Betlémská kaple na Žižkově

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Církev
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Prokopova 2856/10a
130 00 Praha
Hlavní město Praha
50° 5' 10.1'', 14° 27' 15.7''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkov I (IČ 62941909) (katastr)
Architekt: Králíček Emil

Doplňující informace

Pravoúhlá kubistická stavba z let 1912 - 1914 s vydutým štítem a plochou střechou, k níž je od JZ představen vysoký hranolový blok předsíně a na SV mělký presbytář, obestavěný pozdějšími přístavky. Hlavní fasáda architektonicky členěna širokými lizénami s kubizujícími hlavicemi, v nadpraží reliéf Božího beránka. Po stranách ve výklencích busty Jana Husa a Petra Chelčického, mezi nimi uprostřed průčelí nápis ozdobným kubizujícím písmem "Betlémská kaple - k 500 leté památce mučednické smrti Mistra Jana Husi". Průčelí vrcholí plastickou knihy a kalicha. R. 1938 přistavena sakristie a vztyčena nad kaplí prostá sanktusníková vížka podle arch. B. Kozáka. Vstupní blok uvnitř členěn na vlastní předsíň, dvě kanceláře a schodiště vedoucí na kruchtu. Prostor modlitebny je strohý a jednoduchý, kolem triumfálního oblouku kubizující dekorativní motivy. V mělké nice presbytáře umístěno dřevěné lektorium opět v kubizujících formách s motivem diamantování. Na JZ vestavěna do prostoru uzavřená prosklená kruchta s ornamentálně řešenou předprsní. Na kruchtě varhany a dekorativně řešené panelové stěny, vše ovlivněno kubistickým tvaroslovím. Nedílnou součástí objektu je i zahrádka před kaplí a zachovaný soubor umělecko-řemeslných detailů (kování, lavice, dveře, mříže). R. 1935 připojen k JV straně přístavek archivu. [1]

Vnější plášť modlitebny je řešen jako kvadratická hmota , která v detailu využívá kubistické tvarosloví (portál vstupu, dveře nejsou původní). V průčelí se v kubizujících nikách nalézají portrétní busty Jana Husa a Jana A, Komenského, mezi nimiž je nápis “Betlémská kaple, k 500. leté památce mučednické smrti mistra Jana Husa”. Výrazným plastickým detailem je motiv Bible s kalichem v segmentově zaobleném štítu, objevující se i nad vstupem do domu. Centrální věž, která byla provedena v roce 1938, navrhl Bohumír Kozák. Přistavěna byla rovněž tzv. Švýcarská síň. Objekt stojí na jednolodní podélné dispozici. Původní zničená kubizující malba v interiéru byla nahrazena novou, opakující motiv hvězdice z kazatelny v barvách žluté, červené, zelené a černé. Malbu navrhli a provedli studenti Střední uměleckoprůmyslové školy na Žižkově. [4]

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
13.09.2020 Prohlídka Komentovaná prohlídka kaple FB událost

Časová osa

12/2021 Používaný

Kapli vlastní Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkov I
2007 Používaný

Kromě náboženských účelů je kaple využívána i jako koncertní síň a charitativní centrum. [3]
2006 Stavební úpravy

Generální oprava kaple proběhla v letech 1996–2006. [3]
1992 Používaný

V roce 1992 byla provedena v interiéru malba studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové, která zdůrazňuje kubistický duch stavby. [3]
1986 Stavební úpravy

Generální oprava začala v roce 1986 a to celkovou rekonstrukcí elektrického rozvodu, instalací osvětlení, akumulačních kamen v kancelářích, kruchtě a vytápění topnými tělesy lavic.

Akademický malíř Pavel Novák se následně ujal vytvoření návrhu vnitřní malby, který zpracoval podle dochovaných nákresů a fotografií. V době realizace byl profesorem na umělecko-průmyslové škole, a tak za vydatné pomoci jeho studentů v rámci výuky tuto malbu provedl. [2]
1945 Používaný

Po válce kapli hrozilo vážné nebezpečí, že bude zbořena v rámci velkolepé asanace a přestavby Žižkova. Díky úsilí tehdejšího faráře Františka Potměšila se však podařilo přesvědčit rozhodující činitele o její historické hodnotě. [2]
1942 Používaný

Členy zdejšího sboru byli Petr Fafek s manželkou Liboslavou a dcerami Relou a Líbou. Petr Fafek, pomocník výsadku Anthropoid, krátce po atentátu na Heydricha zvažoval přesun parašutistů do podzemí zdejšího kostela. Myšlenka byla brzo opuštěna, neboť kostel, obklopen blízkou zástavbou, je příliš na očích.[1] Spolu s dalšími pomocníky a příbuznými parašutistů byl Petr Fafek s celou rodinou popraven 24. října 1942 v Mauthausenu. Pamětní deska rodiny Fafkovy je umístěna ve vstupu do kaple. [3]
1938 Používaný

V roce 1938 darovali evangelíci ze švýcarské obce Balgach žižkovskému sboru zvon. Proto byla podle projektu architekta Bohumíra Kozáka přistavěna zvonice a sakristie, nazvaná Švýcarská síň. [3]
1928 Používaný

Roku 1928 došlo k dostavbě kanceláří. [3]
6/1914 Vznik

Stavbu kaple zadal sbor Českobratrské církve evangelické v roce 1912 firmě Matěje Blechy. Autorem projektu byl zřejmě architekt Emil Králíček, který v té době pracoval v Blechově projekčním ateliéru. Stavba kombinuje prvky kubismu a pozdní secese. Souhlas se stavbou byl vydán 21. června 1913. Stavba byla otevřena slavnostním shromážděním dne 29. června 1914. Náklady na stavbu činily 46 000 korun rakouských. [1]
1911 Vznik

V dubnu 1911 byla kazatelská stanice na Žižkově povýšena na filiální sbor, hlavním úkolem bylo vybudovat modlitebnu. Ve centru Žižkova byla žádná volná parcela, koupila tedy rada starších dům čp. 216 nazývaný U generála Zacha, který v roce 1870 vystavěl F. Horn. Poradcem pro vystavění sboru se stal Antonín Dvořák (autor Sborového domu ČCE s modlitebnou na Korunní třídě). podle jeho dispozic vypracoval několik návrhů arch. Jan Veselský. Majitelé vedlejších parcel však protestovali proti zastavění. Pod tlakem sbor ustoupil od myšlenky domu a uspokojil se s přízemní stavbou. [4].

Náhled galerie

Články

Knihy

 
Dalibor Pix a kol., 2017. Umělecké památky Prahy (2017; Dalibor Pix a kol.). Nakladatelství Akademia, 1. vydání
[4]

Externí galerie (foto / video)

27. prosince 2016
Tajemství pražských dvorků: Dvorek Betlémská kaple — Česká televize
29. července 2015
Betlémská kaple Žižkov

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

10. srpna 2019
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkov I

Mapa

Autor karty Monika W. Spoluautoři: pe.zeman aktualizováno: 30. prosince 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.