Klášter Hájek

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Hájecká 43
273 51 Červený Újezd
Praha-západ
50° 4' 10.8'', 14° 11' 7.6''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Provincie bratří františkánů (IČ 00169757) (katastr)
Architekt: Lurago Carlo

Doplňující informace

Jádrem areálu poutního místa s františkánským klášterem Hájek je čtyřkřídlá jednopatrová budova kláštera s věží nad V křídlem a s arkádovým ochozem kolem pravoúhlého rajského dvora. Na dvorních fasádách konventu v nikách jsou osazeny sochy osmi světců. V rajském dvoře stojí loretánská kaple se sakristií, připojující se k V křídlu. V JV koutě rajského dvora je umístěn sloup se sochou Immaculaty, v JZ koutě hrobka (hřbitůvek) mnichů s litinovým křížem. S od budovy kláštera stojí hospodářské stavení a severněji nový cihelný seník, postavený asi v 50. letech. Z od konventní budovy je poustevna se studnou sv. Antonína, k níž vede dělící zeď s výklenky křížové cesty. Při JV nároží kláštera je malá, zídkou ohrazená zahrádka, v níž stával nový altán (z 50.let), dnes zřícený.

Časová osa

2019 Stavební úpravy

I přes velké stavební zásahy do areálu kláštera a jeho okolí nebyla naštěstí zbořena loreta a tak se sem mohla spolu s františkány vrátit i soška hájecké Panny Marie.
V současné době se v Hájku konají pravidelné poutě, jejich program naleznete v aktualitách. [2]
Naproti vstupu je možné se občerstvit v malé tradiční hospůdce. [5]
2016 Stavební úpravy

V roce 2016 byl po dlouhých soudních sporech františkánům navrácen také sporný lesopark, naposledy v katastru nemovitostí zapsaný jako lesní pozemek a celý obezděný areál tak znovu tvoří jeden celek. [5]
2000 Stavební úpravy

Mezi opravy z přelomu 20. a 21. století patří oprava zdí a vstupní brány, odstranění betonových podlah po vojácích na chodbách v přízemí kláštera, rekonstrukce malby v loretě a Lorety, rekonstrukce střech a východní poloviny kláštera, poustevny a altánu v zahradě. Obdobně také rekonstrukce některých kapliček poutní cesty.
Klášter je veřejnosti přístupný na požádání (např. u správce) či při některých církevních svátcích a o poutích. [5]
1990 Stavební úpravy

V 90. letech byl hájecký areál navrácen františkánům, jako správci zde o areál dvacet let pečovali nejdříve v přilehlé hájovně a poté v bytě ve zrekonstruované části kláštera manželé Langovi. Od té doby opět slouží svému původnímu účelu a probíhá jeho pozvolná obnova. Ta je komplikována nedostatkem peněz, a též majetkovým oddělením přilehlého lesíka od vlastní budovy kláštera a zahrady za lesoparkem. Přesto je ale klášter rok od roku stále v lepší kondici a navštěvuje ho stále více poutníků či turistů a cyklistů. Areál má totiž jedinečný genius loci a je místem pro meditaci či odpočinek. [5]
1950 Prázdný

Klášter v Hájku byl v roce 1950 pro poutníky na dlouhá léta uzavřen. V klášteře byli až do roku 1953 internováni bratři z ostatních zrušených klášterů, byl zde vytvořen pracovní tábor. [2]
1908 Používaný

Pro františkány, tentokrát v Hájku u Prahy (Červený Újezd), Foerster převedl do mozaiky milostnou sochu Panny Marie Loretánské.
V roce 1908 obraz ozdobil niku nad vstupní branou do kláštera. [6]
1681 Používaný

Čtyřkřídlá patrová budova s arkádovým ochozem kolem rajského dvora, věží nad východním křídlem a střízlivě pojatými fasádami. Dílo Carla Luraga, Domenica Orsiho a Francesca Anselma Luraga z let 1663-1681. [1]
1659 Používaný

Po více než třicet let pečoval o poutní místo zde usazený poustevník, až roku 1659 prvorozený zakladatelův syn a nástupce - hrabě František Adam Eusebius ze Žďáru (zřejmě 6. července 1624, popř. 1623–5. či 7. dubna 1670) založil při kapli středně velký klášter františkánů. Areál kláštera navrhovali a stavbu řídili významní stavitelé a architekti doby raného baroka: Carlo Lurago a Giovanni Domenico Orsi. [5]
1630 Používaný

O několik let později však byla původní kaple stržena, roku 1630 byla velmi rychle nahrazena přesnější kopií podle italského vzoru, a opět byla vysvěcena za velkého zájmu kardinálem z Harrachu. [5]
6/1625 Vznik

Pův. samostatně stojící loretánská kaple z let 1622-25, která však postrádá vnější vzhled typické Santa Casy. S konventem byla stavebně spojena v 2. pol. 17.st. Hodnotné jsou barokní nástěnné malby, jejichž ikonografická náplň je obdobná jako v Loretu. [1]
Výstavba kaple trvala dva roky a 2. června 1625 kapli posvětil ke cti blahoslavené Panny Marie Loretánské pražský kníže-arcibiskup Arnošt Vojtěch kardinál z Harrachu. Kaple se okamžitě stala populárním poutním místem (nejen blízkých Pražanů a příslušníků dvora) a pomohla inspirovat vznik pražské Lorety. [2]

Články

1. listopadu 2017
PRAŽSKÁ MOZAIKÁŘSKÁ DÍLNA VIKTORA FOERSTERA
[6]
29. září 2011
PEŇÁS: Hradní opičárna aneb Poutní cesta z Hájku | Názory | Lidovky.cz

Knihy

Externí galerie (foto / video)

2. června 2012
Loretánský klášter v Hájku | Praga magica
29. září 2011
Mizející místa domova: Loreta na Hájku — Česká televize

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

18. srpna 2019
Provincie bratří františkánů

Mapa

Autor karty Monika W. aktualizováno: 8. září 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.