Hostinec U města Vídně

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Restaurace
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Nádražní 203
37701 Jindřichův Hradec 1
Jindřichův Hradec
49° 9' 16.5'', 15° 0' 15.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: naznámý/nevyplněný (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

POPIS Jindřichohradecké železniční nádraží Českomoravské transverzální dráhy tratě Jihlava — Veselí nad Lužnicí bylo vystavěno postupně v letech 1887-1906. V areálu nádraží je situována budova čp. 203, vystavěná roku 1906, která dominuje celému přednádražnímu prostoru. Byla zřízena jako obytná budova pro zaměstnance dráhy a snad i částečně pro administrativní provoz dráhy. Je vystavěna ve stejném stylu jako protilehlá nádražní budova a stejně jako ostatní provozní objekty železnice. Přes částečnou rekonstrukci v 80. letech 20. století, při které byl objekt nepřílišnými změnami přizpůsoben levným ubytovacím účelům Hotelu u města Vídně, nejnecitlivějším zásahem byla výměna původních oken za okna novodobá a přízemní přístavba, která rozšířila přízemní dispozici. I přes tyto zásahy si objekt ponechal původní ráz a hmotu včetně architektonických detailů. Jedná se o dvoupatrovou obdélnou budovu s mělkými rizality, posazenou na nízkém kamenném soklu obloženém velkými tesanými kamennými deskami, prolomeném nízkými sklepními okénky. Průčelí s hladkými vápennými omítkami s okrově žlutým nátěrem jsou na delších stranách s pěti, na kratších se třemi okenními osami, nároží jsou zdůrazněna cihlově červeným kvádrováním, okna mělkými šambránami, v přízemí pod okny průběžná parapetní římsa, okna v patrech mají kamenné římsy samostatné, ve druhém patře jsou navíc vyneseny konzolkami. Hrázděné lichoběžníkové štíty, které jsou vyvedeny i nad rizality, jsou svisle pobity dřevěným bedněním se žlutým nátěrem a s okrasně ukončenými spodními konci a prolomeny dvojicemi šestitabulkových oken se společnou dřevěnou římsou na konzolách. Střechy s dřevem podbitými přesahy jsou polovalbové, kryté červenými plechovými šablonami. [2] POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Budova čp. 203 je hodnotným a výjimečným dokladem architektonické kvality a stavebního vývoje, který dokumentuje konstituování základní železniční sítě v období poslední čtvrtiny 19.století. Spolu s areálem železniční výpravní budovy, skladů, ramp, vodárny a dalších technických a administrativních budov tvoří tato budova administrativního a ubytovacího účelu velmi hodnotný a ucelený komplex železniční stanice normálně rozchodné dráhy v Jindřichově Hradci. Její architektonické řešení je shodné s ostatními budovami nádraží, takže svou hmotou, řešením, urbanistickým umístěním a historickou souvislostí i přes určité znehodnocující úpravy průčelí (okna) tvoří s ostatními drážními budovami velmi hodnotný funkční celek. [2]

Časová osa

8/2019 Prázdný

Prázdný
3/2011 Prázdný

Budova je již nějakou dobu prázdná, v této době je majetkem ČSAD Jindřichův Hradec. [1]. Kvůli původnímu záměru srovnat budovu se zemí kvůli supermarketu se zasadil Spolek přátel starého Jindřichova Hradce o to, aby ho ministerstvo kultury vyhlásilo za technickou památku.
10/2006 Budova je prohlášena kulturní památkou.
1906 Vznik

V areálu nádraží je situována budova čp. 203, vystavěná roku 1906, která dominuje celému přednádražnímu prostoru. Byla zřízena jako obytná budova pro zaměstnance dráhy a snad i částečně pro administrativní provoz dráhy.

Články

16. března 2011
Chátrající hotel na nádraží je k prodeji nebo pronájmu - Jindřichohradecký deník
[1]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty pe.zeman (Petr Zeman) aktualizováno: 24. srpna 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.