Zámek Zásmuky

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: V rekonstrukci
památkový katalog
Adresa mapa
Komenského nám. 1
28144 Zásmuky
Kolín
49° 57' 14.6'', 15° 1' 41.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Hardegg Alexandra (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

POPIS Areál tvoří západní stranu náměstí. Jižní část uzavírá vlastní zámek s parkem, severní předzámčí s plochou zaniklého hospodářského dvora. Vlastní dvoupatrová čtyřkřídlá budova zámku s věží, obrácená hlavním průčelím k severu, je situována na západní straně jižní části. Po západním boku zámku, rovnoběžně s jeho západním křídlem, stojí jednopatrová obdélná budova tzv. Starého zámku. Před východním průčelím se v úrovni patra zámku rozprostírá park, ohrazený zdí a vůči náměstí na východě pilířovým oplocení s mřížovými výplněmi s branou. V ploše parku stojí sala terrena. Park na severu uzavírá jižní křídlo dvoukřídlé jednopatrové budov v předzámčí. Druhé křídlo předzámčí, se vstupní věží s hlavní branou areálu, plynule navazovalo na východní křídlo hospodářského dvora se sýpkou, ze kterého se dochovala obvodová zeď. Jižní čelo dvora s branou, obrácené k zámku, uzavírala částečně dochovaná zeď, kryjící drobnou stavbu, členěná slepou arkádou s nikami. V její linii se ze zástavby dvora na západní straně, v sousedství zadní brány zámeckého areálu, dochoval obytný dům. Mezi ním a starým zámkem stojí dům správce. Na západní a jižní straně jsou pod zámeckými budovami malé zahrady, ohrazené zdmi. Součástí areálu jsou pozemky v místě zaniklého dvora. Na jeho severním konci se dochovala malá stodola (seník), původně vysunutá z obrysu dvora. Předmětem ochrany je: zámek čp. 1, starý zámek čp. 380, nový zámek čp. 383 a 384, správní budova čp. 381 (zv. Důchod), domek čp. 382, stodola, grotta, park, ohradní zeď a plot s branou. POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Hodnotný raně barokní zámek postavený s využitím dobře dochovaných konstrukcí tvrze, s mladšími úpravami, s parkem s pozoruhodnou salou terrenou. [2]

Časová osa

2019 V rekonstrukci

U objektu je opravena střecha a vnější fasáda.
2011 Novou majitelkou se v roce 2011 stala Alexandra Hardegg, dcera Franzisky Diany Sternbergové, také majitelka zámku v Častalovicích [1]
1993 Prázdný

Opravy zámku začaly v roce 1993 opravou a zastřešením věže, která byla od požáru v roce 1982 bez střechy. Pokračovaly statickým zajištěním hlavní budovy, novými krovy a střechou, okny a obnovou vnitřních prostor. Následovala oprava branné věže. Celý objekt byl nově omítnut. [1] [1]
10/1992 Dne 31. 10. 1992 byl zámek předán majitelce Franzisce Dianě Sternbergové, která se vrátila po čtyřicetiletém exilu v USA a Anglii. Začala s obnovou častolovického zámku a se záchranou zásmuckého zámku. [1]
8/1982 2. 8. 1982 zámek vyhořel. Příčina požáru nebyla nikdy zveřejněna, nikdo za požár nenesl žádnou odpovědnost, nikdo nebyl potrestán. Škoda na budově byla 1.200.000 Kčs, na materiálu 1.000.000 Kčs, na zařízení 50.000 Kčs. Jen díky tehdejšímu předsedovi MNV Zásmuky Josefu Kroupovi nebyla sňata památková ochrana objektu, o kterou žádala vojenská správa ministerstvo kultury. Činnost vojenského skladu byla po roce 1990 utlumována [1]
1959 V roce 1959 byl zámecký areál změněn na sklady Vojenský útvar 3340 Zásmuky, přičemž došlo k dalším devastujícím úpravám interiérů i exteriéru objektu. [1]
1957 V roce 1957 došlo k při rozšiřování silnice z náměstí do Nesměně k ukrojení další části zámeckého parku i s dřevěnou kapličkou, která byla zbourána. [1]
1949 V roce 1949 byla zámecká budova předána ministerstvu národní obrany. [1]
1948 V roce 1948 se při znárodňování rozhodla revizní komise uvalit na komplex v Zásmukách i ostatní majetek Národní správu. Pro Leopolda Františka mladšího byla politická situace zcela jasná a proto se rozhodl emigrovat pod záminkou léčebného pobytu ve francouzských lázních. Jeho další 3 sourozenci již žili mimo ČSR. 26. 7. 1948 byl zásmucký komplex znárodněn. Zámek byl vyklizen, nábytek a zařízení bylo rozprodáno a rozkradeno, inventární soupis nebyl proveden. [1]
1945 Používaný

