možné vystoupat už jen bočním schodištěm, které bylo přes podkroví spojeno s věží. Ve věži nabízela první výhled už velká kruhová okna v úrovni podkrovního patra. Výš pak stoupalo točité „vřetenové“ schodiště vrcholící v nejvyšším podlaží, kde dovolovaly prostupy vyjít na balkony vysuté na krakorcích do všech světových stran. Tak si mohl návštěvník užít kruhový výhled do okolí. Vila byla zcela podsklepena, suterén skrýval technické prostory jako sklad uhlí, prádelnu, žehlírnu a mandlovnu, skladovací prostory. [6]

Časová osa

2017 V rekonstrukci

Firma Prosolar vypracovala a zjišťuje projekt silnoproudé elektroinstalace. Skrytín bude mít rekuperaci vzduchu, vytápění tepelným čerpadlem, wellness a fotovoltacký vrchlík jež bude rafinovaně skryt vpáčenou instalcí-pod uroveň horní střešní atyky. [5]
2015 V rekonstrukci

V roce 2015 začala rekonstrukce samotné stavby, nová střecha je plánována na jaro 2016. Rekonstrukce je prováděna tak, aby zámek byl energeticky pasivní. Náklady na rekonstrukci majitel odhaduje na 40 milionů korun.[1]
2011 V rekonstrukci

Na nového majitele musel Skrytín čekat až do roku 2011, kdy areál získal úspěšný ústecký podnikatel a významný filantrop Martin Hausenblas za cca 1 mil. Kč. Plánuje objekt zrekonstruovat jako své rodinné sídlo. Stále zůstává na co navazovat, když třeba ne na trosky „letního zámku“, tak přinejmenším na silného genia loci, kterého spoluvytvářeli hrdí svobodníci a po nich novodobí rytíři jako Rudolf Richter a především Ludwig Wolfrum. [6] První léta po koupi čistil prostor od černých skládek a náletových dřevin, poté vybudoval elektrickou přípojku. [1]
2003 Prázdný

V roce 2003 šel Skrytín do dražby, přes 64 tisíc metrů čtverečních pozemků a osm stavebních objektů mělo vyvolávací cenu pouhých 180 tisíc korun. Dražební vyhláška konstatovala, že všechny dražené objekty jsou v tak ubohém stavu, že jsou nevyužitelné a určené k demolici. [6]
1997 Prázdný

„Prostě tam nastoupila parta Ukrajinců s motorovými pilami a rozřezávala chatky na stavební dřevo. To bylo každou chvilku,“ vzpomíná jeden ze Skrytínských chalupářů. Někteří z místních prý mají vybavené celé domácnosti z pozůstatků rekreačního střediska. [6] Poté se kradla i střešní krytina a když to zámečku začalo zatékat krov se v zimě 1997 zřítil. [3] K dovršení zkázy založily děti v troskách požár. Děčínský stavební úřad nezmohl s majitelem nic. Případ dokonce prošetřovala policie. Areál sloužil jako skládka odpadků. Ruiny se staly oblíbenými kulisami her paintballových bojovníků. [6]
1993 Prázdný

V roce 1993 byl prodán jednomu pražskému podnikateli který 2 měsíce na to dal zámeček jako záruku Komerční bance Praha. Zámeček byl zastaven na částku 69 000 000. Od té doby nikdo nevěnoval zámečku ani přilehlým budovám pozornost a toho využili opět nenechavci kteří se do nezabezpečených objektů dostávali velmi lehce. [3]
1990 Prázdný

Skrytín byl až do roku 1990 v majetku firmy Konstruktiva Praha, která do tohoto místa dala obrovské peníze a mnohdy i luxusní majetek, který byl po opuštění rozkraden nenechavci z blízkých obcí nebo dalšími lidmi, kteří zde chodili rabovat vše od dveří zámečku až po nábytek. Poté byl zámeček odprodán neznámému majiteli.[3]
1975 Používaný

Od roku 1975 se majitelem areálu stal národní podnik Konstruktiva Praha, který Skrytín využíval pro podnikovou rekreaci a jako školící středisko. [6]
1974 Používaný

V roce 1974 zde začínal pionýrský tábor složený ze 30 dřevěných chatek a deseti dalších objektů, dále s hřišti a dokonce i malým bazénem. [6] (Dočetli jsme se, že součástí večerních bojových her byla cesta malých svěřenců do lesa k hrobce původních majitelů. Poté, co jsme se dozvěděli, že zde údajně provádělo SS za války různé pokusy na dětech a o smrti, kterou to prý často končilo (pravda či výmysl?) by nás zde asi nikdo v noci neudržel a rychle bychom pelášili pryč. Ty řinoucí se zvuky noční lesní zvěře a naše bujná fantazie by atmosféru pěkně umocnily.) [2]
1945 Používaný

V majetku rodiny Wolfrumů zůstal objekt až do roku 1945. Po konfiskaci německého majetku byla vila s přilehlými objekty nejdříve využívána jako zemědělská usedlost. Pozdější majitel Státní statek Zvoleněves ale využil potenciál romantického areálu tak, jako jeho dva předešlí majitelé Richter a Wolfrum. Provozoval zámeček s hospodářskými budovami jako rekreační středisko. [6]
1935 Používaný

