Františkánský klášter; Jindřichův Hradec

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Klášterská 98
37701 Jindřichův Hradec 1
Jindřichův Hradec
49° 8' 55.5'', 15° 0' 4.2''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Nadační fond Grand (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Na severu přiléhá ke kostelu františkánský klášter – čtyřkřídlá jednopatrová budova kolem nádvoří. V přízemí je křížová chodba, původně otevřená do dvora půlkruhovými oblouky, r. 1735 byly zazděny do okna. Umělecky cenný je refektář, sklenutý valeně s lunetami, jejichž hrany jsou zdobeny štukovým ornamentem . Jsou zde dochována krásná rokoková kamna z r. 1780 od jindřichohradeckého mistra J. Hájka.

Časová osa

8/2019 Prázdný

Objekt je využívám příležitostně, je v majetku nadačního fondu Grant. NA dveřích je zapsáno, že objekt využívá občanské sdružení Assisi, které by mělo klášter využívat na sociální bydlení.
1990 Používaný

Po roce 1990 byl klášter v restituci františkánům vrácen, ale ti se do Jindřichova Hradce nevrátili a klášterní budovy jsou dnes ve vlastnictví obchodní společnosti a jsou využívány jako byty
1972 Používaný

Od roku 1972 byla budova kláštera používána jako internát mládeže.
5/1958 Klášter je památkově chráněn od 3.5.1958.
1950 Františkáni obývali klášter do roku 1950, kdy byli vyhnáni a poslední čtyři řeholníci internováni. Kostel spravovalo probošství, ale budovy kláštera byly využívány k světským účelům jako ubytovna nemocničního personálu.
1814 Zaniklý

V roce 1814 byla do kláštera umístěna vojenská nemocnice
1801 V rekonstrukci

Katastrofou byl velký požár města roku 1801. Tehdy byly ohněm zničeny horní části kostela i kláštera včetně mobiliáře. Dnešní podoba kláštera je výsledkem této poslední velké rekonstrukce [1]
1669 V rekonstrukci

Po požáru roku 1669 byl klášter obnoven a roku 1674 byla přistavěna významná kaple zvaná Porcinkule zdobená mariánským cyklem. Návštěva této kaple na svátek Panny Marie Andělské 2. srpna bývala spojena s udílením odpustků a tady se zrodila tradice slavných poutí, které se konají dodnes. [1]
1619 Za stavovského povstání roku 1619 byl klášter pobořen a zapálen a řeholníci byli z města nakrátko vyhnáni. Vrátili se po bitvě na Bílé hoře a za finanční podpory Slavatů klášterní areál obnovili [1] Za autora přestavby bývá považován F. Caratti či G. D. Orsi, kteří pro Slavaty pracovali. Stavbu však nejspíše prováděl, dle vlastního návrhu, místní stavitel Stefano Perti.
1491 Používaný

Stavební práce byly zahájeny nepochybně ihned poté, v letech 1478 – 1491 byl postaven klášterní kostel sv. Kateřiny, který byl roku 1491 vysvěcen. [1]
1478 Vznik

Františkáni nejprve chtěli s Jáchymem z Hradce jednat o postoupení minoritského konventu, ale k tomu nedošlo. Zprvu tedy bydleli v měšťanském domě a bohoslužby konali v kostele sv. Václava. Nelíbila se jim ale velká vzdálenost tohoto kostela od města a usilovali o pozemky blíže k městu, což se jim podařilo roku 1478. Toho roku Jindřich IV. z Hradce tedy zakládá na Novoměstském předměstí nový františkánský klášter. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

Příspěvky na Facebook stránce "Prázdné domy"

Majitelé nemovitosti

24. srpna 2019
Nadační fond Grand

Mapa

Autor karty pe.zeman (Petr Zeman) aktualizováno: 24. srpna 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.