Zámek Lochovice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: V rekonstrukci
Adresa mapa
Lochovice 1
26723 Lochovice
Beroun
49° 51' 5.5'', 13° 58' 44.8''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Schumová Renata (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Menší renesanční sídlo založené kolem roku 1500 a upravené v baroku. Pozdně renesanční zámek nechal postavit patrně Kryštof Vratislav z Mitrovic v poslední čtvrtině 16. století. Během třicetileté války byl poškozen a poté obnoven. Výrazněji přestavěn byl až po roce 1754, za Netolických z Eisenbergu.

Zámek je situován v centru obce při řece Litavce. Čtyřkřídlá jednopatrová budova s vnitřním nádvořím stojí v severní části areálu. Před severní průčelí, s dvojicí nárožních věží, vybíhá zahrada, zřízená na místě valového opevnění. Po východním boku zámku stojí budova pivovaru se sladovnou s věžovým hvozdem v severním čele. Jižně od zámku se mezi Litavkou na východě a mlýnským náhonem na západě rozkládá plocha zbytku bývalého přírodně krajinářského parku. Poblíž zámku je v parku Zámecký rybník, související s mlýnem.

Předmětem ochrany je zámek čp. 1, oplocení zahrady a parku, budova pivovaru se sladovnou čp. 107, zámecká zahrada, zámecký park s rybníkem a úsekem náhonu. Na ploše památky se nachází nechráněný objekt mlýna čp. 109, stodola, kovárna. Provozní objekt a trafostanice.[5]

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
13.09.2019 Festival È MORTA - zámecké nokturno 2019 FB událost Další odkaz

Časová osa

2013 V rekonstrukci

Majitelkou zámku je paní Schumová Renata. Zámek prochází postupnou rekonstrukcí a pořádají se zde kulturní akce. [3] [4]
1990 Prázdný

Po roce 1990 byl zámek vrácen potomkovi rodiny Pospíšilovi. Ten ale o zámek nejeví zájem a ten po vystěhování JZD vesele chátrá. [1]
5/1958 Památkově chráněo od 3.5.1958. [5]
1945 Používaný

Ke změnám došlo až po roce 1945, kdy se zámek stal majetkem místního národního výboru a sloužil kulturním potřebám obce nebo jako internát státního statku. [2]
1913 Používaný

Při rozprodávání lochovického statku v roce 1913 kupuje zdejší zámek Čeněk Pospíšil, který jej vlastní až do znárodnění roku 1948. [1]
1860 Používaný

Od roku 1860 zde sedí jeho syn Rudolf, který pantsví prodal bratrům Aloisu, Václavovi a Josefu Renerovým. [1]
1818 Používaný

V roce 1818 se stala majiteli zámku hrabata Lützowové z Dreylützova. Ti zámek nijak zásadně neupravovali. [2]
1787 Používaný

Dalšími majiteli zámku se roku 1787 stal Jakub Černý z Edelmuthu. [2]
1754 V rekonstrukci

Posledním příslušníkem rodu, kterému Lochovice patřily, se stal Vincent Vratislav z Mitrovic, který je prodal roku 1754 hraběti Václavu Kazimírovi Netolickému z Eisenberka. Netoličtí z Eisenberka nechali lochovický zámek opravit a zámeckou kapli vyzdobit rokokovými a klasicistními malbami. [2]
1718 Používaný

V roce 1718 bez potomků zemřel a statek zdědil strýc hrabě Jan Antonín Vratislav z Mitrovic. [2]
1649 Používaný

Roku 1649 Zdeněk Eusebius prodal Liteň a zbytek panství po něm zdědil syn Jiří Bernart Vratislav z Mitrovic a rozšířil je o Želkovice a Bezdědice. [2]
1647 Používaný

Václav Adam zemřel bezdětný roku 1647 a majetek po něm zdědil nezletilý bratr Zdeněk Eusebius, za kterého jej spravovala matka. [2]
1639 Používaný

Jiří Vratislav měl syny Václava Adama a Zdeňka Eusebia, kteří v roce 1639 zdědili otcův majetek a o rok později se o něj rozdělili. Lochovice připadly staršímu Václavu Adamovi z Mitrovic. Zámek byl někdy předtím během třicetileté války vypálen vojskem, ale alespoň částečně zůstával obyvatelný. [2]
1612 Používaný

Po Kryštofovi lochovickou tvrz roku 1612 zdědil jeho strýc Václav starší Vratislav z Mitrovic a na Litni. Zemřel ještě téhož roku, a majetek připadl nezletilému synovi Jiřímu Vratislavovi z Mitrovic, za kterého jej spravovala Václavova vdova Lidmila z Gerštorfu. [2]
1578 Používaný

Roku 1578 Mikuláš zemřel, a majetek zdědila manželka Helena Pušovna z Michlsdorfu. Ta se znovu provdala za Kryštofa Vratislava z Mitrovic, kterému odkázala celé lochovické panství. Vratislavům z Mitrovic potom panství patřilo až do roku 1754. [2]
1564 V rekonstrukci

Později museli zadlužení Ladislav s Barborou Lochovice s Libomyšlí prodat za 11 500 kop českých grošů Mikuláši Waltrovi z Waltersbergu. Mikuláš byl do vladyckého stavu povýšen teprve roku 1556, ale díky svým schopnostem se roku 1564 stal císařským radou a dvorským sekretářem. Přestavěl tvrz na renesanční zámek a panství rozšířil o Biskupice, Neumětely a několik šosovních dvorů v Praze. Dosáhl také toho, že císař Maxmilián dal Lochovicům městskou pečeť a právo pořádat trhy. [2]
1532 Vznik

První lochovická tvrz stála snad již ve čtrnáctém století, kdy byl v letech 1358–1369 připomínán Bohuslav z Lochovic. Patřila i jeho potomkům, ale v patnáctém století byly Lochovice připojeny k okořskému panství a tvrz zanikla. Nová pozdně gotická tvrz byla postavena za Jana Žichovce z Duban, který Lochovice získal někdy před rokem 1532. Zadlužený Jan Žichovec musel tvrz, dvůr a městečko prodat Oldřichovi z Prostiboře, jehož syn, Ladislav z Prostiboře, svůj majetek převedl na manželku Barboru Hýzrlovou z Chodů. [2]

Náhled galerie

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

2. dubna 2013
Zámek Lochovice – Color - TO.Rosomák – album na Rajčeti
[3]

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

19. srpna 2019
Schumová Renata

Mapa

Autor karty Rendy (Radomír Kočí) Spoluautoři: Spirala aktualizováno: 27. srpna 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.