Po smrti Ludwiga Wolfruma se dědicem stal Carl Hermann Wolfrum, synovec Ludwiga. Majetek spravoval jeho zeť Otto Körling, který přímo na Skrytíně přebýval. [6]
1914 Používaný

Rudolf Richter umírá v roce 1914, dědicové zámeček ihned prodávají. Kupuje jej Ludwig Wolfrum. Místo se mu evidentně velmi zalíbilo, protože na vrcholu Reichbergu, sotva sto metrů od zámku, postavil hrobku, v níž roku 1935 spočinuly jeho ostatky. [6] Ke Skrytínu patřily pozemky v rozsahu okolo 235 ha, oddělené od Děčínského velkostatku jako samostatný lesní majetek.
1892 Vznik

Vila postavená roku 1892, architekt Carl mayer (Děčín), stavebník Rudolf Richter (Praha) - jsou dochované dobové plány a výkresy. [4] Rudolf Richter musel být velmi zámožný podnikatel, když si dovolil postavit takové sídlo, ale bližší informace o něm zatím nejsou známé. Objekt nechal postavit známý děčínský stavitel a architekt Carl Mayer. Vynikal jako autor romantické architektury. Výrazné vyhlídkové věže byly jeho specialitou. Postavil například vilu v Labské ulici č. p. 341 pro majitele děčínské továrny na knoflíky Carl Franze. [6]
1828 Poddanské povinnosti se už nezměnily, ačkoliv od roku 1828 byla na panství nová vrchnost cizího(tyrolského)původu, Thun-Hohensteinové.[3]
1624 Od Bílé Hory jsou známy majitelé statku Skrytína jménem. Nejdříve roku 1624 to byl Pavel Kloeppisch, jeho povinností vůči vrchnosti byly stejné jako uvedené výše, až na to, že musel ještě 3 dny v roce robotovat na žních, 3 dny na kosení sena a 2 dny robotovat s koňským potahem.Naturální dávky byly mírně zvýšeny na 8 mladých slepic a 60 vajec. V polovině 17. století byl majitelem nejspíše jeho potomek Jakub Klopsch, po jeho smrti asi jeho manželka Marie a konečně ve 2.polovině 17.století jejich další příbuzný nebo potomek Jan Klopsch.[3]
1534 Roku 1534 přichází další saská vrchnost, rytíři z Bunau. Za rytířů z Bunau došlo ve zněmčeném prostředí k přeměně jména ve vrchnonstenské kanceláři lidovou etymologií na Skrytín, v druhé polovině 16. století tu byl jeden jediný svobodný statek, který platil vrchnosti ročně 3 kopy 52 grošů stálého platu, dále odváděl 12,5 groše místo dříve odváděných 5 mladých slepic a 5 grošů místo 50 vajec.Majitelé statku byli osvobozeni ode všech robot, vykonávali jenom více méně čestnou povinnost nadhánět při lovu na zajíce.[3]
1511 V roce 1511 se majitelem stal Mikuláš Trčka z Lípy, ale za 4 roky na to přichází německá (saská) vrchnost, rytíři ze Salhausenu.[3]
1384 Původní znění jména osady bylo Skřitín (doklad z roku 1384 Skrzytyn) svědčí bezpečně pro slovanský původ. Není vyloučeno,že tam bylo slovanské hradiště. Roku 1384 byl Skřitín osadou a náležel buď k hradu Svádovu nebo ke Střekovu v držení Václava Bílého z Vartenberka na Děčíně, který toho roku zemřel. Přes četné spory majetkové zůstal Skřitín v držení děčínských Vartenberků až do roku 1511, v poslední době jako přímá součást děčínského panství.[3]

Články

10. ledna 2016
Ze zříceniny dělá podnikatel opět výstavní zámeček, navíc ekologický
26. prosince 2015
Podnikatel Hausenblas opravuje zámek Skrytín

Knihy

 
Krsek Martin, 2012. Stavebně-historická studie.
[6]

Externí galerie (foto / video)

28. prosince 2018
Zámeček-Skrytín – Color - TO.Rosomák – album na Rajčeti
10. ledna 2016
Zámek Skrytín Fotogalerie | ČeskéNoviny.cz
20. září 2015
Urbex Aussig - Tajemný zámek Skrytín - YouTube
 
Jarka Bauerová - Skrytín
 
Skrytín – zamecek-skrytin – album na Rajčeti - květen 2008 až říjen 2011
 
Staré Skrytínské fotky – zamecek-skrytin – album na Rajčeti květen 1967 až říjen 2008
 
Skrytín od roku 1989 až do roku 1998 – zamecek-skrytin – album na Rajčeti

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
Hausenblas Martin , MBA

Mapa

Autor karty Spirala (Ivona Šuchmannová) Spoluautoři: admin, Rendy, Alex aktualizováno: 2. květen 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.