V roce 1945 zámek krátce obsadilo velitelství Rudé armády a po ní také krátce i Svobodova armáda. Leopold František se vrátil z Prahy do uvolněných Častolovic, do Zásmuk zajížděl jen zřídka a velkostatek řídil opět ředitel Wiesser. V květnu roku 1945 byl Leopold František nucen souhlasit s dočasným poskytnutím prostor československé armádě, která chtěla pronajmout prostory pro protiletadlovou jednotku. Z tohoto záměru sešlo, ale československá armáda již v zámku zůstala. [1]
1943 Používaný

Na konci války se v areálu zámku vystřídalo několik armád. V letech 1943 – 1945 byl v zámku vojenský archiv zbraní SS. [1]
1939 Leopold František byl jedním ze 14 představitelů starých českých šlechtických rodů, kteří vyslovili roku 1939 věrnost Československu a odmítli kolaborovat s Němci, pročež následovalo zabavení veškerého majetku a ustavení nucené správy úředním dopisem 12. 2. 1942. Leopold František musel zámek během několika dní opustit a s celou rodinou se uchýlil do Prahy, kde mu řád Maltézských rytířů poskytl ubytování [1]
1920 Prázdný

Po zrušení šlechtických titulů v roce 1918 se zásmucké panství nazývá Velkostatek Zásmuky. Po 1. světové válce již zámek nebyl obýván kromě klíčné. Leopold František obýval byt v předzámčí. V roce 1920 byla provedena inventarizace a zámek byl uzavřen. [1]
1809 V rekonstrukci

Jaroslav Stenberg (1809 – 1874) regotizoval původní cibulovou věž zámku i s brannou věží do gotického stylu s cimbuřím [1]
1653 V rekonstrukci

Za vlády Oldřicha Adolfa Vratislava se celé panství změnilo v prosperující velkostatek. Zásmucký zámek mu sloužil jako venkovské sídlo, které mělo odpovídat jeho společenskému postavení, proto nechal původní renesanční zámek nákladně přestavět v barokním stylu. Nově přistavěné jižní křídlo uzavřelo vnitřní nádvoří zámku. K pevnostní zdi přistavěl novou budovu předzámčí a zvýšil obrannou zeď. V hlavní budově zámku zřídil rodinnou kapli, zasvětil sv. Václavu a obdařil bohatým mobiliářem [1]
1546 V rekonstrukci

Asi roku 1546 přistoupil k přestavbě tvrze na dvoupatrový zámek. Zámek měl tři obytná křídla. Ta svírala pravidelné nádvoří otevřené k jihu. Na západní straně v bývalém obranném příkopu tvrze postavil konírny, které jsou dodnes zachovány [1] .
1350 Používaný

Kolem roku 1350 vyrostla v místě zemanského dvorce kamenná gotická tvrz obdélníkového půdorysu se dvěma obytnými křídly a bez věže. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

25. srpna 2019
Hardegg Alexandra

Mapa

Autor karty pe.zeman (Petr Zeman) aktualizováno: 25. srpna 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.