Statek / hospodářský dvůr - Kostelec nad Černými lesy

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zemědělská usedlost
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Českobrodská 15
28163 Kostelec nad Černými lesy
Praha-východ
49° 59' 41.1'', 14° 51' 48.3''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Rozlehlý areál vrchnostenského dvora s převážně renesanční, barokní a klasicistní výstavbou je velmi hodnotný jak po stránce architektonické, tak i urbanistické. Stavební historie dvora čp. 15, hospodářského zázemí přilehlého zámku, sahá až do období renesance - renesančního původu je obytný dům. Kromě zmiňovaného domu se v areálu dvora nacházejí dva chlévy a stodola. Tyto objekty získaly svou podobu v baroku a částečně v 1. pol.19. století (stodola). Areál bývalého hospodářského dvora je situován jižně od zámku, naproti hlavnímu vstupu do zámeckého areálu. Severní uliční stranu dvora tvoří patrový podélně orientovaný dům se sedlovou na koncích zvalbenou střechou. K jeho severozápadnímu nároží přiléhá segmentově sklenutá vjezdová brána ukončená rovnou římsou. Západní a východní strany hospodářského dvora ohraničují budovy bývalých chlévů. Na jižním konci dvora stojí stodola v havarijním stavu. Předmětem ochrany je obytný dům - stavba a pozemky č. par. 235/1, 236, chlév I. - stavba a pozemek č. par. 231, chlév II. - stavba a pozemek č. par. 234, brána, ohradní zeď a pozemky dvora - č. par. 235/1. Sýpka, hospodářský dvůr a zámecký areál jsou dodnes zřetelným dokladem kulturního a urbanistického charakteru východní části města. [2]. Pozemek dvora a okolní pozemky patří městu. Dvoupodlažní jedenáctiosá budova s půlvalbovou střechou je v dobrém stavu. Vjezd do průjezdu je ze dvora, na hlavní fasádě jsou jen dveře.

Časová osa

2019 Prázdný

Dům je prázdný. Patří firmě Dej Bůh štěstí s.r.o., která vlastní místní pivovar.
2011 Prázdný

Dům je dle Street View prázdný, nad vchodem je umístěna směrovka na pivovar. Nejspíše tedy již v této době patří firmě vlastnící zdejší pivovar.
1/2000 Prázdný

Památkově chráněno od 3. ledna 2000.
1948 Používaný

Po roce 1948 v objektu hospodařilo místní JZD (viz nápis nad vjezdem).
1841 Používaný

Stavba je zachycena na Otiscích stabilního katastru z roku 1841. Budova je jistě mnohem staršího původu, nachází se na náměstí, rok 1841 je tedy zmíněn jako nejstarší dohledaný.
"V roce 1834 byl vypálen starý pivovar naproti zámku a je postaven nový pivovar na jiném místě" - tato budova byla součástí starého panského pivovaru.
1836 Používaný

Ničivý byl požár roku 1836, kterému podlehla velká část hospodářského dvora zároveň s pivovarem a vinopalnou. Pivovarský provoz při dvoře už nebyl obnoven v celém rozsahu a pod sýpkou se začal stavět nový pivovar. [1]
1558 Vznik

Roku 1558, kdy zdejší panství koupili Smiřičtí, již v Kostelci fungoval panský pivovar, sladovna a v blízkosti i chmelnice. Po bitvě na Bílé hoře převzal Kostelec Albrecht z Valdštejna a od něj roku 1623 získal městečko i s pivovarem a sladovnou Karel z Liechtensteinu. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty pe.zeman (Petr Zeman) Spoluautoři: maricern aktualizováno: 1. září 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.